Szkolenie: "URLOPY PRACOWNICZE I CZAS PRACY W 2014 R." w Warszawie

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
W części I - zapoznanie uczestników szkolenia z teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania przepisów o urlopach pracowniczych, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk MPiPS i GIP.

W części II - omówienie pojęć z zakresu czasu pracy ze szczególnych uwzględnieniem interpretacji, wyroków sądowych oraz planowanych zmian.
Kto powinien wziąć udział?
Osób zainteresowanych problematyką urlopów pracowniczych i czasu pracy, pragnących zaznajomić się z tematem lub pogłębić swoją wiedzę; do pracowników działów kadr i płac, pracowników działów personalnych

Program szkolenia

CZĘŚĆ I - Urlopy pracownicze w 2014r.

I. Urlop wypoczynkowy
a) Prawo do urlopu
b) Urlop w pierwszym roku pracy
c) Wymiar urlopu
- Urlop a poprzednie zatrudnienie
- Urlop a okres nauki
- Inne okresy wliczane do ,,stażu urlopowego”
d) Urlop uzupełniający
e) Proporcjonalność urlopu
- Urlop wypoczynkowy a zatrudnienie przez część roku
- Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy
- Okresy nieświadczenia pracy a urlop wypoczynkowy
f) Udzielanie urlopów
- Plan urlopów
- Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego
- Rozliczanie urlopu wypoczynkowego
- Przesunięcie terminu urlopu
- Przerwanie urlopu wypoczynkowego
- Urlop w okresie wypowiedzenia
g) Urlop na żądanie
h) Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
i) Urlop pracowników sezonowych, tymczasowych, dni wolne dla stażysty
- Urlop pracowników sezonowych
- Urlop pracowników tymczasowych
- Dni wolne dla stażysty
j) Urlopy dodatkowe
- Urlop pracowników niepełnosprawnych
II. Urlop bezpłatny
a) Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
a) Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
b) Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
c) Kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego
d) Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
III. Inne płatne przerwy w pracy
a) urlop wychowawczy – zmiany wprowadzone ustawą z 28.05.2013 r.
b) urlop macierzyński i rodzicielski – zmiany wprowadzone ustawą z 28.05.2013 r.
c) urlop szkoleniowy
d) inne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

CZĘŚĆ II - Czas pracy w 2014r.
I. Wprowadzenie
1. Podstawowe pojęcia: czas pracy, pozostawanie w dyspozycji, norma i wymiar czasu pracy, pięciodniowy tydzień pracy, przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, praca zmianowa.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2012 r. sygn. akt K 27/11.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13,06,2013 r. w sprawie czasu pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności sygn. akt K 17/11
2. Doba pracownicza.
3. Okresy odpoczynku: dobowy i tygodniowy.
4. Okresy rozliczeniowe – możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy – zmiany w przepisach.
5. Rozkład czasu pracy.

II. Systemy czasu pracy:
1. Podstawowy.
2. Równoważny.
3. Przerywany – zmiany wprowadzone ustawą z 28 maja 2013 r. .
4. Zadaniowy.
5. Weekendowy.
6. Skrócony tydzień pracy.
7. W ruchu ciągłym.
8. Indywidualny.
9. ,,Ruchomy czas pracy” – nowe rozwiązanie.
10. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.

III. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

IV. Okresy niewliczane do czasu pracy

V. Praca w godzinach nadliczbowych:
a) ograniczenia formalne – limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP), komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
b) praca w godzinach nadliczbowych obowiązkiem pracownika?
c) godziny nadliczbowe dobowe i tygodniowe w różnych systemach czasu pracy,
d) nowe uregulowania w kwestii naruszenia doby pracowniczej.
e) rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.

VI. Praca w nocy:
a) określenie pory nocnej w przepisach wewnątrzzakładowych – konsekwencje braku uregulowań,
b) kto nie może pracować w nocy?

VII. Praca w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy: dopuszczalność i ograniczenia. Projekt zmian dotyczący dopuszczalności pracy w niedziele.

VIII. Nowe pojęcie w czasie pracy: wyjścia prywatne w godzinach pracy – zasady odpracowywania.

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 16

Prelegenci

Ekspert z dziedziny HR/kadr, certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk, od ponad 15 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką praktykę w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

AS-BUD

00-024 Warszawa

al. Jerozolimskie 44

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
900
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!