Szkolenie: Szkolenie "URLOPY PRACOWNICZE I CZAS PRACY W 2014 R." w Warszawie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-urlopy-pracownicze-i-czas-pracy-w-2014-r-w-warszawie-56919-id71

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie "URLOPY PRACOWNICZE I CZAS PRACY W 2014 R." w Warszawie


  ID szkolenia: 56919
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  AS-BUD
  al. Jerozolimskie 44
  00-024 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 08-09.05.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Liczba godzin zajęć: 16
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA:
W części I - zapoznanie uczestników szkolenia z teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania przepisów o urlopach pracowniczych, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk MPiPS i GIP.

W części II - omówienie pojęć z zakresu czasu pracy ze szczególnych uwzględnieniem interpretacji, wyroków sądowych oraz planowanych zmian.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zainteresowanych problematyką urlopów pracowniczych i czasu pracy, pragnących zaznajomić się z tematem lub pogłębić swoją wiedzę; do pracowników działów kadr i płac, pracowników działów personalnych

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I - Urlopy pracownicze w 2014r.

I. Urlop wypoczynkowy
a) Prawo do urlopu
b) Urlop w pierwszym roku pracy
c) Wymiar urlopu
- Urlop a poprzednie zatrudnienie
- Urlop a okres nauki
- Inne okresy wliczane do ,,stażu urlopowego”
d) Urlop uzupełniający
e) Proporcjonalność urlopu
- Urlop wypoczynkowy a zatrudnienie przez część roku
- Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy
- Okresy nieświadczenia pracy a urlop wypoczynkowy
f) Udzielanie urlopów
- Plan urlopów
- Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego
- Rozliczanie urlopu wypoczynkowego
- Przesunięcie terminu urlopu
- Przerwanie urlopu wypoczynkowego
- Urlop w okresie wypowiedzenia
g) Urlop na żądanie
h) Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
i) Urlop pracowników sezonowych, tymczasowych, dni wolne dla stażysty
- Urlop pracowników sezonowych
- Urlop pracowników tymczasowych
- Dni wolne dla stażysty
j) Urlopy dodatkowe
- Urlop pracowników niepełnosprawnych
II. Urlop bezpłatny
a) Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
a) Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
b) Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
c) Kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego
d) Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
III. Inne płatne przerwy w pracy
a) urlop wychowawczy – zmiany wprowadzone ustawą z 28.05.2013 r.
b) urlop macierzyński i rodzicielski – zmiany wprowadzone ustawą z 28.05.2013 r.
c) urlop szkoleniowy
d) inne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

CZĘŚĆ II - Czas pracy w 2014r.
I. Wprowadzenie
1. Podstawowe pojęcia: czas pracy, pozostawanie w dyspozycji, norma i wymiar czasu pracy, pięciodniowy tydzień pracy, przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, praca zmianowa.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2012 r. sygn. akt K 27/11.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13,06,2013 r. w sprawie czasu pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności sygn. akt K 17/11
2. Doba pracownicza.
3. Okresy odpoczynku: dobowy i tygodniowy.
4. Okresy rozliczeniowe – możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy – zmiany w przepisach.
5. Rozkład czasu pracy.

II. Systemy czasu pracy:
1. Podstawowy.
2. Równoważny.
3. Przerywany – zmiany wprowadzone ustawą z 28 maja 2013 r. .
4. Zadaniowy.
5. Weekendowy.
6. Skrócony tydzień pracy.
7. W ruchu ciągłym.
8. Indywidualny.
9. ,,Ruchomy czas pracy” – nowe rozwiązanie.
10. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.

III. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

IV. Okresy niewliczane do czasu pracy

V. Praca w godzinach nadliczbowych:
a) ograniczenia formalne – limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP), komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
b) praca w godzinach nadliczbowych obowiązkiem pracownika?
c) godziny nadliczbowe dobowe i tygodniowe w różnych systemach czasu pracy,
d) nowe uregulowania w kwestii naruszenia doby pracowniczej.
e) rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.

VI. Praca w nocy:
a) określenie pory nocnej w przepisach wewnątrzzakładowych – konsekwencje braku uregulowań,
b) kto nie może pracować w nocy?

VII. Praca w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy: dopuszczalność i ograniczenia. Projekt zmian dotyczący dopuszczalności pracy w niedziele.

VIII. Nowe pojęcie w czasie pracy: wyjścia prywatne w godzinach pracy – zasady odpracowywania.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z dziedziny HR/kadr, certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk, od ponad 15 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką praktykę w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 900.00 zł netto (1107.00 zł brutto) - -

Cena zawiera:

szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: Szkolenie "URLOPY PRACOWNICZE I CZAS PRACY W 2014 R." w Warszawie