Szkolenie: Szkolenie uzupełniające dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-uzupelniajace-dla-kierownikow-i-pracownikow-kancelarii-tajnych-i-niejawnych-69599

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu skierowanym do osób posiadających doświadczenie w pracy jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”, chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne (tylko w zakresie ewentualnych zmian aktualnych przepisów), wymianę doświadczeń uczestników w zakresie pracy kancelarii, przebytych kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp. oraz zajęcia praktyczne – według propozycji słuchaczy.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób posiadających doświadczenie w pracy jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”, chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Program szkolenia:

Plan ramowy

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (10 godzin)

Przypomnienie podstawowych pojęć, definicji oraz postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach lub zmian w ich interpretacji.
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii – wymiana doświadczeń z udziałem wykładowcy i uczestników.
Przegląd materiałów niejawnych i sposób jego dokumentowania.
Dyskusja dotycząca pokontrolnych zaleceń i uwag ABW dot. funkcjonowania kancelarii.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (10 godzin) Poniżej proponowana tematyka zajęć – możliwość modyfikacji według potrzeb i sugestii uczestników.

Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.
Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.
Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.
Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).
Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.
Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokółu zniszczenia).

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzi Wiesław Linowski – Ochroną informacji niejawnych zajmuję się zawodowo od 1982 roku. W tym roku – jako żołnierz zawodowy w stopniu chorążego marynarki wojennej wyznaczony zostałem na stanowisko kierownika kancelarii tajnej w jednostce wojskowej 3868 a od 1993 r. w Dowództwie Marynarki Wojennej. W roku 1999 wyznaczony zostałem na stanowisko szefa Wydziału Kancelarii Tajnych w Dowództwie MW i sprawowałem bezpośredni nadzór nad pracą 7 kancelarii tajnych i tajną zagraniczną. Od tego czasu w sposób pośredni kształtowałem również prace w ponad 100 kancelariach tajnych w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnych. Takich szkoleń w wymiarze 10 dni każde przeprowadziłem ok 30.

Od 2008 roku jestem emerytem wojskowym i jednocześnie pracuję na pełnym etacie na stanowisku pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Archiwum MW w Gdyni oraz prowadzę zajęcia specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych na rzecz Sił Zbrojnych RP, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach oraz do 2009 r Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych – Oddział Pomorski w Gdańsku.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 190 - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.

Wydarzenie: Szkolenie uzupełniające dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych