Szkolenie "WARSZTATY Z PRAWA PRACY - OSTATNIE ZMIANY I PRAKTYKA STOSOWANIA" w Zakopanem

O szkoleniu

Kompleksowe i praktyczne omówienie zmian i kazusów z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowane przykładami.

Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze problemy prawa pracy występujące w praktyce jego stosowania.

Ważnym punktem naszego szkolenia jest przedstawienie ostatnio wprowadzonych zmian w prawie pracy, a w szczególności zmiany dotyczące:
•· rozliczania czasu pracy
•· uprawnień rodzicielskich,
•· urlopów wychowawczychnawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy

Program szkolenia

I. Czas pracy - najnowsze zmiany od 23 sierpnia 2013 r.
1. Najnowsze zmiany w zakresie czasu pracy.
12 miesięczny okres rozliczeniowy.
Ruchoma doba.
Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy.
Zasady odpracowywania wyjść prywatnych.
2. Pojęcia związane z czasem pracy.
Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Praca zmianowa.
Pojęcie doby.
Pojęcie tygodnia.
3. Norma a wymiar czasu pracy.
Norma dobowa.
Norma tygodniowa.
Norma łączna.
4. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym.
5. Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy.
6. Okresy odpoczynku.
Dobowy okres odpoczynku.
Tygodniowy okres odpoczynku.
7. Systemy i rozkłady czasu pracy.
System podstawowy.
System zadaniowy czasu pracy.
Systemy równoważnego czasu pracy.
Praca w ruchu ciągłym.
System pracy weekendowej.
System skróconego tygodnia pracy.
8. Sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy.
9. Praca w niedziele i święta.
Dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
Sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta.
10. Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu pracy.
11. Praca w godzinach nadliczbowych.
Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
Limit godzin nadliczbowych.
12. Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.
Wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %.
Czas wolny na wniosek pracownika.
Czas wolny z inicjatywy pracodawcy.
13. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
14. Czas dyżuru pracownika.
15. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
16. Ewidencja czasu pracy.

II. Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października 2013 r.
1. Nowe urlopy rodzicielskie od 17 czerwca 2013 r.
Nowe zasady urlopów macierzyńskich i nowy urlop rodzicielski.
Urlopy macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński
- wymiar, zasady udzielania, rezygnacji.
Urlop rodzicielski - sposób składania wniosków, zasady udzielania
i rezygnacji.
2. Czy istnieje domniemanie istnienia stosunku pracy?
- umowy o pracę a umowy cywilno - prawne.
Istotne elementy różnicujące stosunek pracy od umów cywilno - prawnych,
Ustalenie istnienia stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

III. Zasady nawiązywania stosunku pracy
1. Proces zatrudnienia.
2. Forma i treść umowy o pracę.
3. Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
4. Czy ustna umowa jest ważna?
5. Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
6. Jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować i jakie są między nimi różnice?
Umowa o pracę na okres próbny.
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy.
Na czas określony, na zastępstwo.
Umowa o pracę nas czas nieokreślony.
7. Akta osobowe pracownika - sposób ich prowadzenia oraz przechowywania.
8. Czy musimy tworzyć zakres obowiązków na piśmie, czy wystarczy ustny?

IV. Rozwiązanie stosunku pracy.
1. Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
2. Grupy pracowników objęte szczególną ochroną stosunku pracy.
Kobiety w ciąży.
Osoby w wieku przedemerytalnym.
Działacze związków zawodowych.
3. Porozumienie stron - najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem.
Forma i treść porozumienia.
Sposób zapisywania postanowień dotyczących ustania stosunku pracy.
4. Wypowiedzenie umowy:
O czym warto pamiętać w okresie wypowiedzenia.
Różnice w wypowiedzeniu umowy: na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo,
na czas nieokreślony.
Przyczyna wypowiedzenia - jak ją sformułować i przedstawić?
5. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).
Przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
Termin na podjęcie decyzji.
Doręczenie oświadczenia woli o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy.
6. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

V. Świadectwo pracy.
Termin wydania świadectwa pracy.
Sposób prostowania.
Żądanie sprostowania przed sądem.

VI. Urlopy wypoczynkowe.
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego, prawo do pierwszego urlopu
w życiu a prawo do kolejnego urlopu.
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy.
Sposób udzielania urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego.
Zasady udzielania urlopu na żądanie.
Urlop w okresie wypowiedzenia.
Urlop proporcjonalny.

VII. Udzielanie drogą telefoniczną informacji na temat pracowników- stanowisko GIODO

VIII. Kontrola pracownika w miejscu pracy
Możliwość monitoringu (miejsca pracy, komputera pracownika, służbowej skrzynki e-mailowej)
Kontrola pracownika na okoliczność kradzieży
Zasady ponoszenia przez pracowników odpowiedzialności materialnej (zakaz zabezpieczania roszczeń pracodawcy wekslem)

IX. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy- najnowsze orzecznictwo

Czas trwania

Pobyt: od 16.03.2014 r. (kolacja) do 19.03.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 890
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!