Szkolenie WORK-LIFE BALANCE. Jak zachować równowagę w życiu

O szkoleniu

Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, dla wielu osób stanowi wyzwanie. Warto jednak je podjąć, aby utrzymać w życiu harmonię, zdrowie psychiczne i fizyczne, motywację, a także dobre samopoczucie.

Szkolenie work-life balance to czas na przystanek, dzięki któremu uczestnicy znajdą przestrzeń na uświadomienie sobie swoich priorytetów lub przeformułowanie ich a także zaplanowanie działań, które będą skierowane na zyskiwanie równowagi życiowej. Może to być także czas na potwierdzenie, że w takiej równowadze aktualnie się znajdują.

Cele szkolenia:

Szkolenie work-life balance to praktyczny kurs, którego głównym celem jest doskonalenie umiejętności takich jak: zarządzanie sobą w czasie, wyznaczanie priorytetów, efektywność osobista, a także pobudzenie do poszukiwania własnej definicji równowagi życiowej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 • prewencja wypalenia zawodowego
 • wzrost efektywności pracy
 • lepsze rozumienie siebie, dzięki jasno ustalonym priorytetom
 • skuteczniejsze planowanie i zarządzanie sobą w czasie
 • zwiększenie wewnętrznej równowagi i satysfakcji w życiu codziennym
 • zwiększenie produktywności i zaangażowania w wykonywane zadania

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • zasadach work-life balance
 • genezie work-life balance
 • technikach zarządzania sobą w czasie
 • zdrowych nawykach wspierających osiąganie równowagi
 • przyczynach i symptomach wypalenia zawodowego i pracoholizmu

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • świadomego kształtowania równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym
 • wyznaczania celów i ustalania priorytetów
 • rozpoznawania swoich emocji i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków
 • planowania dnia oraz tygodnia zgodnie z koncepcją work-life balance
 • identyfikowania barier w drodze do osiągnięcia równowagi
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest osobom, które:

 • mają potrzebę uporządkowania swojego napiętego grafiku zadań i znalezienia w nim czasu na regenerację
 • straciły równowagę, poczucie sensu i potrzebują na nowo określić swoje kluczowe role
 • posiadają ograniczające przekonania uniemożliwiające dokonywanie zmian w życiu
 • czują, że nadszedł czas zmiany, w tym przeanalizowania swojego systemu wartości
 • chcą lepiej planować i zarządzać sobą oraz zadaniami w czasie

Program szkolenia

część I

 1. Geneza koncepcji work-life balance
 2. Czym jest work-life balance
 3. Skutki braku równowagi między życiem zawodowym i osobistym
 4. Moje życiowe role
 5. Krąg wpływu na życie – ćwiczenie

część II

 1. Wyznaczanie celów w oparciu o własne zasoby
 2. Ustalanie priorytetów czyli koszyk zadań zgodnie z pełnionymi rolami
 3. Matryca D.Eisenhowera czyli co jest ważne, a co jest pilne
 4. Planowanie dnia oraz tygodnia zgodnie z koncepcją work-life balance
 5. Multitasking czyli przeskakiwanie między zadaniami - jak wpływa na work-life balance

część III

 1. Rytuały przejścia z trybu działania do trybu bycia
 2. Dobre nawyki w efektywności osobistej
 3. Reakcja organizmu na stres
 4. Wypalenie zawodowe – przyczyny i symptomy
 5. Zarządzanie stresem (wprowadzenie do koncepcji C.U.D)

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Coach, Trener, Wellbeing Project Leader, Praktyk PRISM Brain Mapping, Trener odporności psychicznej MTQ Plus.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na kierunku Coaching Profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Politechniki Warszawskiej.

Przez ponad 15 lat realizowała się zawodowo w branży medycznej jako manager i dyrektor zarządzająca obiektów medycznych z częścią hotelową oraz medical wellness & spa.

We wszystkich działaniach stawia człowieka w centrum. Szczególnie interesuje się tematyką związaną z wellbeingiem w wymiarze osobistym i zawodowym. Pracuje z klientami indywidualnymi oraz organizacjami, dla których dobrostan pracowników jest ważnym elementem kultury organizacyjnej.

Dba o ciągłe podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji, aby jeszcze lepiej wspierać procesy zachodzące w trakcie szkoleń.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
940
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!