Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-wstepne-bhp-instruktaz-ogolny-36067-id360

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny


  ID szkolenia: 36067
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
  Kościuszki 40
  07-200 Wyszków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3h
 • Organizator szkolenia:

  RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny
TERMINY SZKOLEŃ:
- 07.02.2012
- 13.02.2012
MIEJSCE SZKOLENIA: Siedziba Centrum EDOOR lub u Zleceniodawcy
CENA SZKOLENIA: 50 zł

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z:

* podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
* przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
* zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Program szkolenia:

1.Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2.Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4.Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5.Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6.Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługa urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrz zakładowym
7.Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8.Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9.Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10.Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11.Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:
Wszelkie zapytania prosimy kierować droga mailową na adres: joanna.wojcik@edoor.edu.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 297415708


ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. Kościuszki 40, 07-200 Wyszków
e-mail: biuro@edoor.edu.pl
tel./ fax. 297415708
tel.530 988 476
www.edoor.edu.pl

Centrum Szkoleniowe EDOOR jest zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową. Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2008.

Informacje o prelegentach:

Dariusz Ślubowski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 50 zł

Cena zawiera:

szkolenie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie udziału w szkoleniu

Wydarzenie: Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny