Szkolenie: SZKOLENIE WYJAZDOWE Prawo pracy dla kadry zarządzającej 2014 – ostatnie nowelizacje, najważniejsze orzecznictwo, praktyczne porady

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-wyjazdowe-prawo-pracy-dla-kadry-zarzadzajacej-2014-ostatnie-nowelizacje-najwazniejsze-orzecznictwo-praktyczne-porady-56127-id367

Informacje o szkoleniu

 • SZKOLENIE WYJAZDOWE Prawo pracy dla kadry zarządzającej 2014 – ostatnie nowelizacje, najważniejsze orzecznictwo, praktyczne porady


  ID szkolenia: 56127
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel FAJKIER Wellness&SPA
  Lgota Murowana 37a
  42-425 Kroczyce
  Godziny zajęć (czas trwania):
  poniedziałek i wtorek: 9.00 – 16.30;
  środa: 9.00-13.00.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych konsekwencji zmian prawnych oraz bieżących interpretacji sądowych i urzędowych. Ekspert wskaże optymalne i zgodne z prawem rozwiązania w obszarach prawa pracy stwarzających najwięcej trudności ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:
- zatrudniania pracowników,
- zwolnień dyscyplinarnych i innych zwolnień,
- utrzymania prawidłowej dyscypliny pracy,
- stosowania praw, obowiązków i odpowiedzialności pracownika i pracodawcy,
- rozliczania czasu pracy w 2014 r.,
- udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i rodzicielskich w 2014
- przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresowane są do dyrektorów, kierowników, menedżerów działów kadr i działów personalnych oraz osób zarządzających pracownikami.

Program szkolenia:

1. Umowy o pracę i inne aspekty zatrudniania pracowników:
- Formułowanie obowiązkowych i fakultatywnych zapisów umowy o pracę (np. w zakresie poufności wynagrodzenia, tajemnicy przedsiębiorstwa, majątkowych praw autorskich).
- Wybrane obowiązki w zakresie dokumentacji, związane z zatrudnianiem nowych pracowników (m. in. obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp oraz nowe wykładnie PIP i MPiPS w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia).
- Ochrona danych osobowych w dziale kadrowym w świetle aktualnych interpretacji GIODO.

2. Rozwiązywanie umów o pracę:
- Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
- Skuteczne doręczenie pisma o wypowiedzeniu lub zwolnieniu dyscyplinarnym (m.in. w sytuacji, gdy pracownik odmawia pokwitowania odbioru pisma lub nie przyjmuje dokumentu z poczty).
- Formułowanie przyczyny wypowiedzenia w świetle bieżącego orzecznictwa SN (m.in. z uwagi na utratę zaufania, częste absencje, restrukturyzację).
- Dyscyplinarne zwolnienie pracownika i inne tryby zwolnienia natychmiastowego.
- Kiedy zwalnianemu pracownikowi należy się odprawa?
- Problemy na tle przepisów o wydawaniu świadectw pracy za okresy zatrudnienia terminowego.

3. Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę:
- Różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracę.
- Nowe, restrykcyjne wykładnie sądowe w zakresie umowy o dzieło.

4. Czas pracy po zmianach prawnych:
- Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe.
- Najważniejsze czynniki planowania czasu pracy z uwzględnieniem zmian prawnych i nowego orzecznictwa SN i TK.
- Ruchomy czas pracy i doba pracownicza – warunki korzystania z nowych, dogodnych rozwiązań prawnych.
- Wydawanie harmonogramu czasu pracy i zmiana harmonogramu w trakcie okresu rozliczeniowego w świetle nowego stanowiska MpiPS.
- Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach.
- Praca niedzielno-świąteczna.
- Czas pracy a czas podróży służbowej (w tym: praca nadliczbowa przypadająca w podróży, przejazd lub przelot w dniach wolnych od pracy, niedziela lub święto przypadająca na dzień pobytu w miejscu docelowym).
- Czas pracy a szkolenia i odpracowywania wadliwie wykonanej pracy.

5. Urlopy i nieobecności po zmianach prawnych:
- Nowe regulacje w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
- Urlop wychowawczy po zmianach (m.in. wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy – potencjalne obszary nadużyć, nowy element wniosku urlopowego, faktyczne ograniczenie uprawnień pracowników-rodziców o 1 miesiąc).
- Urlopy wypoczynkowe (w tym m.in. nowy urlop weterana działań poza granicami państwa, odbieranie telefonów od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego, urlop proporcjonalny, zaległy i na żądanie).
- Okoliczności uzasadniające nieobecność w pracy z uwzględnieniem nowego tytułu usprawiedliwiającego nieobecność (tj. choroba niani lub opiekuna).

6. Uprawnienia i obowiązki w zakresie utrzymania dyscypliny pracy:
- Skutki niewykonania polecenia służbowego.
- Kary porządkowe w praktyce (naruszenia za które można wymierzyć karę, upomnienie a nagana, częste błędy przy wymierzaniu kary, zatarcie kary w aktach osobowych)
- Uzasadnione wymagania w stosunku do pracownika a mobbing, molestowanie i dyskryminacja (w tym, działania zwiększające szanse pracodawcy w przypadku spraw o mobbing lub dyskryminację).
- Wymóg lojalności (dbania o dobro zakładu pracy) a podpisanie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

7. Odpowiedzialność materialna aktualnych i byłych pracowników:
- Powierzenie mienia w sposób umożliwiający dochodzenie roszczeń w przypadku niewywiązania się przez pracownika z obowiązku właściwej pieczy nad mieniem.
- Zakres odpowiedzialności prawnej pracownika.
- Dochodzenie roszczeń w stosunku do byłego pracownika z tytułu niezwróconych składników mienia, naruszenia zakazu konkurencji, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kosztów edukacji.

Informacje o prelegentach:

Jakub Ziarno - prawnik z ponad 11-letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa pracy dla firm i instytucji oraz prowadzi działalność szkoleniową. Działalność doradczą koncentruje na potrzebach przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W tym zakresie wspiera pracodawców w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów kadrowych, pomagam przeprowadzać zmiany regulacji zakładowych, konsultuje i przygotowuje projekty dokumentacji oraz świadczy inne usługi. W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty między innymi dla: Indesit SA, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, PKN Orlen, Grupy RWE Polska. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi. Jestem autorem wielu artykułów opublikowanych m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personelu od A do Z, Personelu i Zarządzanie, Portalu Ekspert Kadrowy, Portalu Kadrowym. Występował w charakterze eksperta prawa pracy w audycjach telewizyjnych (TVP2, TVN24, TVP INFO). Był twórcą i redaktorem naczelnym kilku czasopism oraz portali kadrowych. Do 2005 r., pracował w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie ukończył roczną aplikację z zakresu prawa pracy w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu – zdobywając uprawnienia państwowego inspektora pracy. W trakcie 4-letniej pracy w Inspekcji zajmował się kontrolą działów kadrowych w firmach i instytucjach o różnym profilu. Dodatkowo, posiada ok. 5 letnie, praktyczne doświadczenie managerskie zdobyte w Wydawnictwie Prawniczym C.H. Beck oraz polskiej spółce międzynarodowego koncernu Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2390 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 2390 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2290 zł/os + 23% VAT.

Cena zawiera:

- uczestnictwo w 3 dniach zajęć merytorycznych, - autorskie materiały szkoleniowe, - pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 13.04.2014 do obiadu w dniu 16.04.2014, - przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć, - zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych od godz. 16.00/13.04.2014 do godz. 11.00 /16.04.2014 (3 noclegi), - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 300 zł (za cały pobyt), - nieograniczona możliwość korzystania z kompleksu basenu, jacuzzi, sauny fińskiej, łaźni parowej oraz sali fitness, - uroczysta kolacja integracyjna w hotelu, - certyfikat ukończenia szkolenia, - ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność dokonywana jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Wydarzenie: SZKOLENIE WYJAZDOWE Prawo pracy dla kadry zarządzającej 2014 – ostatnie nowelizacje, najważniejsze orzecznictwo, praktyczne porady