Szkolenie

SZKOLENIE WYJAZDOWE Prawo pracy dla kadry zarządzającej 2014 – ostatnie nowelizacje, najważniejsze orzecznictwo, praktyczne porady

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych konsekwencji zmian prawnych oraz bieżących interpretacji sądowych i urzędowych. Ekspert wskaże optymalne i zgodne z prawem rozwiązania w obszarach prawa pracy stwarzających najwięcej trudności ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:
- zatrudniania pracowników,
- zwolnień dyscyplinarnych i innych zwolnień,
- utrzymania prawidłowej dyscypliny pracy,
- stosowania praw, obowiązków i odpowiedzialności pracownika i pracodawcy,
- rozliczania czasu pracy w 2014 r.,
- udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i rodzicielskich w 2014
- przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty adresowane są do dyrektorów, kierowników, menedżerów działów kadr i działów personalnych oraz osób zarządzających pracownikami.

Program szkolenia

1. Umowy o pracę i inne aspekty zatrudniania pracowników:
- Formułowanie obowiązkowych i fakultatywnych zapisów umowy o pracę (np. w zakresie poufności wynagrodzenia, tajemnicy przedsiębiorstwa, majątkowych praw autorskich).
- Wybrane obowiązki w zakresie dokumentacji, związane z zatrudnianiem nowych pracowników (m. in. obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp oraz nowe wykładnie PIP i MPiPS w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia).
- Ochrona danych osobowych w dziale kadrowym w świetle aktualnych interpretacji GIODO.

2. Rozwiązywanie umów o pracę:
- Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
- Skuteczne doręczenie pisma o wypowiedzeniu lub zwolnieniu dyscyplinarnym (m.in. w sytuacji, gdy pracownik odmawia pokwitowania odbioru pisma lub nie przyjmuje dokumentu z poczty).
- Formułowanie przyczyny wypowiedzenia w świetle bieżącego orzecznictwa SN (m.in. z uwagi na utratę zaufania, częste absencje, restrukturyzację).
- Dyscyplinarne zwolnienie pracownika i inne tryby zwolnienia natychmiastowego.
- Kiedy zwalnianemu pracownikowi należy się odprawa?
- Problemy na tle przepisów o wydawaniu świadectw pracy za okresy zatrudnienia terminowego.

3. Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę:
- Różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracę.
- Nowe, restrykcyjne wykładnie sądowe w zakresie umowy o dzieło.

4. Czas pracy po zmianach prawnych:
- Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe.
- Najważniejsze czynniki planowania czasu pracy z uwzględnieniem zmian prawnych i nowego orzecznictwa SN i TK.
- Ruchomy czas pracy i doba pracownicza – warunki korzystania z nowych, dogodnych rozwiązań prawnych.
- Wydawanie harmonogramu czasu pracy i zmiana harmonogramu w trakcie okresu rozliczeniowego w świetle nowego stanowiska MpiPS.
- Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach.
- Praca niedzielno-świąteczna.
- Czas pracy a czas podróży służbowej (w tym: praca nadliczbowa przypadająca w podróży, przejazd lub przelot w dniach wolnych od pracy, niedziela lub święto przypadająca na dzień pobytu w miejscu docelowym).
- Czas pracy a szkolenia i odpracowywania wadliwie wykonanej pracy.

5. Urlopy i nieobecności po zmianach prawnych:
- Nowe regulacje w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
- Urlop wychowawczy po zmianach (m.in. wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy – potencjalne obszary nadużyć, nowy element wniosku urlopowego, faktyczne ograniczenie uprawnień pracowników-rodziców o 1 miesiąc).
- Urlopy wypoczynkowe (w tym m.in. nowy urlop weterana działań poza granicami państwa, odbieranie telefonów od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego, urlop proporcjonalny, zaległy i na żądanie).
- Okoliczności uzasadniające nieobecność w pracy z uwzględnieniem nowego tytułu usprawiedliwiającego nieobecność (tj. choroba niani lub opiekuna).

6. Uprawnienia i obowiązki w zakresie utrzymania dyscypliny pracy:
- Skutki niewykonania polecenia służbowego.
- Kary porządkowe w praktyce (naruszenia za które można wymierzyć karę, upomnienie a nagana, częste błędy przy wymierzaniu kary, zatarcie kary w aktach osobowych)
- Uzasadnione wymagania w stosunku do pracownika a mobbing, molestowanie i dyskryminacja (w tym, działania zwiększające szanse pracodawcy w przypadku spraw o mobbing lub dyskryminację).
- Wymóg lojalności (dbania o dobro zakładu pracy) a podpisanie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

7. Odpowiedzialność materialna aktualnych i byłych pracowników:
- Powierzenie mienia w sposób umożliwiający dochodzenie roszczeń w przypadku niewywiązania się przez pracownika z obowiązku właściwej pieczy nad mieniem.
- Zakres odpowiedzialności prawnej pracownika.
- Dochodzenie roszczeń w stosunku do byłego pracownika z tytułu niezwróconych składników mienia, naruszenia zakazu konkurencji, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kosztów edukacji.

Czas trwania

poniedziałek i wtorek: 9.00 – 16.30;
środa: 9.00-13.00.

Prelegenci

Cytat
Jakub Ziarno - prawnik z ponad 11-letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa pracy dla firm i instytucji oraz prowadzi działalność szkoleniową. Działalność doradczą koncentruje na potrzebach przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W tym zakresie wspiera pracodawców w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów kadrowych, pomagam przeprowadzać zmiany regulacji zakładowych, konsultuje i przygotowuje projekty dokumentacji oraz świadczy inne usługi. W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty między innymi dla: Indesit SA, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, PKN Orlen, Grupy RWE Polska. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi. Jestem autorem wielu artykułów opublikowanych m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personelu od A do Z, Personelu i Zarządzanie, Portalu Ekspert Kadrowy, Portalu Kadrowym. Występował w charakterze eksperta prawa pracy w audycjach telewizyjnych (TVP2, TVN24, TVP INFO). Był twórcą i redaktorem naczelnym kilku czasopism oraz portali kadrowych. Do 2005 r., pracował w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie ukończył roczną aplikację z zakresu prawa pracy w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu – zdobywając uprawnienia państwowego inspektora pracy. W trakcie 4-letniej pracy w Inspekcji zajmował się kontrolą działów kadrowych w firmach i instytucjach o różnym profilu. Dodatkowo, posiada ok. 5 letnie, praktyczne doświadczenie managerskie zdobyte w Wydawnictwie Prawniczym C.H. Beck oraz polskiej spółce międzynarodowego koncernu Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG.

Gdzie i kiedy

Kroczyce 14 - 16 kwietnia 2014
Hotel FAJKIER Wellness&SPA

42-425 Kroczyce

Lgota Murowana 37a

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 2390 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2290 zł/os + 23% VAT.
2390 PLN
Cena zawiera:
  • - uczestnictwo w 3 dniach zajęć merytorycznych, - autorskie materiały szkoleniowe, - pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 13.04.2014 do obiadu w dniu 16.04.2014, - przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć, - zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych od godz. 16.00/13.04.2014 do godz. 11.00 /16.04.2014 (3 noclegi), - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 300 zł (za cały pobyt), - nieograniczona możliwość korzystania z kompleksu basenu, jacuzzi, sauny fińskiej, łaźni parowej oraz sali fitness, - uroczysta kolacja integracyjna w hotelu, - certyfikat ukończenia szkolenia, - ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność dokonywana jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!