Szkolenie: SZKOLENIE WYJAZDOWE ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-wyjazdowe-zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-63710-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• sprawozdawczości finansowej (bilans, rachunek, zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
• oddziaływania decyzji podejmowanych w różnych działach (np. sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie, działy konstrukcyjne i technologiczne) na płynność finansową całej firmy,
• rozumienia kategorii ekonomicznych, takich jak wpływy, wydatki, koszty, przychody,
• doskonałej interpretacji i rozumienia kapitału pracującego netto i jego komponentów,
• sterowania płynnością finansową w praktyce,
• zarządzania zapasami, należnościami oraz zobowiązaniami.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy różnych działów, którzy potrzebują w sposób zintegrowany spojrzeć na problematykę zarządzania płynnością finansową i kapitałem obrotowym (pracującym) netto i rozumieć związki decyzji podejmowanych na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy na płynność finansową i NWC.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do analizy płynności finansowej

1. Istota płynności finansowej:
a) trzy aspekty płynności finansowej,
b) nadwyżka płynności i niedobór płynności,
c) płynność a rentowność przedsiębiorstwa,
d) płynność przedsiębiorstwa w kontekście wartości spółki,
e) płynność a upadłość i bankructwo.

2. Analiza najważniejszych kategorii ekonomicznych na potrzeby badania płynności:
a) wpływy a wydatki,
b) koszty a przychody,
c) zysk księgowy a przepływy pieniężne.

3. Sprawozdanie finansowe i jego struktura – jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego i jak są ze sobą powiązane z punktu widzenia analizy płynności finansowej:
a) istota bilansu i zasady jego konstrukcji – relacje między majątkiem i źródłami jego finansowania w ocenie płynności,
b) budowa rachunku zysków i strat – jak ustalać wyniki finansowe przedsiębiorstwa w różnych segmentach działalności,
c) rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym),
d) wskaźnikowa ocena rentowności, płynności i sprawności działania firmy.

4. Pomiar i ocena płynności finansowej:
a) cash flow – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym),
b) statyczna analiza płynności finansowej:
– wskaźnik bieżącej płynności finansowej,
– wskaźnik szybkiej płynności finansowej,
– wskaźnik natychmiastowej (gotówkowej) płynności finansowej.
c) dynamiczne wskaźniki płynności finansowej:
– wskaźniki wystarczalności pieniężnej,
– wskaźniki wydajności pieniężnej.
d) ocena płynności finansowej na podstawie struktury rachunku przepływów pieniężnych.

Pogłębione analizy i metody zarządzania płynnością

1. Kapitał obrotowy netto i zarządzanie kapitałem obrotowym:
a) pojęcie kapitału pracującego netto,
b) komponenty kapitału pracującego netto (analiza zapasów, należności, zobowiązań),
c) wpływ zamrażania pieniędzy w kapitale obrotowym netto na płynność firmy,
d) szacowanie Zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto,
e) optymalne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto (agresywna, konserwatywna, umiarkowana) – jak sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

2. Cykl konwersji gotówki w firmie (cash conversion cycle):
a) istota cyklu obiegu pieniądza w przedsiębiorstwie,
b) rotacja zapasów,
c) cykl inkasa należności (DSO),
d) cykl spłaty zobowiązań,
e) analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi,
f) problemy praktyczne szacowania cyklu konwersji gotówki.

3. Zarządzanie kluczowymi determinantami płynności:
a) metody zarządzania zapasami,
b) sterowanie należnościami,
c) polityka spłaty zobowiązań,
d) prognozowanie należności,
e) budżetowanie gotówki w firmie (preliminowanie przepływów pieniężnych),
f) zarządzanie środkami pieniężnymi.

4. Zarządzanie kredytem kupieckim (handlowym):
a) istota kredytu kupieckiego,
b) szacowanie kosztu kredytu kupieckiego w ujęciu nominalnym i realnym,
c) koszt rezygnacji z konta przy kredycie kupieckim,
d) ocena zmiany polityki udzielania kredytu kupieckiego,
e) metody analizy ryzyka kredytowego i oceny kontrahenta.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 2490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z firmy 2390 zł/os. + 23% VAT

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
– uczestnictwo w 2 dniach zajęć,
– autorskie materiały szkoleniowe,
– pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 13.10.15 do obiadu w dniu 16.10.15,
– przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /13.10.15 do godz. 11.00 w dniu 16.10.15 (3 noclegi),
– zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 400 zł. + 23% VAT (za cały pobyt),
– atrakcje poszkoleniowe:
– 1-dniowa wycieczka, zwiedzanie Warszawy (Zamek Królewski, Starówka, Łazienki Królewski, wjazd na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki na taras widokowy),
– uroczysta kolacja,
– bilet na spektakl do teatru,
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Koszt uczestnictwa w przypadku zgłoszenia się tylko na samo 2-dniowe szkolenie:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23% VAT.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 10:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Miejsce zajęć: Siedziba Akademii Biznesu MDDP, budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 Warszawa

Zakwaterowanie:
Hotel Ibis Warszawa Centrum
Al. Solidarności 165
00-876 WarszawaInformacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

– uczestnictwo w 2 dniach zajęć, – autorskie materiały szkoleniowe, – pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 13.10.15 do obiadu w dniu 16.10.15, – przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć, – zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /13.10.15 do godz. 11.00 w dniu 16.10.15 (3 noclegi), – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 400 zł. + 23% VAT (za cały pobyt), – atrakcje poszkoleniowe: – 1-dniowa wycieczka, zwiedzanie Warszawy (Zamek Królewski, Starówka, Łazienki Królewski, wjazd na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki na taras widokowy), – uroczysta kolacja, – bilet na spektakl do teatru, – certyfikat ukończenia szkolenia, – ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Koszt uczestnictwa w przypadku zgłoszenia się tylko na samo 2-dniowe szkolenie:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23% VAT.

Wydarzenie: SZKOLENIE WYJAZDOWE ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ