SZKOLENIE WYJAZDOWE ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

O szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• sprawozdawczości finansowej (bilans, rachunek, zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
• oddziaływania decyzji podejmowanych w różnych działach (np. sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie, działy konstrukcyjne i technologiczne) na płynność finansową całej firmy,
• rozumienia kategorii ekonomicznych, takich jak wpływy, wydatki, koszty, przychody,
• doskonałej interpretacji i rozumienia kapitału pracującego netto i jego komponentów,
• sterowania płynnością finansową w praktyce,
• zarządzania zapasami, należnościami oraz zobowiązaniami.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy różnych działów, którzy potrzebują w sposób zintegrowany spojrzeć na problematykę zarządzania płynnością finansową i kapitałem obrotowym (pracującym) netto i rozumieć związki decyzji podejmowanych na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy na płynność finansową i NWC.

Program szkolenia

Wprowadzenie do analizy płynności finansowej

1. Istota płynności finansowej:
a) trzy aspekty płynności finansowej,
b) nadwyżka płynności i niedobór płynności,
c) płynność a rentowność przedsiębiorstwa,
d) płynność przedsiębiorstwa w kontekście wartości spółki,
e) płynność a upadłość i bankructwo.

2. Analiza najważniejszych kategorii ekonomicznych na potrzeby badania płynności:
a) wpływy a wydatki,
b) koszty a przychody,
c) zysk księgowy a przepływy pieniężne.

3. Sprawozdanie finansowe i jego struktura – jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego i jak są ze sobą powiązane z punktu widzenia analizy płynności finansowej:
a) istota bilansu i zasady jego konstrukcji – relacje między majątkiem i źródłami jego finansowania w ocenie płynności,
b) budowa rachunku zysków i strat – jak ustalać wyniki finansowe przedsiębiorstwa w różnych segmentach działalności,
c) rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym),
d) wskaźnikowa ocena rentowności, płynności i sprawności działania firmy.

4. Pomiar i ocena płynności finansowej:
a) cash flow – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym),
b) statyczna analiza płynności finansowej:
– wskaźnik bieżącej płynności finansowej,
– wskaźnik szybkiej płynności finansowej,
– wskaźnik natychmiastowej (gotówkowej) płynności finansowej.
c) dynamiczne wskaźniki płynności finansowej:
– wskaźniki wystarczalności pieniężnej,
– wskaźniki wydajności pieniężnej.
d) ocena płynności finansowej na podstawie struktury rachunku przepływów pieniężnych.

Pogłębione analizy i metody zarządzania płynnością

1. Kapitał obrotowy netto i zarządzanie kapitałem obrotowym:
a) pojęcie kapitału pracującego netto,
b) komponenty kapitału pracującego netto (analiza zapasów, należności, zobowiązań),
c) wpływ zamrażania pieniędzy w kapitale obrotowym netto na płynność firmy,
d) szacowanie Zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto,
e) optymalne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto (agresywna, konserwatywna, umiarkowana) – jak sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

2. Cykl konwersji gotówki w firmie (cash conversion cycle):
a) istota cyklu obiegu pieniądza w przedsiębiorstwie,
b) rotacja zapasów,
c) cykl inkasa należności (DSO),
d) cykl spłaty zobowiązań,
e) analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi,
f) problemy praktyczne szacowania cyklu konwersji gotówki.

3. Zarządzanie kluczowymi determinantami płynności:
a) metody zarządzania zapasami,
b) sterowanie należnościami,
c) polityka spłaty zobowiązań,
d) prognozowanie należności,
e) budżetowanie gotówki w firmie (preliminowanie przepływów pieniężnych),
f) zarządzanie środkami pieniężnymi.

4. Zarządzanie kredytem kupieckim (handlowym):
a) istota kredytu kupieckiego,
b) szacowanie kosztu kredytu kupieckiego w ujęciu nominalnym i realnym,
c) koszt rezygnacji z konta przy kredycie kupieckim,
d) ocena zmiany polityki udzielania kredytu kupieckiego,
e) metody analizy ryzyka kredytowego i oceny kontrahenta.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 2490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z firmy 2390 zł/os. + 23% VAT

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
– uczestnictwo w 2 dniach zajęć,
– autorskie materiały szkoleniowe,
– pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 13.10.15 do obiadu w dniu 16.10.15,
– przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /13.10.15 do godz. 11.00 w dniu 16.10.15 (3 noclegi),
– zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 400 zł. + 23% VAT (za cały pobyt),
– atrakcje poszkoleniowe:
– 1-dniowa wycieczka, zwiedzanie Warszawy (Zamek Królewski, Starówka, Łazienki Królewski, wjazd na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki na taras widokowy),
– uroczysta kolacja,
– bilet na spektakl do teatru,
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Koszt uczestnictwa w przypadku zgłoszenia się tylko na samo 2-dniowe szkolenie:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23% VAT.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 10:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Miejsce zajęć: Siedziba Akademii Biznesu MDDP, budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 Warszawa

Zakwaterowanie:
Hotel Ibis Warszawa Centrum
Al. Solidarności 165
00-876 WarszawaInformacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Koszt uczestnictwa w przypadku zgłoszenia się tylko na samo 2-dniowe szkolenie:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23% VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!