Szkolenie: Szkolenie: "WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH" w Warszawie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-wywieranie-wplywu-w-negocjacjach-handlowych-w-warszawie-55673-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia został przygotowany w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli wiedzę na temat technik uzyskiwania przewagi w rozmowie, skutecznego przekonywania drugiej strony do swoich racji, argumentacji i uzupełniania tej sztuki mową ciała. Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się zachęcać klienta do podjęcia lub zmiany decyzji na oczekiwaną przez nich oraz sztuki nakłaniania drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania.
Celem szkolenia jest więc zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji oraz nauka stosowania komunikatów perswazyjnych, a z drugiej strony radzenia sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi. Zdobyte umiejętności pozwolą zwiększyć skuteczność uczestników w negocjacjach.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników i managerów pionów sprzedaży i zakupów oraz wszystkich ,którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się prowadzeniem negocjacji z klientami zewnętrznymi lub wewnętrznymi w firmie.

Program szkolenia:

Negocjacje handlowe - zrozumieć potrzeby drugiej strony
Wzorce percepcji partnerów negocjacyjnych oraz ich stylu negocjacji.
Typów negocjatorów, typy klientów.
Bariery komunikacyjne negocjatorów.
Jakim jestem negocjatorem - wybór stylu negocjacji.
Określenie swoich mocnych i słabych stron.
Rozpoznanie rozmówcy - jak wiedza co nas pomaga naszym przeciwnikom wywrzeć na nas wpływ.
Najczęstsze błędy perswazyjne popełniane przez nas w procesie komunikacji.
Asertywność a negocjacje.
Jak nie poddać się kontroli trakcie rozmowy.
Umiejętność czytania między wierszami i aktywne słuchanie - podstawa kontrolowanie przebiegu rozmowy.
Wywieranie wpływu a sztuka mówienia.
Zjednywanie innych do siebie - słowa klucze - jak przekonać tych na „nie", aby byli na „tak".
Słowa tabu, subjęzyk i konotacja języka - niebezpieczeństwo w komunikacji werbalnej.
Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu słowem na negocjatorów.
Warunki skuteczności języka perswazji.
Zasady doboru argumentów a oddziaływanie na emocje w negocjacjach.
Autoprezentacja - jako narzędzie wpływu podczas negocjacji
Pierwsze wrażenie a sukces.
Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
Przygotowanie się do negocjacji.
Elementy werbalne w autoprezentacji.
Elementy niewerbalne w autoprezentacji
Aparycja - autoprezentacja a wygląd
Kinezyka - mimika i gesty w autoprezentacji
Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie
Haptyka - dotyk a kreowanie wizerunku
Chronemika - zarządzanie czasem w autoprzentacji
Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
Główne narzędzia przekonywania
Generalizacje, kasowania, porównania jako sposób na pozyskanie przewagi strategicznej w rozmowie.
Metafory - budowanie obrazu sytuacyjnego i wywoływania potrzeby osiągnięcia pożądanej sytuacji. Sposoby używania metafor.
Dobór odpowiedniej metafory do typu rozmówcy.
Parafraza - skuteczne używanie parafrazy.
Techniki wywierania wpływu:
Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie negocjacji:
zasada autorytetu
reguła wzajemności
zasada kontrastu
zasada konsekwencji
reguła niedostępności
zasada lubienia
zasada dowodu społecznego

Informacje o prelegentach:

Maurycy Seweryn – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana. Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA” i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego . Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations. Wykładowca na renomowanych wyższych uczelniach oraz doświadczony trener realizujący szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej wielu firm i instytucji państwowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990.00 zł netto (1217.70 zł brutto) - -

Cena zawiera:

szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: Szkolenie: "WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH" w Warszawie