Szkolenie z tematyki ochrony danych osobowych (ABI) - 3 dni - TERMIN GWARANTOWANY

O szkoleniu

Oferujemy Państwu szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych pt. „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, którego celem jest omówienie aspektów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w organizacji.

Podczas szkolenia duży nacisk położony jest na zmiany w przepisach, szczególności na znowelizowaną ustawę o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Praktyczne warsztaty pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności przygotowywania dokumentacji ochrony danych osobowych, takich jak np. Polityka Bezpieczeństwa.
Kto powinien wziąć udział?
Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które pełnią funkcję ABI w swoich organizacjach, oraz te które mogą ją pełnić w przyszłości. Kurs jest również skierowany do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów projektujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najwyższego kierownictwa.

Program szkolenia

I dzień (7 h)

1. System prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia:
• źródła prawa ochrony danych osobowych w Polsce i w Unii Europejskiej- aktualne i planowane
• zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych,
• pojęcie danych osobowych, w tym pojęcie danych osobowych „wrażliwych”
• pozostałe podstawowe pojęcia prawa ochrony danych osobowych.

2. Charakterystyka pracy ABI w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym:
• Środowisko pracy ABI-ch: podatności ludzkie, metody kradzieży danych, kategorie zagrożeń omawiane na podstawie wycieków danych w Polsce,
• Współpraca z GIODO, w tym omówienie zakresu uprawnień i przebiegu kontroli,
• predyspozycje osobowe,
• najczęstsze problemy ABI-ch,
• dokumentacja dotycząca pracy ABI-ego,
• wytyczne i sposoby opracowywanie obowiązkowych sprawozdań dla ADO i GIODO (przepisy obowiązujące od 30 maja 2015 r.,
• wytyczne i sposoby prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (przepisy obowiązujące od 26 maja 2015 r),
• ABI jako prowadzący Jawny Rejestr zbiorów danych,
• rejestracja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w GIODO.

3. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
• obowiązki szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,
• obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych,
• rejestracja zbiorów danych osobowych w tym zwolnienia z obowiązku rejestracji
• przymusowe wykonywanie decyzji GIODO

4. Powierzanie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.
• powierzenie a udostępnienie danych osobowych - podobieństwa i różnice,
• zawieranie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania,
• przekazywanie danych osobowych za granicę,
• odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, w tym: Kodeks Pracy, przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeks Karny i Kodeks Cywilny.

5. Ostatnie i Planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

II dzień (7 h)

Bezpieczeństwo danych osobowych, teoretyczne i praktyczne rozwiązania dot. ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji.

1. Wprowadzenie - Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z problematyką ochrony danych osobowych.
2. Bezpieczeństwo informacji - Omówienie zasad budowania i funkcjonowania bezpiecznych systemów przetwarzania informacji.
3. Podstawowe akty prawne oraz przepisy branżowe dot. ochrony danych osobowych
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - omówienie przedmiotowego aktu wykonawczego wraz z interpretacją.
5.Wymagania aplikacji przetwarzających dane osobowe w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Zarządzanie zbiorami danych osobowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2014 r.o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r., poz. 719).
7. Zasady organizacji przetwarzania danych osobowych po 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015 r., poz. 745)- Obowiązki ADO, ABI i ASI oraz osób upoważnionych wynikające z przepisów dot. ochrony danych osobowych.
8. Zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych. - podatności, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, analiza ryzyka.
9. Przetwarzanie danych osobowych:
• wymogi bezpieczeństwa dotyczące pomieszczeń przetwarzania danych osobowych
• wymogi bezpieczeństwa dotyczące stanowisk przetwarzania danych osobowych
• zabezpieczenia kryptograficzne przetwarzanych danych osobowych – omówienie narzędzi służących do szyfrowania
• bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w systemach informacyjnych i informatycznych
10. Utrata danych - zapobieganie poprzez backup i szyfrowanie danych.
• przechowywanie i archiwizowanie danych osobowych
11. Komunikacja zewnętrzna a bezpieczeństwo danych osobowych:
• zagrożenia płynące z sieci Internet - sposoby bezpiecznego korzystania z serwisów www
• poczta elektroniczna - zasady bezpiecznej korespondencji.
12. Ochrona fizyczna danych osobowych
• polskie normy a ochrona danych osobowych
• zabezpieczenia fizyczne - rodzaje i zastosowanie
13. Tworzenie dokumentacji Bezpieczeństwa Informacji:
• praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
• praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
• praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Instrukcji Postępowania w sytuacji naruszenia Bezpieczeństwa Danych Osobowych
• Procedury Bezpieczeństwa jako część Systemu Bezpieczeństwa Informacji - zasady poprawnego tworzenia procedur, wdrażania oraz oceny funkcjonowania. Mechanizmy kontrolne jako element ciągłej poprawy jakości bezpieczeństwa informacji.

III dzień (7,5 h)

1. Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
• osoby odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i aktualizacje dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa,
• podstawa prawna
• czy wyznaczyć ABIego, jeżeli tak to kogo i dlaczego?
2. Nadawanie, modyfikacja i odbieranie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
• podstawa prawna,
• niezbędne elementy upoważnienia,
• zakres upoważnienia.
3. Zbiory Danych osobowych:
• identyfikacja zbiorów i ich elementów,
• legalizacja elementów zbiorów,
• identyfikacja zbiorów powierzonych lub otrzymanych w powierzeniu,
• rejestracja zbiorów danych.
4.Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy z systemem informatycznym:
• podstawa prawna
• procedury dostosowane do konkretnych rozwiązań informatycznych.
5. Legalne źródła danych:
• Między innymi: ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH,
• MOŻLIWOŚCI KONTROLI DANYCH PRZEZ PODMIOT DANYCH.
6. Umowy powierzenia:
• zapisy niezbędne,
• zapisy inne dostosowane do operacji powierzenia danych.
7. Sprawozdanie w rozumieniu art. 36. Art. 36a. 2 pkt 1 a Ustawy o ochronie danych osobowych:
• zakres,
• czynności niezbędne do sporządzenia sprawozdania,
• identyfikacja podatności fizycznych.
8 .Raport z incydentu – z punktu widzenia użytkownika oraz z punktu widzenia ABI:
• elementy raportu
• procedura zgłaszania incydentu
• możliwości wykorzystania raportów
• zarządzanie ryzykiem.

Czas trwania

21,5 h (3 dni)

Prelegenci

Michał Geilke - Trener i wykładowca Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: Główny ABI grupy spółek korporacji międzynarodowej, ABI w urzędzie miasta (tajemnica skarbowa) i ABI w urzędzie pracy), doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego. Współautor publikacji „Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem informatycznym”- wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2011 ISBN 978-83-62723-16-4.Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Biegły sądowy w dziedzinach: „Informatyka”: w zakresie bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych oraz ochrona danych w systemach teleinformatycznych”
„Wideopiractwo”: w zakresie przerabianie fotografii cyfrowej, manipulacja metadanymi fotografii cyfrowej, naruszenie praw do wizerunku oraz bezpieczeństwo multimediów.
Audytor Norm: ISO 27001 i ISO 9001/AQAP.
Rafał Grelowski - Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Zajmuje się weryfikacją i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w jednostkach publicznych i prywatnych, dodatkowo pełni funkcję pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Do jego obowiązków należy min. wykonywanie analizy, planu wdrożenia, w tym projektowania procedur, instrukcji oraz koordynowanie działań z zakresu Systemów Zarządzania Jakością w organizacjach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o

30-504 Kraków

Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
net
1 455
Cena zawiera:
  • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek.
Zapisz się

Organizator

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków
Kalwaryjska 69
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem na numer telefonu 12 653 20 13 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: szkolenia@czj-infox.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.czj-infox.pl.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków Kalwaryjska 69
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!