Szkolenie: Szkolenie z zakresu Norm Obronnych dla instalatorów i projektantów oraz administratorów systemów bezpieczeństwa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-z-zakresu-norm-obronnych-dla-instalatorow-i-projektantow-oraz-administratorow-systemow-bezpieczenstwa-69608

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W związku z rosnącym zainteresowaniem stosowaniem praktycznym
w pracy instalatorów i projektantów elektronicznych systemów zabezpieczeń obowiązujących Norm Obronnych, organizowane jest szkolenie w zakresie posługiwania się Normą Obronną, Obiekty Wojskowe, Systemy Alarmowe, NO-04-A004 arkusze od 1 do 9.

Szkolenie skierowane jest do:

Administratorów systemów bezpieczeństwa w jednostkach wojskowych, którzy na co dzień korzystają w swojej praktyce z zapisów odpowiednich Norm Obronnych. Dla tej grupy zawodowej szkolenie ma być warsztatem praktycznym w zakresie ugruntowania i poszerzenia wiedzy z zakresu stosowania zapisów odpowiednich arkuszy Norm Obronnych.

Program szkolenia:

W związku z rosnącym zainteresowaniem stosowaniem praktycznym
w pracy instalatorów i projektantów elektronicznych systemów zabezpieczeń obowiązujących Norm Obronnych, organizowane jest szkolenie w zakresie posługiwania się Normą Obronną, Obiekty Wojskowe, Systemy Alarmowe, NO-04-A004 arkusze od 1 do 9.

Szkolenie kierowane jest również do administratorów systemów bezpieczeństwa w jednostkach wojskowych, którzy na co dzień korzystają w swojej praktyce z zapisów odpowiednich Norm Obronnych. Dla tej grupy zawodowej szkolenie ma być warsztatem praktycznym w zakresie ugruntowania i poszerzenia wiedzy z zakresu stosowania zapisów odpowiednich arkuszy Norm Obronnych.

Szkolenie będzie miało na celu zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi, organizacyjnymi, technicznymi i praktycznymi wynikającymi z zapisów poszczególnych arkuszy Normy Obronnej. Celem szkolenia jest jak najlepsze przygotowanie osób zainteresowanych do posługiwania się zapisami Normy Obronnej w praktyce projektowej czy instalatorskiej.

W ramach zbierania określonych doświadczeń prowadzone są bardzo intensywne prace mające na celu przygotowanie „Poradnika stosowania praktycznego Norm Obronnych, Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe serii NO-04-A004 arkusze od 1 do 9”. Publikacja ta ma być pomocna instalatorom i projektantom w praktycznym poruszaniu się w obszarze Norm Obronnych.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie będzie miało na celu zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi, organizacyjnymi, technicznymi i praktycznymi wynikającymi z zapisów poszczególnych arkuszy Normy Obronnej. Celem szkolenia jest jak najlepsze przygotowanie osób zainteresowanych do posługiwania się zapisami Normy Obronnej w praktyce projektowej czy instalatorskiej.

W ramach zbierania określonych doświadczeń prowadzone są bardzo intensywne prace mające na celu przygotowanie „Poradnika stosowania praktycznego Norm Obronnych, Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe serii NO-04-A004 arkusze od 1 do 9”. Publikacja ta ma być pomocna instalatorom i projektantom w praktycznym poruszaniu się w obszarze Norm Obronnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 - zakwa

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby
KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Szkolenie, kurs: Szkolenie z zakresu Norm Obronnych dla instalatorów i projektantów oraz administratorów systemów bezpieczeństwa