Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-z-zakresu-wymagan-normy-iso-90012015-oraz-technik-audytowania-68659-id702

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 oraz technik audytowania


  ID szkolenia: 68659
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  INFOX
  Kalwaryjska 69
  30-504 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni/21 h
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ISO 9001
Zapraszamy na najbliższe szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 oraz technik auditowania, które odbędzie się w dniach 4-6 września 2017 r. w Krakowie. Celem kursu jest przedstawienie wymagań ISO 9001:2015 oraz zdobycie przez uczestników umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych SZJ wg ISO 9001. Podczas kursu uczestnicy poznają szczegółową interpretację wymagań znowelizowanej normy wraz z wskazówkami, które pomogą w dostosowaniu obowiązującego systemu zarządzania do nowych wymagań. W trakcie szkolenia kursanci poznają zasady przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2015. Nasz ekspert udziela uczestnikom cennych wskazówek, które mogą zostać wykorzystane w samodzielnej pracy auditora wewnętrznego.

Szkolenie skierowane jest do:

-Kurs pozwala na zapoznanie z wymaganiami nowo wprowadzonej normy ISO 9001:2015, zarządzaniem procesowym w organizacji, zarządzaniem ryzykiem w organizacji.

Program szkolenia:

I DZIEŃ (7 h) 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością, zasady zarządzania jakością, seria norm ISO 9000. 2. Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji. 3. Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji. 4. Sposób prezentacji wymagań ISO 9001:2015 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy). 5. Zakres normy ISO 9001:2015 oraz istotne terminy i definicje. 6. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 1 – Kontekst w jakim funkcjonuje organizacja • Zrozumienie organizacji oraz jej kontekstu, • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, • Określenie zakresu SZJ, • Procesy SZJ. 7. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 2 – Wiodąca rola kierownictwa • Wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa, • Polityka jakości, • Role, odpowiedzialność i uprawnienia. II DZIEŃ (7 h) 1. Wymagania ISO 9001:2015 cz.3 – Planowanie • Działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości, • Cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia, • Planowanie zmian. 2. Wymagania ISO 9001:2015 cz.4 - Działania wspierające • Zasoby, • Kompetencje, • Świadomość, • Komunikacja, • Udokumentowana informacja. 3. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 5 – Działania operacyjne • Planowanie i nadzór operacyjny, • Wymagania odnośnie produktów i usług, • Projektowanie produktów i usług, • Nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami, • Dostarczenie (realizacja) produktów i usług, • Zwolnienie produktów i usług, • Nadzór nad niezgodnymi rezultatami. 4. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 6 – Ocena działań • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, • Audyt wewnętrzny, • Przegląd zarządzania. 5. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 7 – Doskonalenie • Niezgodności i działania korygujące, • Ciągłe doskonalenie. III DZIEŃ (7 h) 1. Audit wewnętrzny systemów zarządzania. Wytyczne ISO 19011:2011 1.1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i zasady auditownia. 1.2. Zarządzanie programem auditów • Ustalanie celów programu auditów, • Ustalanie programu auditów, • Wdrażanie programu auditów, • Monitorowanie programu auditów, • Przeglądy i doskonalenie programu auditów. 1.3. Przeprowadzenie auditu • Inicjowanie auditu, • Przygotowanie działań auditowych, • Przeprowadzenie działań auditowych, • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu, • Zakończenie auditu, • Przeprowadzenie działań poauditowych. 1.4. Kompetencje i ocena auditorów • Określenie kompetencji personelu auditujacego w celu spełnienia potrzeb programu auditów, • Ustalenie kryteriów oceny, • Wybór odpowiedniej metody oceny, • Przeprowadzenie oceny, • Utrzymanie i doskonalenie kompetencji.

Informacje o prelegentach:

Kadra trenerska. Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy w zakresie systemów zarządzania, dlatego mogą oni przekazywać cenne wskazówki poparte swoją wieloletnią praca zawodową w tym zakresie. Posiadają oni międzynarodowe uprawnienia poparte licznymi certyfikatami (CIA).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2200 zł netto Cena obejmuje: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek. Podana cena szkolenia nie zawiera noclegu, kosztów dojazdu oraz obiadu.

Cena zawiera:

Cena obejmuje: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek. Podana cena szkolenia nie zawiera noclegu, kosztów dojazdu oraz obiadu. Do ceny należy doliczyc podatek VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

wypełnienie formularza i wpłata na konto

Wydarzenie: Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 oraz technik audytowania