Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 oraz technik audytowania

O szkoleniu

ISO 9001
Zapraszamy na najbliższe szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 oraz technik auditowania, które odbędzie się w dniach 4-6 września 2017 r. w Krakowie. Celem kursu jest przedstawienie wymagań ISO 9001:2015 oraz zdobycie przez uczestników umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych SZJ wg ISO 9001. Podczas kursu uczestnicy poznają szczegółową interpretację wymagań znowelizowanej normy wraz z wskazówkami, które pomogą w dostosowaniu obowiązującego systemu zarządzania do nowych wymagań. W trakcie szkolenia kursanci poznają zasady przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2015. Nasz ekspert udziela uczestnikom cennych wskazówek, które mogą zostać wykorzystane w samodzielnej pracy auditora wewnętrznego.
Kto powinien wziąć udział?
-Kurs pozwala na zapoznanie z wymaganiami nowo wprowadzonej normy ISO 9001:2015, zarządzaniem procesowym w organizacji, zarządzaniem ryzykiem w organizacji.

Program szkolenia

I DZIEŃ (7 h) 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością, zasady zarządzania jakością, seria norm ISO 9000. 2. Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji. 3. Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji. 4. Sposób prezentacji wymagań ISO 9001:2015 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy). 5. Zakres normy ISO 9001:2015 oraz istotne terminy i definicje. 6. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 1 – Kontekst w jakim funkcjonuje organizacja • Zrozumienie organizacji oraz jej kontekstu, • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, • Określenie zakresu SZJ, • Procesy SZJ. 7. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 2 – Wiodąca rola kierownictwa • Wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa, • Polityka jakości, • Role, odpowiedzialność i uprawnienia. II DZIEŃ (7 h) 1. Wymagania ISO 9001:2015 cz.3 – Planowanie • Działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości, • Cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia, • Planowanie zmian. 2. Wymagania ISO 9001:2015 cz.4 - Działania wspierające • Zasoby, • Kompetencje, • Świadomość, • Komunikacja, • Udokumentowana informacja. 3. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 5 – Działania operacyjne • Planowanie i nadzór operacyjny, • Wymagania odnośnie produktów i usług, • Projektowanie produktów i usług, • Nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami, • Dostarczenie (realizacja) produktów i usług, • Zwolnienie produktów i usług, • Nadzór nad niezgodnymi rezultatami. 4. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 6 – Ocena działań • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, • Audyt wewnętrzny, • Przegląd zarządzania. 5. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 7 – Doskonalenie • Niezgodności i działania korygujące, • Ciągłe doskonalenie. III DZIEŃ (7 h) 1. Audit wewnętrzny systemów zarządzania. Wytyczne ISO 19011:2011 1.1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i zasady auditownia. 1.2. Zarządzanie programem auditów • Ustalanie celów programu auditów, • Ustalanie programu auditów, • Wdrażanie programu auditów, • Monitorowanie programu auditów, • Przeglądy i doskonalenie programu auditów. 1.3. Przeprowadzenie auditu • Inicjowanie auditu, • Przygotowanie działań auditowych, • Przeprowadzenie działań auditowych, • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu, • Zakończenie auditu, • Przeprowadzenie działań poauditowych. 1.4. Kompetencje i ocena auditorów • Określenie kompetencji personelu auditujacego w celu spełnienia potrzeb programu auditów, • Ustalenie kryteriów oceny, • Wybór odpowiedniej metody oceny, • Przeprowadzenie oceny, • Utrzymanie i doskonalenie kompetencji.

Czas trwania

3 dni/21 h

Prelegenci

Kadra trenerska. Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy w zakresie systemów zarządzania, dlatego mogą oni przekazywać cenne wskazówki poparte swoją wieloletnią praca zawodową w tym zakresie. Posiadają oni międzynarodowe uprawnienia poparte licznymi certyfikatami (CIA).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

INFOX

30-504 Kraków

Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Cena obejmuje: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek. Podana cena szkolenia nie zawiera noclegu, kosztów dojazdu oraz obiadu.
2 200
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek. Podana cena szkolenia nie zawiera noclegu, kosztów dojazdu oraz obiadu. Do ceny należy doliczyc podatek VAT
Zapisz się

Organizator

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków
Kalwaryjska 69
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

wypełnienie formularza i wpłata na konto

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków Kalwaryjska 69
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!