Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-z-zakresu-wymagan-systemu-haccp-uprawnienia-pelnomocnika-i-auditora-67258-id702

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie z zakresu wymagań systemu HACCP (uprawnienia Pełnomocnika i Auditora)


  ID szkolenia: 67258
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
  Kalwaryjska 69
  30-504 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:00-15:15
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z.o.o. zaprasza na szkolenie z zakresu wymagań oraz zasad funkcjonowania systemu HACCP, które odbędzie się 19 – 20 września 2016 r. w Krakowie.

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności oraz zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej wdrażania systemu HACCP w swojej organizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy są w sposób teoretyczny i praktyczny przygotowywani do pełnienia funkcji Pełnomocnika i auditora wewnętrznego systemu HACCP, a zaliczenie testu końcowego pozwala na zdobycie certyfikatu uprawniającego do pełnienia takiej roli w organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób posiadających wdrożony system HACCP w swojej organizacji lub planujących jego wdrożenie. Kurs skierowany jest również do kandydatów na Pełnomocników i auditorów wewnętrznych ds. systemu HACCP.

Program szkolenia:

I dzień (7 h)

1. Wprowadzenie.
2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności.
3. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP.
• rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności,
• wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych oraz Dobrych Praktyk Higienicznych z uwzględnieniem Standardów BRC/IFS,
• źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności.
• Metodyka wdrażania systemu HACCP:
• 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg. Codex Alimentarius.
• 12 etapów wdrażania systemu HACCP.
• problemy przy wdrażaniu systemu HACCP.
5. Wymagania normy ISO 22000 w kontekście spełnienia zasad systemu HACCP
6. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność Pełnomocnika ds. HACCP.

II dzień (7 h)

1. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg. 12 etapów wdrażania systemu:
• harmonogram wdrażania systemu HACCP.
• procedury, instrukcje, zapisy.
2. Terminologia, rodzaje, cele auditu; obowiązki stron auditu
• wymagania stawiane auditorom, kompetencje, kodeks auditora.
3. Terminologia, rodzaje, cele auditu; obowiązki stron auditu.
• preferencje komunikacyjne: werbalne i niewerbalne; pytania otwarte i zamknięte.
• zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia.
• zasady przygotowywania raportów z auditów, ich role w systemie zarządzania HACCP, działania poaudytowe.
4. Praktyczne prowadzenie auditów.
5. Dyskusja i podsumowanie.
6. Test końcowy.

Informacje o prelegentach:

Auditor trzeciej strony BRC; Auditor wiodący ISO 9001, konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP, GMP, BRC Food w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, trener i konsultant Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. doświadczony w realizacji szkoleń otwartych i zamkniętych z ww. zakresu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 810 netto

Cena zawiera:

certyfikat, materiały szkoleniowe, poczęstunek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.

Wydarzenie: Szkolenie z zakresu wymagań systemu HACCP (uprawnienia Pełnomocnika i Auditora)