Szkolenie "ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.
Kto powinien wziąć udział?
Pracodawców, Kierowników i Pracowników działów kadr i spraw socjalnych, Dyrektorów Szkół, Członków Komisji Socjalnych, Księgowych i innych osób zainteresowanych tematyką ZFŚS.

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS

2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS
obowiązkowo
nieobowiązkowo
możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS w danym roku kalendarzowym
w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

4. Pojęcie kryteriów socjalnych

5. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

6. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

7. Czego nie można finansować z ZFŚS?

8. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

9. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

10. Komisje socjalne
zasady tworzenia komisji socjalnych
skład komisji
komisja socjalna jako organ opiniodawczy
komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

11. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej

12. Dwa miejsca pracy to możliwość korzystania z dwóch ZFŚS

13. ZFŚS dla członków rodzin obecnych pracowników

14. Pracownik na wypowiedzeniu a świadczenia z funduszu socjalnego

15. Wczasy pod gruszą

16. Pożyczka z ZFŚS

17. Rekapitulacja

Czas trwania

Pobyt: od 9.04.2014 r. (kolacja) do 12.04.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Gdzie i kiedy

Zakopane 10-12 kwiecień 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 880
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!