Szkolenie "ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK ZWIĘKSZANA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW" w Łodzi

O szkoleniu

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznych aspektów planowania i zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem budowy systemu oceny i kontroli w tych obszarach (zarówno w zakresie kosztów jak i poziomu obsługi klienta).

Innowacyjnym elementem szkolenia jest gra symulacyjna pozwalająca na praktyczną weryfikację przekazanej wiedzy teoretycznej.
Kto powinien wziąć udział?
Kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania mających wpływ na funkcjonowanie obszarów produkcji ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych działów logistyki i marketingu.

Program szkolenia

1. Miejsce produkcji w nowoczesnym przedsiębiorstwie:
· struktura systemu produkcji i nowoczesne rozwiązania w produkcji
· różnica pomiędzy wytwarzaniem (produkcją dóbr) a usługami
· identyfikacja zewnętrznych czynników, które wpływają na produkcję i planowanie produkcją
· elementy i składowe działania w ramach środowiska produkcyjnego
· istota tzw. punktu rozdzielającego zamówień klientów i znaczenie jego lokalizacji dla wytwarzania

2. Identyfikacja popytu:
· źródła popytu
· procedury pomiaru popytu
· techniki prognozowania
· instrumenty i narzędzia pomiaru popytu
· techniki prognozowania popytu

3. Poziomy zapasu materiału i możliwości wprowadzenia usprawnień
· funkcja oceny poziomów zapasu materiału
· środki oceny poziomów zapasu materiału
· poziomy zapasu materiałów
· składniki kosztowe w zarządzaniu zapasami

4. Metody optymalizacji wielkości partii produkcyjnych
· metody obliczania optymalnej wielkości partii produkcyjnej
· zmienne i ich wpływ na partię produkcyjną
· przykłady obliczeń ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej

5. Cele działań w zakresie planowania produkcji:
· SOP i inne poziomy planów produkcyjnych
· horyzonty planowania produkcji (krótko- i długoterminowe)
· cele planowania produkcji
· wydajność produkcji
· wyniki działań i cele jakościowe pod względem kosztu, wydajności i efektywności
· podstawowe wskaźniki (metryki) pomiaru działań i cele jakościowe
· proces pomiaru produktywności
· składniki kosztów produkcji, które mogą być zmierzone

6. Tworzenie, poprawianie i śledzenie planów produkcyjnych:
· system planowania produkcji
· zależność pomiędzy zdolnością strategiczną a procesem planowania
· ERP , DRP , MRP - zależności między systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa
· zależność pomiędzy sprzedażą a planowaniem produkcji
· harmonogramowanie produkcji

7. Planowanie harmonogramów produkcji:
· zakres i funkcja harmonogramów produkcyjnych (MPS - master production schedules)
· techniki planowania harmonogramów produkcyjnych (MPS)

8. Zdolności produkcyjne:
· zakres i funkcje planów w zakresie zdolności produkcyjnych
· techniki planowania zdolności produkcyjnych
· centra pracy i ustalania harmonogramów ich pracy
· wyceny w zależności od czasu dostawy od momentu zamówienia (lead-time)
· harmonogramowanie i funkcje kontrolne oraz kolejność prac
· metody ustalania priorytetów zadań
· wykres Gantta i narzędzia do tworzenia i nadzorowania harmonogramów

9. Pomiar działań związanych z planowaniem produkcji:
· definiowanie procesu i czas cyklu
· sporządzanie wykresu strumieni procesowych
· rodzaje procesów
· macierzy działań procesowych
· pomiar wyników działań procesowych
· czas przebiegu produkcji, czas rozpoczęcia i czas operacji

10. Zabezpieczenia zasobów planowania produkcji:
· zasoby w procesach produkcyjnych
· ograniczenia w zakresie dostępności zasobów (wąskie gardła)
· optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych

11. Lean Manufacturing - filozofia, korzyści i zagrożenia.
· podstawy szczupłego wytwarzania
· straty - w poszukiwaniu redukcji kosztów
· organizacja produkcji wg Lean
· balansowanie zasobów
· teoria ograniczeń
· VSM - mapa strumienia wartości
· VMI i JiT zmiana sposobu współpracy w łańcuchu dostaw.
· Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi
· OPF (One Piece Flow) - warunki stosowania i korzyści z wprowadzenia
· SMED (Single Minute Exchange of Die) - technika skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń
· Total Productive Maintenance (TPM) - narzędzia zwiększania produktywności wyposażenia

12. Lean Manufacturing - narzędzia dodatkowe.
· wykorzystanie ABC i zasady Pareto w praktyce
· 5 Why - w poszukiwaniu prawdziwych przyczyn
· diagram Ishikawy
· 5S - organizacja miejsc pracy
· Kaizen ciągłe doskonalenie
· Six sigma i PDCA

13. Gra symulacyjna - produkcja w warunkach zmiennego popytu i ograniczonych zasobów.
· gra pozwalająca na praktyczne zastosowanie przedstawionych rozwiązań i technik.
· bardzo duża elastyczność stosowanych strategii i rozwiązań
· możliwość testowania różnych strategii działań i oceny wyników finansowych podjętych decyzji
· możliwość swobodnego przydziału zasobów do zadań
· wprowadzanie praktyczne rozwiązań Lean Manufacturing
· doskonała „grywalność"

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 16

Prelegenci

Ekspert z zakresu logistyki i produkcji, doradca biznesowy, wykładowca na Wyższej Uczelni. Posiada europejski certyfikat Logistics Senior Level. Praktyk - od 12 lat właściciel firmy produkcyjnej. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach. Aktualnie bierze udział w licznych projektach logistycznych tj. audyty magazynów, analizy przepływów i projekty magazynów, wykonuje projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne mające na celu wdrożenie lub optymalizacje nowoczesnych technik logistycznych w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń otwartych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Łódź

90-467 Łódź

Kościuszki 46/7a

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
-
1 200
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!