Szkolenie: Szkolenie "ZARZĄDZANIE STRESEM I CZASEM – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE" w Szczyrku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-zarzadzanie-stresem-i-czasem-warsztaty-psychoedukacyjne-w-szczyrku-56654-id71

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie "ZARZĄDZANIE STRESEM I CZASEM – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE" w Szczyrku


  ID szkolenia: 56654
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Adres szkolenia:

  Hotel Elbrus ***
  Słoneczna 8
  43-370 Szczyrk
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 03-05.03.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Pobyt: od 2.03.2014 r. (kolacja) do 5.03.2014 r.(obiad)
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA:
· poznanie istoty emocji oraz mechanizmów powstawania stresu,
· odkrycie i wzmocnienie wewnętrznych filarów utrzymujących równowagę emocjonalną,
· nauczenie się sposobów zmiany swojego stanu emocjonalnego, poprzez wykorzystanie technik relaksacyjnych,
· poszerzenie umiejętności radzenia sobie z inwazyjnymi klientami
· nabranie umiejętności nawiązywania i utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi.
· poznanie technik dobrego porozumiewania się
· rozwijanie elastycznej, uczciwej i otwartej komunikacji w relacjach pracowniczych.
· doskonalenie umiejętności pozytywnego, zdrowego myślenia oraz metod budowania adekwatnej samooceny.
· kształtowanie asertywnej postawy wobec współpracowników i przełożonych
· nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w kontakcie z pracodawcą i współpracownikami.
· kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności, które wpływają na:
· rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
· podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
· pogłębienie relacji osobistych z współpracownikami
· lepsze rozumienie siebie i innych
· doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
· kształcenie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych
· efektywne zarządzanie sobą w czasie
· zwiększanie motywacji do wprowadzenia satysfakcjonujących zmian osobistych

Szkolenie skierowane jest do:

Osób aktywnych zawodowo oraz wszystkich zainteresowanych własnych rozwojem i poprawą efektywności osobistej, komunikacji i umiejętności psychospołecznych

Program szkolenia:

1. SAMOOCENA I JEJ WPŁYW NA SUKCES ZAWODOWY
• samoocena zaniżona, zawyżona i adekwatna
• filary budowania poczucia własnej wartości
• monolog wewnętrzny czyli wpływ sposobu myślenia na samoocenę

2. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
• kompetencje emocjonalne: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne
• rozpoznawanie uczuć
• wyrażanie uczuć w sposób kontrolowany
• słuchanie „czworgiem uszu" czyli cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi

3. NAPIĘCIA W PRACY - RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
• źródła napięć - przeszkody, przeciążenia, trudne osoby, zagrożenia, straty i inne
• mechanizm i poziom stresu
• indywidualne relacje na sytuacje trudne
• podstawowe techniki relaksacyjne

4. ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM
• autodiagnoza zachowań asertywnych
• asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
• radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
• wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
• techniki asertywnej komunikacji

5. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
• mój stosunek do czasu
• określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem
• "pożeracze" czasu
• techniki i reguły pomagające w dobrej organizacji pracy
• umiejętność ustalania priorytetów

6. KOMUNIKACJA W BIZNESIE
• mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji
• przeszkody w komunikacji
• techniki dobrego porozumiewania się: komunikat typu „Ja", rodzaje pytań, parafraza, odzwierciedlenie, dowartościowanie, doprecyzowanie, klaryfikacja
• zasady udzielania informacji zwrotnych

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890.00 zł netto (2324.70 zł brutto) - -

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

· Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
· Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
· Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: Szkolenie "ZARZĄDZANIE STRESEM I CZASEM – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE" w Szczyrku