Szkolenie "ZARZĄDZANIE STRESEM I CZASEM – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE" w Szczyrku

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
· poznanie istoty emocji oraz mechanizmów powstawania stresu,
· odkrycie i wzmocnienie wewnętrznych filarów utrzymujących równowagę emocjonalną,
· nauczenie się sposobów zmiany swojego stanu emocjonalnego, poprzez wykorzystanie technik relaksacyjnych,
· poszerzenie umiejętności radzenia sobie z inwazyjnymi klientami
· nabranie umiejętności nawiązywania i utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi.
· poznanie technik dobrego porozumiewania się
· rozwijanie elastycznej, uczciwej i otwartej komunikacji w relacjach pracowniczych.
· doskonalenie umiejętności pozytywnego, zdrowego myślenia oraz metod budowania adekwatnej samooceny.
· kształtowanie asertywnej postawy wobec współpracowników i przełożonych
· nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w kontakcie z pracodawcą i współpracownikami.
· kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności, które wpływają na:
· rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
· podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
· pogłębienie relacji osobistych z współpracownikami
· lepsze rozumienie siebie i innych
· doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
· kształcenie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych
· efektywne zarządzanie sobą w czasie
· zwiększanie motywacji do wprowadzenia satysfakcjonujących zmian osobistych
Kto powinien wziąć udział?
Osób aktywnych zawodowo oraz wszystkich zainteresowanych własnych rozwojem i poprawą efektywności osobistej, komunikacji i umiejętności psychospołecznych

Program szkolenia

1. SAMOOCENA I JEJ WPŁYW NA SUKCES ZAWODOWY
• samoocena zaniżona, zawyżona i adekwatna
• filary budowania poczucia własnej wartości
• monolog wewnętrzny czyli wpływ sposobu myślenia na samoocenę

2. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
• kompetencje emocjonalne: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne
• rozpoznawanie uczuć
• wyrażanie uczuć w sposób kontrolowany
• słuchanie „czworgiem uszu" czyli cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi

3. NAPIĘCIA W PRACY - RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
• źródła napięć - przeszkody, przeciążenia, trudne osoby, zagrożenia, straty i inne
• mechanizm i poziom stresu
• indywidualne relacje na sytuacje trudne
• podstawowe techniki relaksacyjne

4. ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM
• autodiagnoza zachowań asertywnych
• asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
• radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
• wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
• techniki asertywnej komunikacji

5. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
• mój stosunek do czasu
• określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem
• "pożeracze" czasu
• techniki i reguły pomagające w dobrej organizacji pracy
• umiejętność ustalania priorytetów

6. KOMUNIKACJA W BIZNESIE
• mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji
• przeszkody w komunikacji
• techniki dobrego porozumiewania się: komunikat typu „Ja", rodzaje pytań, parafraza, odzwierciedlenie, dowartościowanie, doprecyzowanie, klaryfikacja
• zasady udzielania informacji zwrotnych

Czas trwania

Pobyt: od 2.03.2014 r. (kolacja) do 5.03.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Elbrus ***

43-370 Szczyrk

Słoneczna 8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 890
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

· Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
· Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
· Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!