Szkolenie - Znak CE dla maszyn i urządzeń - dyrektywy maszynowa 2006/42/WE, kompatybilności EMC 2014/30/UE, niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

O szkoleniu

Charakterystyka szkolenia:

 • szkolenie powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • szkolenie pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • przygotowanie do kompleksowych, samodzielnych działań, mających na celu wystawienie deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE / UE,
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE i dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej,
 • uporządkowanie działań niezbędnych do stworzenia dokumentacji dla oznaczenia CE,
 • przygotowanie do przeprowadzenia profesjonalnej analizy ryzyka (kilka metod – pomoc w doborze odpowiedniej),

wskazanie metod pozwalających na dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa dotyczy maszyn i urządzeń wyprodukowanych przed 1.1.2003 a obowiązuje od 1.1.2006). 

Kto powinien wziąć udział?
 • producenci maszyn i urządzeń,
 • upoważnieni przedstawiciele producentów maszyn i urządzeń spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • importerzy maszyn i urządzeń,
 • dystrybutorzy,
 • służby utrzymania ruchu,
 • profesjonalni użytkownicy,
 • ludzie zestawiający ciągi technologiczne,
 • zarządzający produkcją i firmami produkcyjnymi,
 • konstruktorzy,
 • wprowadzający zmiany w istniejące maszyny,
 • pracownicy BHP i specjaliści do spraw bezpieczeństwa,
 • służby techniczne,
 • przedsiębiorcy, pracodawcy i osoby zarządzające firmami,
 • użytkownicy maszyn nabytych przed 1 stycznia 2003 użytkowanych po 1 stycznia 2006.

Program szkolenia

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

1. Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .

2. Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.

3. Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.

4. Równoczesne zastosowanie dyrektyw.

5. Przegląd Dyrektyw Nowego Podejścia.

II. Omówienie ustawy o systemie oceny zgodności.

1. Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.

2. Zakres zastosowania.

3. Zasady nadzoru rynku.

4. Działania związane z nadzorem rynku.

5. Ochrona znaku.

6. System wymiany informacji HERMES.

III. Omówienie dyrektywy 2006/42/WE i rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

1. Przepisy ogólne w tym definicje określone w ustawie.

2. Zakres zastosowania.

3. Powiązanie dyrektywy 2006/42/WE z innymi dyrektywami Nowego Podejścia.

IV. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone
w dyrektywie 2006/42/WE - rozporządzenie.

1. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące projektowania oraz wytwarzania maszyn i elementów bezpieczeństwa.

2. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące niektórych rodzajów maszyn..

4. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapobiegające szczególnym zagrożeniom związanym z podnoszeniem.

V. Procedury oceny zgodności obowiązujące dla dyrektywy 2006/42/WE - rozporządzenie.

1. Rola jednostek notyfikowanych.

2. Wewnętrzne kontrole produkcji.

3. Badania typu.

4. Wymagania dotyczące dokumentacji.

5. Deklaracja zgodności WE.

6. Oznakowanie wyrobu zgodnie z dyrektywą.

VI. Minimalizacja ryzyka - jako działanie końcowe procesu oceny ryzyka.

1. Cel oceny ryzyka.

2. Algorytm oceny ryzyka.

          - Określenie charakterystyki obiektu.

          - Identyfikacja zagrożeń.

          - Szacowanie ryzyka.

          - Wartościowanie ryzyka

3. Ocena ryzyka- dokumentowanie.

4. Informowanie o ryzyku zawodowym.

5. Metody oceny ryzyka.

           - Analiza ryzyka zawodowego.

           - Wstępna analiza zagrożeń -PHA- przykład.

           - Matryca ryzyka (wg normy PN-N 18002)- przykład.

            - Wskaźnik ryzyka- Risk Score- przykład.

            - Graf ryzyka (wg Mayser Polymar Elektronic)- przykład.

            - Ocena ryzyka zawodowego dla czynników mierzalnych (wg normy PN-N-18002) – np. hałas.

            - Procedura analizy i skutków uszkodzeń (FMEA).

6. Ćwiczenia- przykłady - charakterystyki stanowiska pracy.

            - Informacje o zagrożeniach - przykłady.

            - Szacowanie i wartościowanie ryzyka- przykłady.

            - Karta informacji o ryzyku zawodowym- przykład.

            - Metoda Risk Score- dla stanowiska pracy- przykład.

            - Metoda FMEA – przykład.

VII. Normy zharmonizowane dla dyrektywy 2006/42/WE

1. Charakter prawny norm.

2. Omówienie wybranych norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/42/WE3. Maszyny nabyte przed 01.01.2003r.

- Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
(według Państwowej Inspekcji Pracy)

VIII. Omówienie dyrektywy (LVD) niskonapięciowej dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności.

1.Omówienie norm zharmonizowanych dla dyrektywy elektrycznej niskonapięciowej 2006/95/WE / 2014/35/UE (LVD).

2.  Schemat procedur oceny zgodności dla dyrektywy LVD.

IX. Omówienie dyrektywy EMC dla maszyn i urządzeń.

1.  Omówienie dyrektywy 2004/108/WE / 2014/30/UE kompatybilność elektromagnetyczna.

2.  Schemat procedur oceny zgodności dla dyrektywy EMC.

X. Zakres odpowiedzialności i zadania producenta w procesie oceny zgodności.

1. Metodyka wykonywania kontroli wyrobów dotycząca zgodności z wymaganiami dyrektyw.

XI. Omówienie przykładowej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności WE.

XII. Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

09:00-17:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Concordia Design

60-813 Poznań

Zwierzyniecka 3

woj. wielkopolskie

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 980
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Certyfikacji CECE-Polska
60-101 Poznań
Komornicka 56
woj. wielkopolskie
Centrum Certyfikacji CECE-Polska zajmuje się kompleksowo oznaczeniem CE oferując przy tym usługi z zakresu: • Szkolenia: - „Oznaczenie CE lub B dla WYROBÓW BUDOWLANYCH” - „CE dla maszyn i urządzeń - dyrektywy: maszynowa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Certyfikacji CECE-Polska
60-101 Poznań Komornicka 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!