Sztuczna inteligencja (AI), nadludzie i prawo nowych technologii

O szkoleniu

Cele szkolenia to:

 • przedstawienie wybranych zagadnień związanych z rozwojem Sztucznej Inteligencji i różnych form udoskonalania człowieka (Human Enhancement). W tym szanse i zagrożenia oraz problemy z odpowiedzialnością za działania AI, robotów i cyborgów. Granice ulepszania człowieka,
 • wprowadzenie do prawa nowych technologii. Ochrona aktywów w gospodarce opartej na Big Data, ramy prawne działalności w cyberprzestrzeni,
 • poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa w nowym modelu gospodarki (Gospodarka 4.0)
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestnika:

1. Na poziomie wiedzy:

 • znajomość wybranych problemów społecznych i gospodarczych związanych z dynamicznym rozwojem Sztucznej Inteligencji, Big Data oraz bioinżynierii;
 • znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących prawa nowych technologii;

2. Na poziomie umiejętności:

 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego;
 • umiejętność identyfikacji szans i zagrożeń związanych z postępem technologicznym;
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich;
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu;

3. Na poziomie postawy:

 • wzrost świadomości społecznej i odpowiedzialności w związku z rewolucją przemysłową;
 • świadomość co do regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa nowych technologii i rynku cyfrowego;
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do osób zaiteresowanych tematem sztucznej inteligencji i prawem nowych technologii.

Program szkolenia

W ramach naszego szkolenia skupiamy się na następujących zagadnieniach: gospodarka 4.0 (czwarta rewolucja przemysłowa), sztuczna inteligencja AI, nadludzie, cyborgi, avatary, rządy algorytmów, a także prawo nowych technologii - w szczególności problemy dotyczące sztucznej inteligencji i odpowiedzialności za działania AI.

MODUŁ I. Czwarta rewolucja przemysłowa (Gospodarka 4.0)

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi wyzwaniami pojawiającymi się w związku z przełomem technologicznym. W szczególności skupimy się na problemach cyfryzacji i daleko postępującej automatyzacji procesów przemysłowych w odniesieniu do konsekwencji społecznych i gospodarczych generowanych przez nadchodzące zmiany. Zastanowimy się, jak skokowy wzrost produktywności i jakościowe zmiany technologiczne wpłyną na poszczególne rynki. Spróbujemy przewidzieć na ile gospodarka i regulacje prawne przygotowane są na nową rzeczywistość. Ponadto w tej części przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego i sposoby pracy z tekstem prawnym celem wprowadzenia do prawa nowych technologii.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Czym jest Gospodarka 4.0?
 2. Najważniejsze szanse i zagrożenia rewolucji technologicznej
 3. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja i inne zmiany technologiczne
 4. Systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy i przetwarzanie chmurowe
 5. Gospodarka 4.0 z perspektywy przedsiębiorcy
 6. Gospodarka 4.0 z perspektywy konsumenta
 7. CASE STUDY: Wynalazki przyszłości

 

MODUŁ II. CO DZIŚ WIEMY O SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

W tej części zapoznamy się z najnowszymi odkryciami naukowymi związanymi z uczeniem maszynowym i rozwojem inteligentnych algorytmów. Prześledzimy dotychczasowe dokonania oraz kierunki dalszego rozwoju AI. Zastanowimy się nad możliwościami stworzenia Superinteligencji.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Czym jest Sztuczna Inteligencja (AI)?
 2. Podstawy działania AI
 3. Test Turinga i efekt Elizy
 4. Możliwości wykorzystania AI
 5. CASE STUDY: Obywatelka Sofia
 6. Jak zmieni się rynek pracy
 7. Opodatkowanie Sztucznej Inteligencji
 8. CASE STUDY: Dylematy etyczne autonomicznego pojazdu
 9. Superinteligencja - scenariusze

 

MODUŁ III. CYBORGI, NADLUDZIE I AVATARY
W tej części szkolenia skupimy się na problemach związanych z udoskonalaniem człowieka i prawnymi granicami ingerencji medycznych. Zastanowimy się jak daleko/blisko nam do cyborga. Poznamy szanse i zagrożenia związane z niezwykłym postępem w zakresie inżynierii genetycznej i zastanowimy się nad możliwościami kontrolowania genetycznej przyszłości ludzkości. Ponadto spróbujemy ustalić granice dostępu do postępów medycy i równości praw w tym zakresie. Poznamy najnowsze projekty związane z interfejsami mózg-komputer oraz minduploadingiem.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Człowiek udoskonalony
 2. Czy CRISPER Cas 9 jest nadzieją na pokonanie chorób?
 3. Biowładza i jej rządy
 4. W świecie cyborgów
 5. Emulacja mózgu
 6. Interfejsy mózg-komputer
 7. W stronę nieśmiertelności: Avatar 2045 i inne projekty
 8. CASE STUDY: Modyfikacja linii genetycznej zarodka

 

MODUŁ IV. WE WŁADZY ALGORYTMÓW

W tej części szkolenia skupimy się na problemach związanych rządami algorytmów. Zidentyfikujemy najważniejsze zagrożenia związane z pozostawianymi przez nas w Internecie śladami. Przeanalizujemy na przykładach współczesne możliwości oddziaływania na decyzje zakupowe, wyniki wyborów itp. Zastanowimy się ile wolności ma człowiek w erze Big Data i czy istnieją mechanizmy pozwalające ją chronić.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Czym jest Big Data?
 2. Czy to broń matematycznej zagłady?
 3. Googlism
 4. Reklamy profilowane i techniki wpływu na decyzje zakupowe
 5. Afera Cambridge Analityka
 6. Wielki Brat patrzy (Social Cerdit System)
 7. VaakEye
 8. Granice wolności i równości przy rządach algorytmów
 9. CASE STUDY: Kanapy

 

MODUŁ V. WPROWADZENIE DO PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

Ta część szkolenia poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. W szczególności skupimy się na problemach związanych ze Sztuczną Inteligencją i odpowiedzialnością za działanie uczących się algorytmów. Ponadto zastanowimy się nad możliwościami ochrony prawnej w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie ochrony prawa do prywatności, ochrony dóbr osobistych i danych wrażliwych, a także wytworów własności intelektualnej. Przeanalizujemy też problem bezpieczeństwa informacyjnego konsumentów. Na praktycznych przykładach (Case Studies) rozwiązywać będziemy aktualne i przyszłe problemy prawne związane z rewolucją technologiczną.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Sztuczna Inteligencja i podmiotowość prawna
 2. Problem e-osoby
 3. Odpowiedzialność za działania AI
 4. Prawo do prywatności w cyberprzestrzeni
 5. RODO - czy wystarczy by chronić nasze cyfrowe ślady?
 6. Konsument zmanipulowany
 7. Prawo własności intelektualnej w Gospodarce 4.0
 8. QUIZ

Czas trwania

I dzień: 10:00 - 17:00
II dzień: 09:00 - 16:00

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Aleksandra Nowak-Gruca

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista (ekspert w zakresie ekonomicznej analizy prawa), rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Adiunkt na jednej z krakowskich uczelni. Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista, rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Doświadczenie:

Ukończyłam na poziomie studiów doktoranckich prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz liczne szkolenia psychologiczne. Odbyłam dwie aplikacje: komorniczą i rzecznikowską. Obecnie praktykuję jako wspólnik LOGOPROTECT Kancelarii Rzeczników Patentowych w Krakowie. Prawem własności intelektualnej zajmuję się od kilkunastu lat naukowo i zawodowo. Ponadto fascynuję się sztuczną inteligencją i prawem nowych technologii. Jestem autorką monografii i książek, oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Obszary specjalizacji:

Specjalizuję się w problematyce prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego) oraz w prawie własności intelektualnej, przy czym regulacje prawne interpretuję nie tylko przy wykorzystaniu tradycyjnych metod wykładni, ale przede wszystkim z perspektywy ekonomicznej (specjalizuję się w zakresie ekonomicznej analizy prawa). Ponadto interesuję się możliwościami wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym dla opracowania i wdrażania strategii wzrostu innowacyjności organizacji. Posiadam duże doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa, które wciąż wzbogacam, przeprowadzając klientów przez pułapki prawne czy pomagając im w ochronie praw i interesów.

Jako trener biznesu zrealizowałam kilkadziesiąt projektów szkoleniowych dla biznesu i instytucji, m.in. dla  Akademii Architekta, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Agencji Rozwoju Regionalnego, Collegium Medicum UJ, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o., Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki.

Ważniejsze publikacje:

 1. Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, Monitor Prawniczy 13/2006.
 2. Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 719/2006.
 3. Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny (zagadnienia wybrane) – Przegląd Prawa Egzekucyjnego 9/2007.
 4. Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji Dyrektywy 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – Zeszyty Naukowe Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 1/2008.
 5. Roszczenie informacyjne w ustawie prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa - Monitor Prawniczy 15/2008.
 6. Ekspertyza odnosząca się do relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami (twórcami wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych) w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i uzyskania wzajemnych korzyści, (współautor), www.mg.gov.pl/Wiadomości/Innowacyjność.

Prywatnie:

Uwielbiam sport, szczególnie balde - taniec z nożami, osobliwe połączenie tańca i wschodnich sztuk walki. Interesuję się psychologią, szczególnie uważnie zgłębiam najnowsze osiągnięcia andragogiki. Nie mogę obejść się bez dobrej literatury, sama chętnie piszę, a jedną historię udało mi się nawet wydać… Moim mistrzem jest Albert Camus.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
6 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłącze 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!