Sztuczna inteligencja wg standardów ochrony danych osobowych - co IOD wiedzieć powinien?

O szkoleniu

Wdrożenie narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję to korzyści i nowe horyzonty. Zaczynając od automatycznie generowanych treści, takie jak artykuły, opisy produktów, recenzje czy treści marketingowe, na tworzeniu symulacji ataków czy potencjalnych zagrożeń w celu lepszego zrozumienia i przeciwdziałania potencjalnym ryzykom bezpieczeństwa informacji kończąc.
Przy całej prostocie wykorzystania tych systemów przez “nietechnicznego” użytkownika końcowego, generatywna sztuczna inteligencja niesie ze sobą liczne ryzyka dla identyfikowalnych w tych systemach i dzięki tym systemom danych osobowych:

 • fałszywe treści, prowadzące do dezinformacji, oszustw lub naruszenia prywatności,
 • nieautoryzowane odtwarzanie danych wytrenowanych na danych osobowych, nawet jeśli nie były one bezpośrednio udostępniane,
 • deanonimizację danych, gdy zaawansowane modele generatywne mogą być w stanie "odgadnąć" brakujące lub ukryte informacje,
 • zmniejszenie skuteczności technik anonimizacji, gdy modele generatywne, mogą "uczyć się" z ukrytych wzorców w danych,
 • naruszenie praw autorskich i własności intelektualnej,
 • zwiększone ryzyko oszustw gdy modele używane są do tworzenia fałszywych dokumentów, wiadomości głosowych lub innych treści, które mogą być używane w celach oszustwa.
Kto powinien wziąć udział?

W trakcie szkolenia odpowiemy sobie na pytanie dot. kompetencji Inspektora Ochrony Danych wspierającego przedsiębiorców - dostawców jak i użytkowników systemów GenAI, uwzględniając przy tym obowiązki nałożone na tych przedsiębiorców przez RODO uwzględniając przy tym pozostałe otoczenie prawne w szczególności akt o sztucznej inteligencji, przepisy prawa z obszaru cyberbezpieczeństwa. Wskażemy sobie również źródła wiedzy i kanały jej aktualizacji pozwalające na katalogowanie ryzyk dla przetwarzania danych osobowych i praw i wolności osób których dane przetwarzane są w zbiorach danych treningowych, walidacyjnych czy nawet testowych.

Program szkolenia

 1. Systemy sztucznej inteligencji (AI) - podstawowe pojęcia na styku regulacji prawnych:
  • ujęcie definicyjne sztucznej inteligencji, podstawowe koncepcje,
  • pojęcia zdefiniowane w akcie o sztucznej inteligencji i przepisach prawa z obszaru cyberbezpieczeństwa istotne dla przetwarzania danych osobowych.
 2. Akt o sztucznej inteligencji - rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa danych produkcyjnych:
  • harmonogram wejścia w życie aktu o sztucznej inteligencji,
  • zakazy dotyczące systemów sztucznej inteligencji,
  • klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji:
   • obowiązki dla systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka,
   • wymagania w zakresie przejrzystości dla pozostałych systemów.
 3. Inne przepisy prawa - krajobraz prawny w obszarze cyberbezpieczeństwa - środki bezpieczeństwa dla danych.
 4. RODO - rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych:
  • określenie roli i obowiązków wydawców, dostawców i użytkowników systemów AI [administrator/współadministrator/podmiot przetwarzający],
  • opis celów przetwarzania, ocena zakresu danych niezbędnych oraz proporcjonalnych - dane agregowane i generowane przez AI,
  • zautomatyzowane indywidualne decyzje podejmowane przez sztuczną inteligencję,
  • ponowne przetwarzanie danych art. 59 AI act a art. 6 ust 4 RODO,
  • analiza ryzyka i ocena skutków dla przetwarzania danych,
  • realizacja praw osób.
 5. Narzędzia wsparcia wdrożenia systemów AI zgodnie z art. 5 ust 1 lit f art. 32 RODO:
  • zharmonizowane standardy: ISO/IEC 42001:2023, NIST AI 600-1
  • ,
  • wytyczne i wskazówki organów ochrony danych osobowych,
  • wewnętrzna polityka AI Administratora - przykładowa deklaracja stosowania AI, system wewnętrznych instrukcji i szkoleń.
 6. Odpowiedzialność za szkody dotyczące danych w akcie o sztucznej inteligencji oraz RODO.

Czas trwania

9.30-14.30

Prelegenci

Patrycja Żarska-Cynk

Absolwentka Studiów Podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, na kierunku Inspektor Ochrony Danych w sektorze prywatnym - edycja VII z wykształcenia mgr socjologii, Audytorka wiodąca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO/IEC 27001 oraz audytorka wewnętrzna Systemu Zarządzania Ochroną Danych Osobowych opartego o wymagania normy ISO 27701. Dyrektorka ds. ochrony danych osobowych w ISSA Polska, zaangażowana min. w projektach Cyfrowy Skaut, issa.local , w Stowarzyszeniu SABI członek zespołu ds. analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych, członkini Klubu Absolwentów INP PAN. W LexDigital Sp. z o.o. na stanowisku data protection expert odpowiada za tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemami ochrony danych osobowych klientów Spółki, pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
824
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 850 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
921
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 950 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!