SZTUKA NEGOCJACJI - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI. WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI Z PROF. ZBIGNIEWEM NĘCKIM

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznego prowadzenia i pogłębienia nawyków skutecznego działania negocjacyjnego w sytuacjach biznesowych i w sytuacjach konfliktów społecznych.

Metody szkolenia
• dyskusja
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład
• gry

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• pogłębienie nawyków skutecznego działania negocjacyjnego
• poszerzenie umiejętności związanych z prowadzeniem negocjacji
• zdiagnozowanie indywidualnych zachowań negocjacyjnych uczestników pod kątem ich silnych i słabych stron
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby posiadające doświadczenie w obszarze negocjacji biznesowych
• kadra zarządzająca
• pracownicy biorący udział w negocjacjach zarówno na poziomie negocjacji zewnętrznych jak i wewnętrznych

Program szkolenia

1. Przełamywanie impasu i manipulacje czasem jako strategie przyspieszania lub zwalniania procesów negocjacyjnych

2. Kontrolowanie atmosfery w rozmowach:
• ataki personalne, agresja i niekonsekwencje jako wzrost napięcia
• kooperacja i zmiana słabości w siłę jako wzrost porozumienia

3. Percepcja autorytetu władzy i siły negocjacyjnej
• techniki budowania wrażenia i zarządzania relacją

4. Sytuacje trudne w rozmowach:
• odmowa negocjowania
• groźby
• niespodziewane taktyki i elementy zaskoczenia

5. Negocjacje grupowe:
• tworzenie zgranych zespołów negocjacyjnych
• konflikty publiczne
• negocjacje między instytucjami
• mediacja

6. Indywidualne kierunki rozwoju:
• analiza indywidualnych zachowań negocjacyjnych uczestników pod kątem ich silnych i słabych stron
© Copyright prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NĘCKI - Ekspert w dziedzinie negocjacji i psychologii biznesu. Jeden z najbardziej cenionych w Polsce autorytetów w dziedzinie psychologii społecznej oraz negocjacji biznesowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. W swoich szkoleniach podejmuje problematykę dotyczącą zagadnień związanych z zachowaniami społecznymi w kontekście organizacji formalnych i zachowań interpersonalnych. Jest autorem oryginalnych programów treningowych, m.in. z zakresu rozwijania umiejętności menedżerskich, negocjacji, wywierania wpływu w biznesie, rozwijania i pogłębiania umiejętności dotyczących budowania zespołów pracowniczych. Ekspert i trener Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 760
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!