Szkolenie

SZTUKA PLANOWANIA I SKUTECZNY BIZNES PLAN

O szkoleniu

Podczas szkolenia:
 Dowiesz się, jak powinien być zbudowany plan działania przedsiębiorcy (biznes plan), jak pozyskiwać i weryfikować informacje od przedsiębiorcy na temat jego prognoz i planów zawarte w biznes planach i innych dokumentach zawierających prognozy
 Nauczysz się czytać i analizować biznes plan przedsiębiorcy, weryfikować zawarte w nich informacje, kojarzyć i odpowiednio interpretować opis działalności i liczby w sprawozdaniach
 Nauczysz się wykorzystywać wyniki analizy w codziennej pracy, szczególnie w procesie podejmowania decyzji biznesowych i inwestycyjnych
 Zrozumiesz biznes, a także co to są informacje "miękkie" i "twarde", jaki jest związek między nimi i jakie jest ich znaczenie i wpływ na skuteczność działań opisanych w biznes planie
 Nauczysz się jak wykorzystać wiedzę o finansach w kontekście celów, założeń, zasobów i działań zawartych w opracowanym biznes planie
Kto powinien wziąć udział?
przedsiębiorców, osób poszukujących inwestorów, włascicieli firm, dyrektorów i kadry zarządzającej, osób zainteresowanych tematem

Program szkolenia

 Wprowadzenie – sens tworzenia biznes planu, cele i po co potrzebny jest biznesplan:
 Jak planować na (szybko) zmieniającym się rynku ? Czy jest sens i czy można wierzyć w plany w takim przypadku ?
 Biznes plan jako dokument – cele, zawartość, układ treści, kompletność, weryfikowalność i rzetelność oraz spójność informacyjna
 Podobieństwa i różnice między biznes planem „małej” i „dużej” firmy
 Informacje ogólne o przedsiębiorstwie.
 Planowanie
 Planowanie kroczące - biznesplan i planowanie na szybko zmieniającym się rynku
 Metody i zasady planowania w kontekście historia firmy, bieżąca sytuacja, prognozy
 Prognozy ekonomiczne jako podstawa do prognoz finansowych - analiza SWOT, analiza tendencji makrogospodarczych, analiza sektorowa, analiza czynników zewnętrznych firmy (konkurencja, dostawcy, surowce, inne), analiza czynników wewnętrznych firmy (kompetencje, zasoby).
 Podstawowe przyczyny braku realizacji planów
 Co wolno zmieniać podczas realizacji planu ? - zasady sterowania i regulacji
CASE - Analiza i ocena autentycznego biznes planu przedsiębiorstwa (sp. z o.o. lub ind. dz. gospodarcza
 Analiza harmonogramu głównych działań i czynności biznes planu – zrozumienie istoty planu działania i identyfikacja kluczowych czynników sukcesu oraz obszarów niepewności. Analiza planu finansowego - metodologia budowy planu finansowego przedsięwzięcia, kryteria oceny stopnia realizacji zadanych celów.
 Informacje finansowe (pojęcia: ex ante, ex post, pro forma)
 Analiza poprawności, spójności i wiarygodności sprawozdań finansowych pro forma - bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów środków pieniężnych
 Analiza i weryfikacja prognoz finansowych – identyfikacja podstawowych założeń prognoz finansowych, prawidłowość metod prognozowania, zasady kreowania prawdopodobnych scenariuszy, metody i źródła pozyskania informacji niezbędnych dla weryfikacji realności kluczowych założeń i prognoz, znamiona zafałszowania wyników, plan B.
 Planowanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne oraz ocena realności prognozowanego finansowania wewnętrznego.
 Analiza wrażliwości – ocena poprawności metodologicznej, ocena kluczowych czynników ryzyka.
 Pomiar wartości przedsiębiorstwa, wiarygodności, płynności, kondycji finansowej i zdolności kredytowej.

Czas trwania

9.00-18.00

Prelegenci

Cytat
DARIUSZ PELC
Praktyk, menedżer, szkoleniowiec i konsultant gospodarczy z 20 letnim doświadczeniem. Prezes Zarządu
i współwłaściciel firmy konsultingowej. Trener w zakresie zarządzania i planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, controllingu, zarządzania operacyjnego. Trener w studium Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Nauka finansów w jego wykonaniu to prawdziwa intelektualna uczta dla najbardziej wymagających umysłów

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 listopada 2014
Warszawa

00-599 Warszawa

Chopina 7 lokal 50

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
do ceny należy dodać VAT w wysokości 23%
850 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 850 PLN netto

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!