Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sztuka-planowania-i-skuteczny-biznes-plan-60257-id21069

Informacje o szkoleniu

 • SZTUKA PLANOWANIA I SKUTECZNY BIZNES PLAN


  ID szkolenia: 60257
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Chopina 7 lokal 50
  00-599 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-18.00
 • Organizator szkolenia:

  Open Training sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia:
 Dowiesz się, jak powinien być zbudowany plan działania przedsiębiorcy (biznes plan), jak pozyskiwać i weryfikować informacje od przedsiębiorcy na temat jego prognoz i planów zawarte w biznes planach i innych dokumentach zawierających prognozy
 Nauczysz się czytać i analizować biznes plan przedsiębiorcy, weryfikować zawarte w nich informacje, kojarzyć i odpowiednio interpretować opis działalności i liczby w sprawozdaniach
 Nauczysz się wykorzystywać wyniki analizy w codziennej pracy, szczególnie w procesie podejmowania decyzji biznesowych i inwestycyjnych
 Zrozumiesz biznes, a także co to są informacje "miękkie" i "twarde", jaki jest związek między nimi i jakie jest ich znaczenie i wpływ na skuteczność działań opisanych w biznes planie
 Nauczysz się jak wykorzystać wiedzę o finansach w kontekście celów, założeń, zasobów i działań zawartych w opracowanym biznes planie

Szkolenie skierowane jest do:

przedsiębiorców, osób poszukujących inwestorów, włascicieli firm, dyrektorów i kadry zarządzającej, osób zainteresowanych tematem

Program szkolenia:

 Wprowadzenie – sens tworzenia biznes planu, cele i po co potrzebny jest biznesplan:
 Jak planować na (szybko) zmieniającym się rynku ? Czy jest sens i czy można wierzyć w plany w takim przypadku ?
 Biznes plan jako dokument – cele, zawartość, układ treści, kompletność, weryfikowalność i rzetelność oraz spójność informacyjna
 Podobieństwa i różnice między biznes planem „małej” i „dużej” firmy
 Informacje ogólne o przedsiębiorstwie.
 Planowanie
 Planowanie kroczące - biznesplan i planowanie na szybko zmieniającym się rynku
 Metody i zasady planowania w kontekście historia firmy, bieżąca sytuacja, prognozy
 Prognozy ekonomiczne jako podstawa do prognoz finansowych - analiza SWOT, analiza tendencji makrogospodarczych, analiza sektorowa, analiza czynników zewnętrznych firmy (konkurencja, dostawcy, surowce, inne), analiza czynników wewnętrznych firmy (kompetencje, zasoby).
 Podstawowe przyczyny braku realizacji planów
 Co wolno zmieniać podczas realizacji planu ? - zasady sterowania i regulacji
CASE - Analiza i ocena autentycznego biznes planu przedsiębiorstwa (sp. z o.o. lub ind. dz. gospodarcza
 Analiza harmonogramu głównych działań i czynności biznes planu – zrozumienie istoty planu działania i identyfikacja kluczowych czynników sukcesu oraz obszarów niepewności. Analiza planu finansowego - metodologia budowy planu finansowego przedsięwzięcia, kryteria oceny stopnia realizacji zadanych celów.
 Informacje finansowe (pojęcia: ex ante, ex post, pro forma)
 Analiza poprawności, spójności i wiarygodności sprawozdań finansowych pro forma - bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów środków pieniężnych
 Analiza i weryfikacja prognoz finansowych – identyfikacja podstawowych założeń prognoz finansowych, prawidłowość metod prognozowania, zasady kreowania prawdopodobnych scenariuszy, metody i źródła pozyskania informacji niezbędnych dla weryfikacji realności kluczowych założeń i prognoz, znamiona zafałszowania wyników, plan B.
 Planowanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne oraz ocena realności prognozowanego finansowania wewnętrznego.
 Analiza wrażliwości – ocena poprawności metodologicznej, ocena kluczowych czynników ryzyka.
 Pomiar wartości przedsiębiorstwa, wiarygodności, płynności, kondycji finansowej i zdolności kredytowej.

Informacje o prelegentach:

DARIUSZ PELC
Praktyk, menedżer, szkoleniowiec i konsultant gospodarczy z 20 letnim doświadczeniem. Prezes Zarządu
i współwłaściciel firmy konsultingowej. Trener w zakresie zarządzania i planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, controllingu, zarządzania operacyjnego. Trener w studium Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Nauka finansów w jego wykonaniu to prawdziwa intelektualna uczta dla najbardziej wymagających umysłów

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 850 PLN netto do ceny należy dodać VAT w wysokości 23%

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 850 PLN netto

Wydarzenie: SZTUKA PLANOWANIA I SKUTECZNY BIZNES PLAN