Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sztuka-wystapien-publicznych-genialny-mowca-szkolenie-firmy-business-studio-w-warszawie-52945-id1021

Informacje o szkoleniu

 • Sztuka Wystąpień Publicznych - Genialny Mówca - szkolenie firmy BUSINESS STUDIO w Warszawie


  ID szkolenia: 52945
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Sprzedaż, obsługa klienta Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa BUSINESS STUDIO
  Centrum
  05-500 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-18:00 (16h zegarowych)
 • Organizator szkolenia:

  BUSINESS STUDIO
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:
-TECHNIKAMI profesjonalnej autoprezentacji i prezentacji w wystąpieniach publicznych.
-ZASADAMI konstruowania prawidłowej prezentacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niezbędne elementy pomagające w prawidłowym procesie komunikacji podczas wystąpień publicznych.
-NARZĘDZIAMI pozwalającymi na utrzymywanie i skupianie uwagi audytorium przez oratora.
-INFORMACJAMI związanymi z komunikacją werbalną i niewerbalną, które w korzystny sposób wpływają na prezentację.
-ZAGADNIENIAMI z zakresu mowy ciała oraz interakcji pomiędzy prelegentem a audytorium.
-TECHNIKAMI prawidłowego wykorzystania emocji podczas wystąpień publicznych.
-RETORYKĄ sztuką perswazyjnego języka, która w procesie wywierania wpływu ma decydujące znaczenie na pozytywny wizerunek prelegenta.
-DRAMĄ skutecznym środkiem wyrazu w wystąpieniach publicznych.
-technikami OPANOWANIA STRESU I TREMY, które towarzyszą każdemu wystąpieniu - eustres i dystres.
-TRIKAMI neutralizującymi powstawanie fizjologicznych oznak stresu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do osób:

- nastawionych na rozwój osobisty
- występujących publicznie
- zainteresowanych tematyką
- mających bezpośredni kontakt z klientem
- prezentujących materiały w power point

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

9.00: Powitanie uczestników.
9.15: Trening autoprezentacyjny, jako narzędzie wywierania wpływu:
-Analiza audytorium
-Metody skupienia uwagi na sobie i słuchaczach oraz wzbudzanie sympatii u odbiorców
-Techniki utrzymywania napięcia poprzez kontrolowanie i prezentowanie emocji
-Koncentracja widza na kluczowych aspektach wypowiedzi
-Zachowania niewerbalne podczas dialogu
-Umiejętność moderowania grupą (spotkania biznesowe, sala konferencyjna, aula, etc.)
-Improwizacja i motywy autoprezentacyjne
-Bariery komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie z nimi

11.00: Wprowadzenie do sztuki operowania głosem i oddechem oraz praca nad słowem:
-Sztuka operowania głosem
-Technika mowy
-Praca nad słowem: emisja, siła, natężenie, rytm,
-Poprawna wymowa:artykulacja, intonacja, pauza, akcentacja
-Umiejętność prawidłowego i efektywnego oddychania

12.00: Przerwa.
12.15: Manipulacje i antymanipulacje, jako narzędzie wywierania wpływu. Słowo i ciało:
-Perswazja niewerbalna/znaczenie języka ciała: twarzy, oczu, mimiki, portretu, gestu, postawy
-Umiejętność odczytywania ukrytych intencji: prawdy i kłamstwa
-Teoria sfer-proksemika
-Postawy ciała: otwarte, zamknięte, niejednoznaczne, neutralne, wygodne
-Magia słowa, czyli język perswazji
-Wzorce lingwistyczne:presupozycje, łączniki, implikacje, tandeta perswazyjna, metafory, metaprogramy
-Manipulacja rytmem i tonacją głosu
-Kształtowanie własnego stylu rozmowy
-Triki i dramy aktorskie

14.00:Przerwa obiadowa.

15.00:Praca nad wystąpieniami publicznymi. Głos i mowa ciała, jako narzędzia wpływu:
-Wywieranie wpływu głosem, mową ciała i kształtowanie pożądanego odbioru
-Wpływ emocji, temperamentu, osobowości na odbiór treści wypowiedzi
-Synchronizacja mowy ciała z retoryką, spójność wypowiadanego słowa z wykonywanym gestem: symbole, ilustratory, regulatory, wzmacniacze, manifestacje
-Profesjonalne ćwiczenia dykcji i impostacji głosu
- Wystąpienia, prezentacja, wywiad
-Analiza przypadków i sytuacji praktycznych
-Symulacja zachowań
-Omówienie popełnianych błędów.

18.00: Koniec pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ DRUGI

9.00:Powitanie uczestników.
-Analiza pierwszego dnia szkolenia

9.10: Techniki improwizacji biznesowej
-Improwizacja jako narzędzie wywierania wpływu
-Kontrolowanie i wykorzystanie tremy w wystąpieniach publicznych
-Efektywne zastosowanie pauzy podczas wypowiedzi

10.00: Dynamika autoprezentacyjna
-Tempo wypowiedzi
-Jak mówić, by nie zanudzać
-Postawa podczas wystąpień
-Sygnały niewerbalne, wzmacniające siłę przekazu

11.00: Techniki wykrywania kłamstwa
-kłamstwo werbalne
-kłamstwo niewerbalne
-strategie kłamstwa
-umiejętność radzenia sobie z kłamstwem podczas autoprezentacji
-ukrywanie niepożądanych cech autoprezentacyjnych w trakcie wystąpień publicznych

12.00: Wygląd i wizerunek prelegenta – biznesowy dress code
-dostosowanie ubioru do wystąpienia publicznego
-wizerunek kobiety i mężczyzny w biznesie
-ubiór
-makijaż
-dodatki

13.00: Strategie manipulacyjne. Sztuka odczytywania typów osobowości
-analiza przypadków
-rodzaje osobowości
-odpieranie argumentów i prezentowanie własnych racji

14.00: Przerwa obiadowa

15.00: Perswazje w wystąpieniach publicznych
-ćwiczenia i symulacje
-prezentowanie siebie
-umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
- zaschnięte gardło
-trzęsące się ręce i nogi
-drgający głos
-co zrobić z rękoma
-eliminowanie niepożądanych, intonowanych zwrotów przed treścią
-opanowanie tremy

17.30: Omówienie zrealizowanego programu szkoleniowego.

18.00: Koniec zajęć.

Informacje o prelegentach:

ARTUR SOKOŁOWSKI

Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorstwa.
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Trener z zakresu sztuki wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, autoprezentacji, mowy ciała, technik sprzedaży, komunikacji, technik wywierania wpływu.
Realizator projektu pt. „GENIALNY MÓWCA” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Partner biznesowy Związku Banków Polskich.
Z zawodem trenera i coacha aktywnie związany od 15 lat. Przeszkolił blisko 35 000 osób.
Trener, coach, lektor, aktor, reżyser, dziennikarz, radiowiec. Organizator eventów. Prezenter telewizyjny i radiowy. Przez kilka lat prowadził magazyn informacyjny w RTL 7 „ZOOM”. Pracował także w telewizji: TVP „Wiadomości”, TVP3 /WOT/, TV4, MTV, Vh1 i innych.
Jako aktor związany był z Teatrem Dramatycznym i Teatrem Nowym w Warszawie oraz Teatrem Dramatycznym w Koszalinie. Prowadził duże wydarzenia medialne i polityczne, m.in. Warsaw Transatlantic Forum 2010 - z wizytą Sekretarza Generalnego NATO.

Użycza głosu jako lektor w studiach dźwiękowych, czytając reklamy oraz filmy fabularne. Jest głosem dziennika „Rzeczpospolita” oraz telewizji TTV.
Był właścicielem Galerii Sztuki – Studio Bema 65 w Warszawie.
Współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Giełdą Papierów Wartościowych, PKO Bankiem Polskim, Raiffeisen Bankiem, Narodowym Centrum Kultury oraz z wieloma innymi instytucjami.
Z jego usług korzystają małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, korporacje, administracja publiczna, Uczelnie Wyższe oraz osoby prywatne.

Więcej informacji o trenerze pod linkiem: http://business-studio.pl/trenerzy,trener:artur-sokolowski/

Referencje trenera dostępne na stronie: http://business-studio.pl/referencje/

Zapraszamy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1850 zł netto/ osobę szkolenie 2-dniowe - zapytaj o promocje
 • 1350 zł netto/ osobę szkolenie 1-dniowe - zapytaj o promocje

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, catering, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Dostępne zniżki:

 • 10%, 20% lub 30 10% dla pierwszych 3 osób, 20% i 30% dla większej liczby zgłaszanych osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

płatność przelewem na podstawie faktury proforma lub na podstawie faktury VAT po szkoleniu.

Wydarzenie: Sztuka Wystąpień Publicznych - Genialny Mówca - szkolenie firmy BUSINESS STUDIO w Warszawie