SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU W BIZNESIE - WARSZTATY Z PROF. ZBIGNIEWEM NĘCKIM

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przedstawienie wiedzy dotyczącej sposobów wywierania wpływu na ludzi oraz umiejętności stosowania odpowiednich taktyk i obrony przed działaniami innych źródeł: osób, firm, mediów.

Metody szkolenia
• dyskusja
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład
• gry

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wywierania wpływu na ludzi
• nabycie umiejętności stosowania odpowiednich taktyk i obrony przed działaniami innych źródeł
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu wywierania wpływu w biznesie

Program szkolenia

1. Podstawy relacji społecznych:
• Na czym polega wywieranie wpływu?
• Gdzie dochodzi do szczególnie silnych konfrontacji?

2. Porządek w głowie:
• Jak rozumieć proces wywierania wpływu? – koncepcje:
- „Kij i marchewka”
- „Wizje sukcesu”
- „Raj emocjonalny”

3. Szkoła R. Cialdiniego:
• Siedem maksym wywierania wpływu jako kontynuacja makiawelizmu

4. Uniwersalny schemat oddziaływań perswazyjnych:
• Nadawca, treści, kanał, odbiorca, efekt i proces
• Analiza i ćwiczenia w poszczególnych elementach oddziaływania

5. Typologia argumentacji:
• Od obietnicy przez wzory i apele do groźby i przepowiedni
• Sztuka retoryki czyli prezentacja publiczna

6. Oddziaływania poprzez kanał werbalny, słowa i poprzez kanał niewerbalny, gest, mimikę i wygląd, język ciała

7. Preferencje osobowościowe w oddziaływaniu – makiawelizm, asertywność, pragmatyzm i ekspresyjność. Testy

8. Manipulacje, chwyty i triki perswazyjne w kontaktach bezpośrednich i w kontaktach pośrednich, centralne i peryferyczne kanały perswazyjne

9. Formy i funkcje reklamy, socjotechniki i środków masowego oddziaływania jako czynników opiniotwórczych, propaganda i anty – propaganda

© Copyright prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NĘCKI - Ekspert w dziedzinie negocjacji i psychologii biznesu. Jeden z najbardziej cenionych w Polsce autorytetów w dziedzinie psychologii społecznej oraz negocjacji biznesowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. W swoich szkoleniach podejmuje problematykę dotyczącą zagadnień związanych z zachowaniami społecznymi w kontekście organizacji formalnych i zachowań interpersonalnych. Jest autorem oryginalnych programów treningowych, m.in. z zakresu rozwijania umiejętności menedżerskich, negocjacji, wywierania wpływu w biznesie, rozwijania i pogłębiania umiejętności dotyczących budowania zespołów pracowniczych. Ekspert i trener Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 760
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!