Szkolenie

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• Pojęcie rozkładu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy, grafiku, tygodnia i doby pracowniczej.
• Karta ewidencji czasu pracy, lista obecności, harmonogram czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej.
• Z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• Normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego.
• Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
• Ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu.
• Prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze).

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców od 6 czerwca 2018 r.:
• Kategorie uprawnionych pracowników-rodziców.
• Obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy.
• Podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• Ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego.
• Skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego.
• Wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego.
• Czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
• Ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego.
• Sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego.
• Świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• Sposoby zlecania pracy nadliczbowej.
• Ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej.
• Czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• Ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym.
• Praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta.
• Kompensowanie nadgodzin czasem wolnym.
• Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
• Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• Czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP.
• Czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• Rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową.
• Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta.
• Stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym.
• Rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.
• Udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• Kategorie kadry kierowniczej.
• Osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny.
• Kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

8. Podróż służbowa a czas pracy:
• Dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie.
• Wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy.
• Odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych.
• Czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

9. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• Czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• Czy pracownik niepełnosprawny może odpracowywać wyjście prywatne pomimo naruszenia 7-godzinnej normy dobowej? Interpretacja PIP.
• Wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych.
• Czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• Odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny.
• Wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Kraków 14 kwietnia 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 26 marca 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 marca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 17 marca 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 marca 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 24 lutego 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 lutego 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 12 lutego 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 lutego 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena
za osobę
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!