Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/techniki-manipulacji-i-perswazji-w-negocjacjach-62486-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Prowadząc negocjacje niejednokrotnie spotykasz się z wywieraniem wpływu. Prawdopodobnie spotykasz się również z manipulacją. Jak obronić się przed taktykami manipulacyjnymi w negocjacjach? Na czym polega umiejętność diagnozowania zachowań manipulacyjnych drugiej strony? Jak wpływać na myśli i zachowania innych osób, aby postępowali zgodnie z naszymi wytycznymi? Podczas szkolenia otrzymasz odpowiedzi na te i inne pytania. Nauczysz się diagnozować własne emocje w trudnych sytuacjach negocjacyjnych oraz zachowania manipulacyjne drugiej strony. Dowiesz się o skutecznym sposobie stawiania czoła manipulacji, a także nauczysz się rozpoznawać poszczególne techniki manipulacji. Poznasz zaawansowane strategie, techniki i metody, dzięki którym przekonasz innych do swoich argumentów, pomysłów lub planów.
Szkolenie ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie skutecznych strategii stosowanych przez najlepszych negocjatorów.
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia trudnych negocjacji m.in.:
• Zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania psychologii w celu osiągnięcia przewagi negocjacyjnej
• Zwiększenie kompetencji w zakresie diagnozowania sytuacji negocjacyjnych
• Nabycie umiejętności rozpoznawania emocji własnych i emocji partnera negocjacyjnego oraz ich wpływu na działanie
• Poznanie sposobów obrony przed manipulacją stosowaną przez inne osoby
• Uzyskanie informacji zwrotnej na temat własnego sposobu prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz opracowanie sposobów radzenia sobie z własnymi trudnościami.
• Poznanie skutecznych technik, metod wywierania wpływu, które pomagają w osiąganiu założonych celów perswazyjnych
• Zdobycie umiejętności motywowania partnerów negocjacyjnych o różnych typach osobowości do realizacji oczekiwanych działań

Szkolenie skierowane jest do:

- menedżerów oraz pracowników pionów sprzedaży i zakupów
- specjalistów/handlowców/kupców negocjujących warunki sprzedaży lub zakupu z partnerami biznesowymi
- menedżerów, którzy zajmują się prowadzeniem negocjacji z klientami zewnętrznymi lub wewnętrznymi w firmie

Program szkolenia:

1. NEGOCJACJE, JAKO PROCES PSYCHOLOGICZNY
• Nieoceniający styl komunikowania się w negocjacjach
• Komunikacja oparta o fakty
• Perswazja a manipulacja w negocjacjach
2. ATAK PSYCHOLOGICZNY DRUGIEJ STRONY
• Co mi pomaga w rozmowach?
• Czego obawiam się?
• Na czym polega atak psychologiczny
• Komunikaty godzące w poczucie własnej wartości
• Równorzędność a przedmiotowość relacji
• Asertywna klaryfikacja niejasnych komunikatów
3. PO CZYM POZNAĆ SILNEGO NEGOCJATORA?
• Wizerunek negocjatora
• Reakcja na stres i sposoby radzenia sobie z nim
• Asy w rękawie i tajemnice zaplecza
• Czy jestem silnym negocjatorem?
4. GRA Z TWOJĄ OSOBOWOŚCIĄ
• Umiejętność rozpoznania osobowości drugiej strony
• Umiejętność rozpoznania „słabych stron" i motywacji drugiej strony
• 3 główne motywatory negocjatorów
• Techniki perswazji adekwatne dla określonej osobowości
• Neurony lustrzane, czyli lubimy autentyczne podobieństwa
5. PO CZYM POZNAĆ SKŁONNOŚĆ DO MANIPULACJI -DIAGNOZA KŁAMSTWA
• Diagnoza kłamstwa
• Katalog zachowań zdradzających kłamstwo i blef
• Próba diagnozy manipulacji
• Relacja przedmiotowa i jej rozpoznanie
6. NEGOCJACJE, JAKO KONFLIKT INTERESÓW
• Twoje emocje w rozwiązywaniu konfliktów
• Twój sposób na rozwiązanie konfliktu
• Umiejętność perswazji i argumentacji w sytuacjach konfliktowych
7. PODEJŚCIE INTEGRACYJNE A MANIPULACJA W NEGOCJACJACH
• Czym różni się win-win od kompromisu?
• Zone of Possible Agreement i sposoby na godzenie sprzecznych interesów?
• Podejście integracyjne w konfrontacji z manipulacją
• Wojny cenowe
• Komunikowanie manipulacji drugiej strony
• Manipulacja a długoterminowość wzajemnych działań
8. TECHNIKI MANIPULACJI W NEGOCJACJACH I SPOSOBY OBRONY PRZED NIMI
• Eskalacja żądań, imadło, balon próbny, zdechła ryba, gra czasem, gra na czas, salami, nagroda w raju, wyższa instancja, rosyjski front, implikacja, groźby i blefy, selektywna ocena, rzut na taśmę, ostatnie życzenie i inne)

9. TECHNIKI PERSWAZJI ORAZ REGUŁY WYWIERANIA WPŁYWU STOSOWANE W NEGOCJACJACH
• Prezentacja technik wykorzystywanych w trakcie negocjacji
• Model skutecznej perswazji
• Język perswazji, jako narzędzie negocjatora -Jak wykorzystywać reguły wywierania wpływu w zastosowanych technikach perswazyjnych
10 STANOWCZOŚĆ, ASERTYWNOŚĆ A USTĘPOWANIE W NEGOCJACJACH
• Asertywne techniki przeciwdziałania niepożądanym wpływom
• Radzenie sobie z krytyką w negocjacjach
• Klasyfikowanie niejasnych sytuacji
• Emocje w negocjacjach i asertywne radzenie sobie z nimi
• Odmowa w negocjacjach

Informacje o prelegentach:

Trener - praktyk. Certyfikowany Trener TROP. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania sprzedażą, zarządzania zespołem, technik sprzedaży, obsługi klienta, kreatywności, komunikacji i umiejętności osobistych. Konsultant biznesowy.
Ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz Szkołę Trenerów TROP rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (certyfikat trenerski na poziomie IV według Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). Odbył Mentoring TROP.
W prowadzeniu szkoleń posługuje się elementami podejścia Gestalt, elementami metody TROP, zwracając w swojej pracy uwagę na aspekt praktycznego wykorzystania umiejętności. Autor artykułów, m.in; Negocjacje 1000 i jednej nocy, Trudny Klient czy Trudna Sytuacja, Efektywność Sprzedaży, oraz Kogo obchodzi, co czuje handlowiec, Kluczowi Klienci (wywiad z trenerem wraz z artykułem), Aktywność w Burzliwych Czasach i in. Prywatnie autor książek i tomów poetyckich.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650.00 zł netto (799.50 zł brutto)

Cena zawiera:

• Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: TECHNIKI MANIPULACJI I PERSWAZJI W NEGOCJACJACH