Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/techniki-sprzedazy-jak-budowac-dobre-relacje-z-klientami-byc-wiarygodnym-i-osiagac-zamierzony-cel-41757-id14905

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

► Dostarczenie wiedzy na temat technik sprzedaży, motywów zakupowych Klientów, badania potrzeb i oczekiwań, typów Klientów oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami
► Pogłębienie rozumienia procesów psychologicznych wpływających na decyzje zakupowe konsumentów
► Doskonalenie umiejętności pozyskiwania Klientów
► Ćwiczenie technik zwiększających efektywność sprzedaży

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

► Ogólny wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu technik sprzedaży
► Wzrost świadomości w zakresie motywów zakupowych, jakimi kierują się potencjalni Klienci
► Skuteczne reagowanie i radzenie sobie z obiekcjami Klientów
► Wzrost sprzedaży

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia

► kierowników i pracowników działów sprzedaży
► przedstawicieli handlowych, doradców, akwizytorów, sprzedawców
► kierowników działów obsługi klienta
► kupców

Program szkolenia:

Blok wstępny
• Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
• Integracja
• Prezentacja programu i celów szkolenia
• Kontrakt

SPRZEDAŻ JAKO PROCES (etapy procesu sprzedaży)
• Prezentacja etapów procesu sprzedaży
• Dyskusja w obszarze kompetencji potrzebnych na każdym etapie
• Autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju na każdym z etapów (kwestionariusz)

JAK TO SIĘ DZIEJ, ŻE KLIENCI KUPUJĄ?- czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu
• Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu (motywacja do zakupu, potrzeby ekonomiczne, świadomość potrzeb)
• Potrzeby Klienta - klasyfikacja i metody identyfikowania potrzeb Klienta
• Wykorzystanie wiedzy o motywach zakupowych i potrzebach Klienta w trakcie rozmowy sprzedażowej

ETAPY PROCESU MYŚLOWEGO POTENCJALNEGO KLIENTA
• Uwaga
• Zainteresowanie
• Pragnienie
• Przeświadczenie
• Zakup

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY SPRZEDAŻOWEJ
• Wiedza o Kliencie
• Wiedza o usługach
• Wiedza o konkurencji
• Przygotowanie strategii działania

ROZPOCZĘCIE ROZMOWY - jak stworzyć pozytywny klimat sprzyjający sprzedaży?
• Postawa sprzedawcy podczas otwarcia
• Pierwsze wrażenie
• Techniki i cele otwarcia (np. otwarcie za pomocą stwierdzenia, poprzez zaciekawienie, prezentację korzyści itd.)

JAK WZBUDZIĆ ZAINTERESOWANIE KLIENTA USŁUGĄ?
• Model akuszerii (truizmy, pytania, parafraza)

PREZENTACJA OFERTY HANDLOWEJ
• Cele i etapy prezentacji
• Kompozycja prezentacyjna (przekonująca komunikacja, uczestnictwo Klienta w prezentacji, uzasadnienia)
• Typy prezentacji: prezentacja według scenariusza, prezentacja ukierunkowana na potrzeby, prezentacja ukierunkowana na problemy)
• Techniki wspomagające prezentację : technika logicznej perswazji, język korzyści
• Dostosowanie prezentacji do sytuacji i typu Klienta

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY
• Odczytywanie sygnałów zakupu
• Co jest potrzebne, aby zamknąć sprzedaż?
• Techniki zamknięcia (alternatywne, hipotetyczne, metodą zestawienia korzyści, metodą ostatniej szansy itd.)

ZASTRZEŻENIA KLIENTÓW I ODPOWIADANIE NA NIE
• Kategorie zastrzeżeń (zastrzeżenia ukryte, wybieg, brak potrzeby, finansowe, co do produktu)
• Metody uchylania zastrzeżeń
• Zastrzeżenia uchylone i co dalej? - plan dalszego działania

EWALUACJA
• Podsumowanie –ćwiczenie podsumowujące
• Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up

Informacje o prelegentach:

Ewelina Zdzieszyńska

e-mail: ewelina.zdzieszynska@wstronerozwoju.com

Specjalizacja
Specjalizuje się w projektach mających na celu wzrost efektywności obsługi Klienta, budowanie polity
Od 6 lat związana ze szkoleniami.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 zl

Cena zawiera:

Autorskie materiały szkoleniowe, imienny certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wybierz najkorzystniejszy dla siebie rabat:

First minute - rabaty przyznawane za wcześniejsze zgłoszenie się na szkolenie
• Zgłoszenie, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem - 20% rabatu.
• Zgłoszenie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem - 10% rabatu.

Rabaty za zgłoszenie na szkolenie więcej niż jednej osoby:
2 osoba 10%
3 osoba 15%
4 osoby i więcej 20%

Dla grupy do 12 osób 6700zł (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do potrzeb)

Wydarzenie: Techniki sprzedaży. Jak budować dobre relacje z klientami, być wiarygodnym i osiągać zamierzony cel