Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/techniki-wywierania-wplywu-w-marketingu-i-sprzedazy-64819-id14964

Informacje o szkoleniu

 • Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży


  ID szkolenia: 64819
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Sprzedaż, obsługa klienta
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Atrium Centrum
  al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 17:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Marketingu ATRIUM
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści i rozwój umiejętności:

Poznanie psychologicznych mechanizmów wywierania wpływu
Praktyczne zastosowanie klasycznych technik oddziaływania na otoczenie
Konstruowanie efektywnych komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie oddziaływaniom manipulacyjnym
Identyfikowanie podstawowych błędów poznawczych i unikanie ich w sytuacjach społecznych

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia:

Moduł I. Wprowadzenie do psychologii wywierania wpływu:
1. Nieuświadomiona siła. Zdolność oddziaływania – historie własne
2. Między rolą aktora a władzą reżysera. Od psychologii społecznej do psychologii manipulacji
3. Ile innych jest w nas. Test podatności na manipulację z omówieniem i dyskusją

Moduł II. Zasady wywierania wpływu według Roberta Cialdiniego:
1. Dają, byś dał. Reguła wzajemności
2. Seria limitowana. Reguła niedostępności
3. Człowiek w fartuchu i rażenie prądem. Reguła autorytetu
4. Proszę potwierdzić rezerwację. Reguła konsekwencji
5. Inni też tak mają. Reguła konsensusu (S.D.S)
6. Lubię to! Reguła sympatii

Moduł III. Siła perswazji – werbalne mechanizmy oddziaływania:
1. Między wpływaniem a sterowaniem – perswazja a manipulacja
2. Wybrane mechanizmy perswazyjne:
Willa z basenem. Albo weekend w górach – oddziaływanie przez kontrast
Jesteś za mądry, by tak myśleć – mechanizm racjonalizacji
Jak zacięta płyta – technika powtarzania

3. Jak rozpoznawać manipulację werbalną:
Kropla drąży skałę, czyli generalizacja w oparciu o kontrowersyjny szczegół
Katastrofa, tragedia, armagedon, czyli silne słowa na osłabienie
Win, win, win, czyli samozwańcze zwycięstwo
Organizacyjka chwieje się w posadach, czyli deprecjacja argumentów
Jestem tylko Noblistą, czyli pozorna niekompetencja
Erystyka Schopenhauera

4. Kolej na tory. Model ELM

Moduł IV. Komunikacja pozawerbalna w działaniach perswazyjnych:
1. Od ogółu do szczegółu. Elementy składowe przekazu niewerbalnego
2. Oczy szeroko zamknięte. Typy sygnałów niewerbalnych
3. 5xK. Ogólne zasady interpretacji
4. Wyprostowany i podkulony. Sygnały dominacji i podporządkowania się
5. Blisko, coraz bliżej. Wykorzystanie proksemiki i zależności grupowych

Moduł V. Jak skutecznie obronić się przed manipulacją:
1. Bo jeśli nie, to… Szantaż: jego odmiany i struktura
2. Techniki obrony przed presją:
Zdarta płyta
Gra na zwłokę
Redefinicja okoliczności
Pozorna akceptacja

3. Jestem na NIE. Sztuka odmawiania i mówienia „stop”
4. Mam święte prawo! Mapa asertywności – kwestionariusz, omówienie i dyskusja

Moduł VI. Pułapki myślenia w przeciwdziałaniu psychomanipulacji:
1. Rozważny żółw i impulsywny tygrys. Dwa systemy podejmowania decyzji według Daniela Kahnemana
2. Błędy poznawcze a podatność na manipulację:

Białe jest białe. Efekt podobieństwa
Im szybciej tym… gorzej. Dostępność umysłowa
A więc jest tak jak myślałem. Zjawisko zakotwiczenia i dostosowania
Szklanka do połowy pełna. Ramy interpretacyjne


http://szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/techniki-wywierania-wplywu/

Informacje o prelegentach:

Dr Adam Zemełka
Doktor nauk o zdrowiu, dyplomowany specjalista coachingu psychologicznego, terapeuta, pedagog, resocjalizator, adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzania Collegium Da Vinci w Poznaniu. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (z elementami filologii polskiej, wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej, hellenistyki), historię o spec. pedagogicznej oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia z zakresu coachingu, socjoterapii i resocjalizacji. Absolwent Akademii Biznesu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), akredytowanego kursu coachingu International Coach Federation (ICF), szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (I stopień) oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (stopień zaawansowany). Autor publikacji z zakresu rozwoju osobistego i psychologii społecznej, w tym książki “Starożytny PR? Sztuka hellenistyczna i jej psychologiczne tło”, poświęconej antycznym koncepcjom wywierania wpływu. Współtwórca innowacyjnego projektu autoterapii on-line (www.autoterapia.eu) opartej na racjonalno-emotywnej terapii zachowań dra Alberta Ellisa (pod honorowym patronatem jego żony, dr Debbie Joffe Ellis). Występuje gościnnie jako ekspert psychologiczny w reportażach i programach społecznych Telewizji Polskiej. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu. Członek International Society for Coaching Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Właściciel Pracowni Coachingu i Psychoedukacji w Poznaniu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 +

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, przerwy kawowe i lunche

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.szkoleniaatrium.pl

Wydarzenie: Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży