TELE-WINDYKACJA. SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI ZA POMOCĄ TELEFONU

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i skuteczny,
Poznanie psychologii dłużnika,
Poznanie powodów niespłacania zobowiązań,
Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem,
Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego przeprowadzania rozmów telefonicznych z nastawieniem na odzyskanie należności,
Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnej korespondencji mailowej realizowanej w celu odzyskania należności.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się windykacją należności w firmie.

Program szkolenia

I. Wstęp

II. Psychologia dłużnika
Dłużnik jako człowiek
Piramida płatności
Typy dłużników
Biedacy
Fraudzi
Gracze
Gry dłużników

III. Rozpoznanie
Moduł mający uświadomić osobom windykującym, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie, pozyskanie informacji o dłużniku:
Jak właściwie czytać zapisy umów
Jak sprawdzić kontrahenta
Jak ustalić numer telefonu, adres mailowy dłużnika?
Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem

IV. Nagrywanie rozmów

V. Proces windykacji
Skondensowana wiedza praktyczna na temat windykacji za pomocą telefonu i/lub maila, w trakcie której omówione zostaną poniższe zagadnienia:
Kiedy zacząć windykować
Procedury
Wybór drogi kontaktu
Jak rozmawiać?
Negocjacje
Antymanipulacja.
Zagrożenie sankcjami
Konsekwencja
Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
Uznanie długu
Przerwanie biegu przedawnienia
Prawidłowe przetwarzanie informacji i ich archiwizacja (Outlook, Excel).
Błędy podczas windykacji - humorystycznie o „wpadkach" windykatorów i dłużników.

VI. Trudny dłużnik
Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jakie mogą zdarzyć się w pracy windykatora.
Kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka)
Straszenie mediami lub powoływanie się na „wpływowe znajomości".

VII. Ujawnienie zadłużenia

VIII. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania

3 dni (20 godzin)

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1710,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1674,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 22.03.2013 r.

Prelegenci

Licen­cjo­no­wany pry­watny detek­tyw spe­cja­li­zu­jący się w śledz­twach gospo­dar­czych oraz tre­ner szko­leń z zakresu win­dy­ka­cji, prawa, bez­pie­czeń­stwa biz­nesu, mani­pu­la­cji jak rów­nież spe­cja­li­stycz­nych szko­leń z zakresu kontr­ob­ser­wa­cji i kontr­in­wi­gi­la­cji. Doradca i kon­sul­tant, pro­wa­dził wiele trud­nych nego­cja­cji biz­ne­so­wych pomię­dzy dużymi podmiotami gospodarczymi. Wła­ści­ciel Biura Prawno - Detek­ty­wi­stycz­nego. wykładowca na wielu szkoleniach z wysoką ocena uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 800
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!