TEORIA I PRAKTYKA W ZAKRESIE BŁĘDÓW I NARUSZEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:
 poznać i zrozumieć wyzwania stawiane zamówieniom publicznym przez coraz bardziej skomplikowane projekty inwestycyjne,
 poznać główne błędy i nieprawidłowości popełniane w trakcie przygotowywania i realizacji postępowań przetargowych,
 poznać sprawdzone sposoby ustrzeżenia się przed popełnieniem ww. błędów i nieprawidłowości.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która chciałaby uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych na potrzeby projektów inwestycyjnych.

W szczególności do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy osoby:
 odpowiadające za przygotowanie i realizację postępowań przetargowych ze strony Zamawiającego,
 odpowiadające za przygotowanie dokumentacji na potrzeby ogłoszonych postępowań przetargowych ze strony Wykonawcy,
 zajmujące się w przeszłości obsługą postępowań przetargowych ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, które chcą odświeżyć i uzupełnić swoją wiedzę w związku z planami powrotu do zawodu,
 planujące przekwalifikowanie się na pracownika zespołu zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do przedmiotu zamówień publicznych

 analiza aktów prawnych i dokumentów regulujących system zamówień publicznych na szczeblu krajowym i europejskim
 omówienie podstawowych pojęć stosowanych w zamówieniach publicznych
 zasady, tryby i procedury stosowane przy udzielaniu zamówień publicznych
 stosowanie prawa zamówień publicznych przez podmioty korzystające ze środków Unii Europejskiej

2. Dobre praktyki w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia
 podstawowe zasady opisywania przedmiotu zamówienia
 warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
 konsorcja i podwykonawstwo
 definicja oferty najkorzystniejszej i kryteria oceny ofert
 rażąco niska cena
 umowy w zamówieniach publicznych

3. Błędy i nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE

 najczęstsze naruszenia ustawy PZP mające i nie mające wpływu na wynik postępowania
 szczegółowa analiza najczęstszych naruszeń ustawy PZP popełnionych w 2010 i 2011 r. przez podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków UE – w oparciu o wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych
o naruszenia dotyczące braku stosowania ustawy PZP oraz szacowania wartości zamówienia
o naruszenia dotyczące stosowania trybów niekonkurencyjnych
o naruszenia dotyczące oceny ofert
o naruszenia dotyczące opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu i opisu przedmiotu zamówienia

4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z naruszeniami przepisów o zamówieniach publicznych
 definicja naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 organy orzekające i prowadzące postępowania wyjaśniające w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Dyskusja uczestników szkolenia na temat zgłoszonych przez nich wcześniej przykładów postępowań przetargowych

Czas trwania

14 godzin

Prelegenci

Trener, praktyk - od ponad 10 lat przeprowadza szkolenia i doradza z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, zamówień publicznych a także doradztwa strategicznego.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydziału Zarządzania i Marketingu, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ponadto, posiada dyplom studiów EAUM – MBA, który uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation.

Od blisko 5 lat koordynuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizację dużych projektów finansowanych z Programów Operacyjnych.
Ponadto, dokonał oceny merytorycznej blisko 150 wniosków o dofinansowanie.
Podczas dotychczasowej ponad 10 –letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 200 szkoleń, a także projektów doradczych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także doradztwa strategicznego.

Posiada ogromne doświadczenie - podczas pracy w firmach doradczych na stanowiskach kierowniczych dokonywał doboru najkorzystniejszych form finansowania dużych projektów informatycznych, telekomunikacyjnych, budowlanych realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy oraz samorządy, dokonywał oceny rentowności ww. projektów inwestycyjnych, a także koordynował pracę podległych pracowników w tym zakresie, dokonywał analiz możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, doradzał w zakresie konstruowania innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, doradzał w zakresie pozyskiwania optymalnego finansowania dla projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich.

Swoje szkolenia realizuje według własnych sprawdzonych metod wypracowanych w trakcie wieloletniej pracy. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu nabytemu zarówno w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i państwowych jak również administracji publicznej, z powodzeniem stosuje w swoich szkoleniach liczne praktyczne przykłady, z którymi bezpośrednio się zetknął. Ponadto, w połączeniu z dużą interaktywnością każdego ze szkoleń, z sukcesem udaje mu się przekazać uczestnikom szkoleń, często trudną do zrozumienia i przyswojenia teorię finansów, w bardzo przystępny i zrozumiały dla nich sposób.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

-

Kraków

-

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
990
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!