Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie stacjonarne. Cele szkolenia to:
​1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik nauczy się:

 • Zasad ustalania ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej według rachunku kosztów.
 • Kalkulacji zysku netto, zwrotu z inwestycji, produktywności oraz obrotu zapasów według teorii ograniczeń.
 • Prezentacji wyniku finansowego firmy za pomocą rachunku przerobowego.
 • Symulacji różnych przypadków podejmowania decyzji dotyczących doboru wielkości produkcji i sprzedaży.
 • Zarządzania produkcją z wąskiego gardła procesu stosując technikę DBR.
 • Mierzenia efektywnego czasu pracy wg wskaźników OEE, OPI, TEEP.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie niebezpieczeństwo jest związane z dążeniem do osiągnięcia systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych.
 • Co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 • Co to jest rachunek przerobowy i jak go wykorzystać w codziennej pracy w analizach działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 • Jakie są wady i zalety prowadzenia rachunkowości opartej o rachunek kosztów i rachunek przerobowy.
 • Jakie są różnice pomiędzy produkcją na magazyn, produkcją sterowaną za pomocą kanban oraz produkcją sterowaną za pomocą techniki DBR.
 • Wjaki sposób system andon może wpłynąć na podwyższenie efektywności pracy wąskich gardeł.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Poznanie teorii ograniczeń w stopniu pozwalającym na ocenę jej przydatności dla doskonalenia procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz pilotażowe jej zastosowanie w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych dotyczących sprzedaży i produkcji.
 • Podniesienie świadomości osób co do pierwotnego, wspólnego celu przedsiębiorstwa oraz podniesienie umiejętności zarządzania ograniczeniami występującymi w procesach skutkujące poprawą efektywności funkcjonowania globalnych procesów biznesowych firmy.
 • Poznanie techniki umożliwiającej stabilizację czasu realizacji zamówień, redukcję zapasów i poprawę ich rotacji w warunkach produkcji wieloasortymentowej.
Kto powinien wziąć udział?
 • kierownictwo działów produkcji, sprzedaży, finansów, w celu poznania zasad rachunkowości przerobowej oraz korzyści z jej stosowania w porównaniu do rachunku kosztów, w szczególności w celu poznania przydatności teorii ograniczeń jako narzędzia wspomagania decyzji dotyczących sprzedaży i produkcji,
 • inżynierowie procesów, technolodzy, specjaliści doskonalenia produkcji, aby poznać teorię ograniczeń w zastosowaniu do zarządzania produkcją jako alternatywę lub wsparcie dla technik Lean Production oraz aby poznać sposoby integracji technik według obydwu koncepcji,
 • inżynierowie i pracownicy działów zaopatrzenia, aby szczegółowo zaznajomić się z ideą oraz zasadami przetwarzania informacji i obiegu materiałów według teorii ograniczeń, wykorzystywanych w głównej mierze w celu podporządkowania produkcji pod wąskie gardła przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

 1. Motyw zaistnienia teorii ograniczeń w świetle innych technik zarządzania produkcją.
 2. Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 3. Rachunkowość przerobowa: miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń.
 4. Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych.
 5. Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków.
 6. Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej.
 7. Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope).
 8. Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia.

Ćwiczenia:

 1. Ćwiczenie obliczeniowe ukazujące zasady ustalania ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej według rachunku kosztów.
 2. Gra symulacyjna ukazująca niebezpieczeństwo projektowania systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych jako motyw pierwotny zarządzania wąskimi gardłami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 3. Ćwiczenie obliczeniowe pokazujące różnice w podejściu do kalkulacji zysku przedsiębiorstwa za pomocą rachunku kosztów i rachunku przerobowego – wady i zalety obydwu podejść.
 4. Ćwiczenia obliczeniowe ukazujące wpływ wąskich gardeł na wynik finansowy przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 5. Ćwiczenia obliczeniowe służące do kalkulacji wskaźników zdefiniowanych przez teorię ograniczeń według czterofazowej analizy produkcji, obliczenia nakładów operacyjnych, przerobu oraz nakładów inwestycyjnych, symulacja korzyści przy różnych scenariuszach podejmowania decyzji, gdy ograniczeniem jest produkcja bądź rynek.
 6. Gra symulacyjna, tzw. „Fabryka pudełek” w celu poznania zasad budowy i zarządzania produkcją z ograniczenia procesu według metody DBR (ang. Drum-Buffer-Rope, czyli Werbel-Bufor-Lina), porównanie metody z techniką kanban oraz produkcją według ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej (tzw. „produkcją na magazyn”) na podstawie wybranych wskaźników, np. cyklu życia zamówienia, wielości zapasu w przełożeniu na miary i wskaźniki rachunkowości przerobowej, ujawnienie jej przydatności w warunkach produkcji wieloasortymentowej.
 7. Ćwiczenia obliczeniowe w celu pomiaru efektywnego czasu pracy ograniczenia (według zasad Lean Production): wskaźniki OEE, OPI, TEEP i ich wykorzystanie w połączeniu z teorią ograniczeń.
 8. Gra symulacyjna, tzw. „Montaż klocków” w celu pomiaru automatycznego efektywności czasu pracy ograniczenia za pomocą systemu monitorowania produkcji – andon jako elementu integracji teorii ograniczeń z Lean Production.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!