Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/teoria-ograniczen-zarzadzanie-waskimi-gardlami-w-procesach-produkcyjnych-58993-id127

Informacje o szkoleniu

 • Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych


  ID szkolenia: 58993
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  22a
  31-231 Bociana
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 h
  Terminy szkolenia:
  21-22.08.2017
  04-05.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zastosowanie narzędzi Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints - TOC) wg Dr Eliyahu M. Goldratt'a w celu identyfikacji i eliminacji wąskich gardeł w procesach produkcyjnych i logistycznych - wewnętrznych i zewnętrznych. Integracja z metodologią Lean oraz Six Sigma. Wprowadzenie teoretyczne, analiza przykładów, ćwiczenia - gra symulacyjna.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących następujące stanowiska w firmie:
•kierownictwo działów produkcji, sprzedaży, finansów, w celu poznania zasad rachunkowości przerobowej oraz korzyści z jej stosowania w porównaniu do rachunku kosztów, w szczególności w celu poznania przydatności teorii ograniczeń jako narzędzia wspomagania decyzji dotyczących sprzedaży i produkcji,
•inżynierowie procesów, technolodzy, specjaliści doskonalenia produkcji, aby poznać teorię ograniczeń w zastosowaniu do zarządzania produkcją jako alternatywę lub wsparcie dla technik Lean Production oraz aby poznać sposoby integracji technik według obydwu koncepcji,
•inżynierowie i pracownicy działów zaopatrzenia, aby szczegółowo zaznajomić się z ideą oraz zasadami przetwarzania informacji
i obiegu materiałów według teorii ograniczeń, wykorzystywanych w głównej mierze w celu podporządkowania produkcji pod wąskie gardła przedsiębiorstwa

Program szkolenia:

Program szkolenia:
1. Motyw zaistnienia teorii ograniczeń w świetle innych technik zarządzania produkcją.

2. Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

3. Rachunkowość przerobowa: miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń.

4. Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych.

5. Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków.

6. Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej.

7. Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope).

8. Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia.

Ćwiczenia:

1. Ćwiczenie obliczeniowe ukazujące zasady ustalania ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej według rachunku kosztów.

2. Gra symulacyjna ukazująca niebezpieczeństwo projektowania systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych jako motyw pierwotny zarządzania wąskimi gardłami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

3. Ćwiczenie obliczeniowe pokazujące różnice w podejściu do kalkulacji zysku przedsiębiorstwa za pomocą rachunku kosztów
i rachunku przerobowego – wady i zalety obydwu podejść.

4. Ćwiczenia obliczeniowe ukazujące wpływ wąskich gardeł na wynik finansowy przedsiębiorstwa produkcyjnego.

5. Ćwiczenia obliczeniowe służące do kalkulacji wskaźników zdefiniowanych przez teorię ograniczeń według czterofazowej analizy produkcji, obliczenia nakładów operacyjnych, przerobu oraz nakładów inwestycyjnych, symulacja korzyści przy różnych scenariuszach podejmowania decyzji gdy ograniczeniem jest produkcja bądź rynek.

6. Gra symulacyjna, tzw. „Fabryka pudełek” w celu poznania zasad budowy i zarządzania produkcją z ograniczenia procesu według metody DBR (ang. Drum-Buffer-Rope, czyli Werbel-Bufor-Lina), porównanie metody z techniką kanban oraz produkcją według ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej (tzw. „produkcją na magazyn”) na podstawie wybranych wskaźników, np. cyklu życia zamówienia, wielości zapasu w przełożeniu na miary i wskaźniki rachunkowości przerobowej, ujawnienie jej przydatności
w warunkach produkcji wieloasortymentowej.

7. Ćwiczenia obliczeniowe w celu pomiaru efektywnego czasu pracy ograniczenia (według zasad Lean Production): wskaźniki OEE, OPI, TEEP i ich wykorzystanie w połączeniu z teorią ograniczeń.

8. Gra symulacyjna, tzw. „Montaż klocków” w celu pomiaru automatycznego efektywności czasu pracy ograniczenia za pomocą systemu monitorowania produkcji – andon jako elementu integracji teorii ograniczeń z Lean Production.

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 zł netto/os.

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wysłanie zgłoszenia na szkolenie- Karty zgłoszenia.
W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych