Szkolenie: Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/teoria-pomiaru-i-opracowanie-wyniku-pomiaru-55649

Informacje o szkoleniu

 • Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru


  ID szkolenia: 55649
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Adres szkolenia:

  siedziba TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  Terminy szkolenia:
  19-20.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pojęcia metrologiczne według słownika VIM (International Vocabulary of Metrology). Układ jednostek miar SI i jego historia. Przedstawienie narodowych i międzynarodowych organizacji miar (struktura, zakres działania). Przedstawienie hierarchicznych układów sprawdzeń oraz polityka ILAC i PCA dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej. Omówienie czynności wzorcowania i świadectwa wzorcowania. Analiza świadectw wzorcowania pod kątem ich wiarygodności. Przedstawienie pojęcia spójności pomiarowej oraz metod szacowania i przedstawiania budżetu niepewności
z uwzględnieniem wytycznych EA4/02. Przykłady szacowania niepewności podczas pomiarów i wzorcowań. Opracowanie wyniku pomiarowego z uwzględnieniem informacji o błędach systematycznych i błędach związanych z wielkościami wpływającymi. Uwzględnienie właściwego sposobu zaokrąglania wyniku pomiaru i niepewności. Ocena wyniku pomiaru/wzorcowania z uwzględnieniem wytycznych ILAC i normy ISO 14253-1. Każda z części teoretycznych będzie zakończona ćwiczeniem.
Stosunek części teoretycznej do praktycznej to około 50%/50%.

Szkolenie skierowane jest do:

Personel laboratoriów metrologicznych. Osoby zajmujące się nadzorowaniem, doborem wyposażenia pomiarowego i jego walidacją. Osoby zajmujące się pomiarami.

Program szkolenia:

Program:
1. Jednostka miary, układ jednostek miary.

2. Definicje dotyczące pomiarów i przyrządów pomiarowych według słownika pojęć metrologicznych VIM.

3. Infrastruktura metrologiczna, międzynarodowe i narodowe organizacje metrologiczne (NMI, DI, OIML, BIPM, GUM, ILAC, PCA,.......),

4. Wzorce pomiarowe i ich hierarchiczny układ sprawdzeń.

5. Wzorcowanie i spójność pomiarowa (wytyczne ILAC i PCA).

6. Niepewność pomiarowa (niepewność standardowa, niepewność złożona, metoda A, metoda B, niepewność rozszerzona, budżet niepewności).

7. Opracowanie wyniku pomiaru (menzurand, zaokrąglanie wyniku, wartość zmierzona wielkości fizycznej, błędy systematyczne, błędy związane z wielkościami wpływającymi, wykorzystanie świadectw wzorcowania, przedstawienie wyniku pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiaru).

8. Ocena wyniku pomiaru – reguły orzekania o zgodności i niezgodności (wytyczne ILAC).

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 - pln netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgloszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru