Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

O szkoleniu

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym jest pojęcie automatyzacji funkcji podstawowych

 • czym charakteryzuje się Metoda Warnkego, zna słownictwo i metodykę pracy Metodą Warnkego

 • jakie narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wchodzą w skład Metody Warnkego, zna ich cel i przeznaczenie, potrafi je obsługiwać
Dlaczego warto wziąć udział?

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • samodzielnie przeprowadzić proces diagnozy z wykorzystaniem Metody Warnkego

 • opracować opinię z przeprowadzonej diagnozy

 • samodzielnie zaplanować i przeprowadzić trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny z wykorzystaniem urządzeń i materiałów przeznaczonych do metody

 • pracować z dodatkowymi testami selektywności percepcji przeznaczonymi do pracy z różnymi zaburzeniami
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów oraz terapeutów chcących samodzielnie prowadzić diagnozę i trening słuchowy Metodą Warnkego.

Program szkolenia

Dzień pierwszy:
09:00 Przedstawienie podstawowych pojęć wykorzystywanych w metodzie Warnkego, omówienie podstaw
teoretycznych dotyczących automatyzacji funkcji podstawowych oraz konsekwencji zaburzeń
automatyzacji.
Wprowadzenie do diagnostyki i rozpoznawania objawów wg metody Warnkego:

 • 14 najważniejszych automatyzacji
 • podstawy słyszenia
 • związek pomiędzy zaburzeniami funkcji podstawowych a dysleksją
 • życiorysy słuchowe

13:00 Przerwa obiadowa
13:30 14 prób diagnostycznych wg metody Warnkego:
Informacje wstępne – badanie typowych funkcji centralnych –pierwszy kontakt.
18:00 Diagnoza z wykorzystaniem urządzenia Audio4Lab –moduł Brain Audiometr (praca w grupach):

 • funkcje wzrokowe - próg kolejności wzrokowej
 • słuch – próg kolejności słuchowej
 • słuch - słyszenie kierunkowe
 • słuch –różnicowanie tonów
 • motoryka – synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • motoryka – czas reakcji z wyborem
 • słuch – test wzorca częstotliwości
 • słuch – test wzorca czasowego

Dzień drugi:
09:00 Próby diagnostyczne bez użycia Brain Audiometr :

 • motoryka – koordynacja oko-ręka
 • słuch – czytanie pseudo-tekstów
 • słuch i pamięć krótkotrwała zapamiętywanie sylab, ilość prawidłowo powtórzonych sylab
 • słuch – selektywność percepcji
 • wzrok – spostrzeganie dynamiczne
 • wzrok – zez ukryty
 • wzrok – literowanie wzrokowe

Trening w 14 krokach wg metody Warnkego :
Wprowadzenie do treningu, zasady prowadzenia treningu
Wprowadzenie do obsługi urządzenia do treningu funkcji podstawowych Brain-Boy Universal
Trening:

 • Brain-Boy –wzrokowy
 • Brain-Boy-słuchowy
 • słyszenie kierunkowe
 • różnicowanie tonów
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • czas reakcji
 • rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
 • rozpoznawanie wzorców czasowych
 • koordynacja oko-ręka
 • automatyzacja od poziomu głosek do poziomu zdania
 • zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego
 • selektywność percepcji
 • spostrzeganie dynamiczne
 • zez ukryty
 • literowanie wzrokowe

13:00 Przerwa obiadowa
13:30 Trening – uwagi ogólne.
17:00 Udokumentowanie sukcesów.
Wstępne omówienie komputerowego programu do analizy i archiwizacji wyników: MediTools
Rozpoczęcie pracy w grupach:
Przeprowadzenie 14 prób diagnostycznych: (zbieranie i ocena danych, wykorzystanie protokołów w formie
papierowej).


Dzień trzeci:
09:00 Praca z programem MediTools – przeniesienie wyników testów, sporządzenie protokołu i przygotowanie
raportu z badania. Zapoznanie z możliwościami programu w zakresie analizy i prezentacji wyników.
Praca w grupach - ciąg dalszy:
Praca z urządzeniem Audio4Lab – moduł Alpha Trainer:

 • Wprowadzenie danych pacjenta i terapeuty,
 • Ustawienia dotyczące głośności
 • Ustawienia dotyczące lateralizacji

Praca w grupach – ciąg dalszy:

 • Test WTT
 • Trening WTT

13:00 Przerwa obiadowa
13:30 Trening WWTT- praca z programem do treningu różnicowania głosek.
Omówienie innych narzędzi stosowanych w metodzie Warnkego: książeczki z płytami, tablica do czytania
dla krasnali, program rozwijający myślenie wielotorowe, program Orthofix.
16:00 Wręczenie zaświadczeń.
Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

3 dni: 09:00-16:00

Prelegenci

mgr Agnieszka Olszewska - psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego, szkoleniowiec sensomotoryki, systemu RehaCom oraz skali Leitera. W trakcie specjalizacja z Psychologii Klinicznej. Prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Zajmuje się między innymi terapią trudności w nauce, nieprawidłowości neurorozwojowych u dzieci, treningami funkcji poznawczych i sensomotorycznych, nauką i terapią czytania, pisania i mowy.

mgr Monika Knychalska-Zbierańska - neurologopeda, surdologopeda, pedagog zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu logopedii. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadzi terapię neuro- i surlogopedyczną, także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz trening słuchowy w Pracowni Diagnozy i Neuroterapii. Zajmuje się również terapią dorosłych pacjentów neurologicznych.

 

 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Łódź

woj. łódzkie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1 301
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1 378
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski
50-541 Wrocław
al. Armii Krajowej 2/13
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski
50-541 Wrocław al. Armii Krajowej 2/13
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!