Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/toyota-kata-czyli-jak-zmienic-ciagle-doskonalenie-w-nawyk-36044-id2073

Informacje o szkoleniu

 • Toyota Kata, czyli jak zmienić ciągłe doskonalenie w nawyk


  ID szkolenia: 36044
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  LEI Polska
  Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Warsztaty trwają 16h/ 2 dni.

  TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
  9-10.04.2019 BSH, Wrocław
  15-16.10.2019 Lear, Tychy
 • Organizator szkolenia:

  Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
  Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  woj. dolnośląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Toyota Kata, czyli jak zmienić ciągłe doskonalenie w nawyk
Mike Rother w książce Toyota Kata przedstawia i wyjaśnia najnowsze wyniki badań nad sposobem zarządzania ludźmi w Toyocie, opisuje model przywództwa, który od lat pozwala tej firmie skutecznie się adaptować, wprowadzać innowacje i uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Model oparty jest na dwóch, na pozór prostych, rodzajach rutynowych zachowań (Kata), których wykorzystanie do codziennej analizy i doskonalenia procesów pomaga zmienić tradycyjną firmę w stale uczącą się organizację.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI SZKOLENIA
Osoby zarządzające zespołem pracowników od średniego do najwyższego szczebla organizacji: wyższa i średnia kadra menadżerska, liderzy i menadżerowie kaizen, koordynatorzy Lean.

Program szkolenia:

Cel szkolenia
Poznaj w praktyce, jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami takimi jak:

• Tradycyjne nawyki postępowania pracowników i menadżerów powodujące stagnację organizacji.
• Brak odpowiednich metod postępowania w procesie znajdowania rozwiązań (uczenia ciągłego doskonalenia).
• Trudności ze stawianiem ambitnych celów w powiązaniu z wizją firmy.
• Przeprowadzanie eksperymentów nakierowanych na rozwiązanie problemu.
• Brak metod działania nakierowanych na doskonalenie organizacji przez pracowników.
• Trudności ze zmianą nawyków i przyzwyczajeń pracowników oraz menadżerów.
Program szkolenia
Wiele aspektów objaśniających fenomen zarządzania Toyoty nie jest widocznych gołym okiem, choć przejawiają się one w codziennym stosowaniu praktyk kierowania ludźmi według przyjętych wzorców (czyli Kata). Kata doskonalenia jest wzorcem określającym, jak należy właściwie definiować i dochodzić do odpowiednio zdefiniowanych warunków docelowych (stanu, który chcemy osiągnąć). Kata coachingu jest z kolei wzorcem definiującym sposób, w jaki przełożony powinien właściwie kształtować u podwładnych sposób myślenia i działania niezbędny w procesie doskonalenia. Wykorzystanie rutynowych Kata do codziennej analizy i doskonalenia procesów pomaga zmienić tradycyjną firmę w organizację uczącą się.

Korzyści dla firmy

1. Wdrożenie i utrzymanie standardów ciągłego doskonalenia.
2. Poprawa kultury zarządzania opartego o PDCA.
3. Umiejętne określenie celu procesu.
4. Poprawa (budowa dobrych) relacji przełożony – podwładny.
5. Wdrożenie rutyny codziennej analizy kluczowych procesów w firmie.


Korzyści dla uczestnika

1. Zdobycie umiejętności właściwej oceny i analizy procesu oraz odpowiedniego podejścia do zbierania danych o procesie.
2. Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem, połączona z jego doskonaleniem.
3. Umiejętność planowania i wprowadzania tzw. jednoczynnikowych eksperymentów.
4. Możliwość praktycznego zastosowania obydwu typów Kata (doskonalenia i coachingu) w procesach zarządczych własnej firmy.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2400 zł netto

Cena zawiera:

dwie przerwy kawowe, obiad, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.lean.org.pl. Jeżeli chcesz otrzymać formularz drogą mailową zadzwoń pod numer 71 798 57 33.

Cena uzależniona od liczby uczestników z jednej firmy:
liczba uczestników z jednej firmy

1 - 2 uczestników- 2 200 zł netto / za osobę

3 - 5 uczestników- 2 000 zł netto/ za osobę

6 - i więcej uczestników - 1 800 zł netto / za osobę

Wydarzenie: Toyota Kata, czyli jak zmienić ciągłe doskonalenie w nawyk