Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/tpm-globalne-zarzadzanie-utrzymaniem-ruchu-71556-id453

Informacje o szkoleniu

 • TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu


  ID szkolenia: 71556
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Energetyka, utilities Motoryzacja Przemysł, produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel we Wrocławiu
  bd
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-17:00
  9:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa na szkolenie pod tytułem: „TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu”. Przedmiotem szkolenia będzie ciągłe doskonalenie czynności związanych z konserwacją urządzeń, zarządzanie częściami zamiennymi oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala zdobyć wiedzę pozwalającą na wygenerowanie wzrostów efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla uczestników i przedsiębiorstwa:
- redukcja występowania awarii urządzeń i maszyn, redukcja czasu ich uruchamiania i regulacji,
- obniżenie częstotliwości występowania błędów i wad produktów,
- maksymalizacja całkowitej efektywności wyposażenia (OEE),
- podniesienie umiejętności budowy zaangażowania członków zespołu w proces efektywnego utrzymania maszyn,
- podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników działów produkcyjnych,
- podniesiona ilość usprawnień w istniejących procesach,
- poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy (lepsze BHP).

Szkolenie skierowane jest do:

- Pracowników wszystkich szczebli zarządzania produkcją
- Pracowników działu utrzymania ruchu
- kadry ze średniego i wyższego szczebla zarządzania
- Pracowników działów jakości

Program szkolenia:

Wstęp do produktywności

Strategie i założenia Lean Manufacturing

Wprowadzenie do systemów wspomagających w wdrożeniu TPM – organizacja miejsca pracy System 5”S”, skrócenie czasu przezbrojenia SMED, Kaizen

Czym jest TPM – historia zarządzania,

Określenie strategii TPM dla firmy,

Rozwój koncepcji TPM – Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance

Rola Działu Utrzymania Ruchu,

Sześć głównych strat,

Wskaźnik efektywności TPM:
- efektywność wykorzystania czasu pracy maszyn OEE,
- średni czas między awariami – MTBF(Mean Time Between Failures)
- średni czas napraw – MTTR (Mean Time To Repair)
- karta przebiegu pracy maszyny

Gospodarka częściami zmiennymi

Samodzielne przeglądy – anomalia

Standardy czyszczenie i konserwacji

Metoda 5”W” – 5 x dlaczego?

Ćwiczenia.

Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia,

Wykorzystanie współczynnika OEE dla obliczenia stawki wynagrodzenia,

Wykres Ishikawy.

Burza mózgów – Philips 632

Dodatkowe tematy to:
- Komunikacja
- Kreatywność
Jako elementy ćwiczeń psychologicznych.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, dyplom ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad oraz możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji podczas szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.
Płatność za szkolenie dokonywana jest po odbyciu szkolenia na podstawie wystawionej proformy. Warunkiem zwolnienia z VAT jest przesłanie oświadczenia o treści: Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%.

Wydarzenie: TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu