Szkolenie: TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/tpm-kompleksowe-zwiekszanie-wydajnosci-parku-maszynowego-26078

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Terminy szkolenia
24-25 października 2019r., Wrocław - Hotel Novotel Centrum****
12-13 grudnia 2019r., Zakopane - Mercure Kasprowy***


Cele szkolenia
Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu, jak również wzrostu efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykorzystanie narzędzi 5S oraz SMED w kontekście budowy systemu TPM. Efektem szkolenia jest możliwość oceny wydajności parku maszynowego.

Korzyści dla uczestników
• poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla wdrożenia koncepcji w zakładzie,
• poznanie metod analizy danych i problemów,
• poznanie metod zarządzania ryzykiem związanego z parkiem maszynowym,
• przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie.

Szkolenie skierowane jest do:

• personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
• personel działu utrzymania ruchu,
• osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
• personel z działów jakości.

Program szkolenia:

1. Wstęp do produktywności.

2. Czym jest TPM - historia zarządzania.

3. Określenie strategii TPM dla firmy.

4. Rola Działu Utrzymania Ruchu.

5. 6 Wielkich Strat:
• omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn, najczęstszych przyczyn występowania oraz zalecanych środków zaradczych - ćwiczenie.

6. Quality Maintenance:
• jakościowa obsługa maszyn,
• opis najczęstszych przyczyn defektów maszyn i ich wpływ na produkcję,
• metody wbudowywania jakości w proces produkcyjny i działanie maszyn - poka-yoke.

7. Wskaźniki efektywności TPM.

8. Samodzielne przeglądy - anomalia.

9. Standardy czyszczenia i konserwacji.

10. Focused Improvement.
• sposoby eliminacji 6 Wielkich Strat poprzez działania zespołów KAIZEN,
• omówienie metod analizy problemów - PM i 5xWhy.

11. Early Equipment Management:
• kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym,
• Life-cycle Costing, zakupy urządzeń,
• system diagnostyki urządzeń,
• tworzenie spójnego systemu obiegu dokumentów,
• tworzenie procesów działań UTR.

12. Autonomous Maintenance + 5S
• program zaangażowania operatorów w obsługę maszyn,
• 7 Faz wdrożenia,
• powiązanie Obsługi Autonomicznej z 5S - ćwiczenie.

13. Narzędzie/Metoda 5S.

14. Narzędzie/Metoda SMED.

15. Obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego.

16. KAIZEN - usprawnienia procesu Obsługi i wykorzystania UTR.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1340 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego