Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/tpm-kompleksowe-zwiekszanie-wydajnosci-parku-maszynowego-71559-id830

Informacje o szkoleniu

 • TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego


  ID szkolenia: 71559
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Energetyka, utilities Motoryzacja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Novotel Centrum
  Powstańców Śląskich 7
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni - 16 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Progress Project Sp. z o.o.
  ul. Światowa 22
  02-229 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TPM – Total Productive Maintenance to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zwiększenie wykorzystania (efektywność) maszyn i urządzeń w procesie produkcji.

Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, tak aby dążyć do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO wad produkcji oraz ZERO wypadków przy pracy. TPM obejmuje swoim zadaniem cały cykl życia urządzeń produkcyjnych i pozwala stworzyć stabilny system zapobiegania stratom dostępności, produktywności oraz jakości w zakładzie.

Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrost efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Efektem szkolenia będzie również umiejęrtność oceny wydajności parku maszynowego.

Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy wykorzystanie modelu TPM.

Korzyści dla uczestników
- poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby wdrożeniowe,
- sparametryzowanie efektywności systemu poprzez monitorowanie OEE,
- umiejętność rozwijania systemu TPM w filarach FI, PM, AM, TT, EEM, QM,
- poznanie metod analizy danych i problemów występujących w parku maszynowym,
- poznanie metod zarządzania ryzykiem związanego z parkiem maszynowym,
- przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie TPM w zakładzie,
- wiedza i umiejętności niezbędne do sprawowania funkcji lidera działu DUR (TPM),
- zapoznanie z narzędziami i technikami stosowanymi podczas funkcjonowania TPM,
- nabycie umiejętności prowadzenia projektów doskonalących TPM w organizacji,
- systemowe podejście do zarządzania TPM w organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

• personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
• personel działu utrzymania ruchu,
• osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
• personel z działów jakości.

Program szkolenia:

1. Wstęp do produktywności:
• czym jest TPM - historia zarządzania,
• określenie strategii TPM dla firmy,
• rola Działu Utrzymania Ruchu.

2. Wskaźniki efektywności TPM wydajności parku maszynowego OEE:
• obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego,
• wskaźniki efektywności procesu KPI: MTBF, MTTR,
• 6 Wielkich Strat Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn, najczęstszych przyczyn występowania oraz zalecanych środków zaradczych - ćwiczenie.

3. Planned Maintenance:
• rola koordynacji działań na linii Dział Utrzymania Ruchu – Dział Produkcji,
• mierniki MTBF i MTTR jak wykorzystywać.

4. Focused Improvement:
• sposoby eliminacji 6 Wielkich Strat poprzez działania zespołów Kazein. Omówienie metod analizy problemów - PM i 5xWhy.

5. Early Equipment Management:
• kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym, Life-cycle costing, zakupy urządzeń. System diagnostyki urządzeń. Tworzenie spójnego systemu obiegu dokumentów. Tworzenie procesów działań UTR.

6. Autonomous Maintenance + 5S:
• program zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, 7 Faz wdrożenia, powiązanie Obsługi Autonomicznej z 5S - ćwiczenie,
• standardy czyszczenie i konserwacji,
• samodzielne przeglądy - anomalia.

7. Quality Maintenance:
• jakościowa obsługa maszyn, opis najczęstszych przyczyn defektów maszyn i ich wpływ na produkcję, metody wbudowywania jakości w proces produkcyjny i działanie maszyn - poka-yoke.

8. Podejmowanie decyzji o kierunku działań w oparciu o analizę ograniczeń TOC:
• obliczanie aspektu ekonomicznego podejmowanych decyzji.
• określanie "czynników ograniczających" firmę.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1340 zł + VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie i przesłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na górze strony.

Przy zgłoszeniu do 29 listopada 2019 r. obowiązuje cena 1340 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1540 zł.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,
przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Wydarzenie: TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego