Szkolenie: TPM – Total Productive Maintenance warsztaty w firmie Autoliv Poland Sp. z o.o.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/tpm-total-productive-maintenance-warsztaty-w-firmie-autoliv-poland-sp-z-oo-29770-id344

Informacje o szkoleniu

 • TPM – Total Productive Maintenance warsztaty w firmie Autoliv Poland Sp. z o.o.


  ID szkolenia: 29770
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Adres szkolenia:

  Autoliv Poland Sp. z o.o.
  Belgijska 2
  55-230 Jelcz-Laskowice
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 01.12.2011
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:00 - 17:00
 • Organizator szkolenia:

  Staufen Polska Sp.z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WARSZTATY:

TPM (ang. Total Productive Maintenance – Kompleksowe/Produktywne Utrzymanie Ruchu) to podejście zmierzające do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. To zbiór technik zapewniających, że każda maszyna w procesie produkcyjnym będzie zawsze zdolna do wykonywania wymaganych zadań. TPM wymaga totalnego zaangażowania wszystkich zatrudnionych (nie tylko personelu utrzymania ruchu), ale menedżerów liniowych, inżynierów, ekspertów od jakości i operatorów. Poszukuje totalnej produktywności wyposażenia w okresach wyłączania, przezbrajania, krótkich przestojach, stratach szybkości, brakach i przeróbkach. Zajmuje się też całkowitym cyklem życia wyposażenia w celu poprawy praktyk utrzymywania, działania i udoskonalania przy uwzględnieniu tego, w jakim okresie życia znajduje się dana maszyna. TPM w odróżnieniu do tradycyjnego utrzymania prewencyjnego angażuje operatorów do rutynowego utrzymania projektów doskonalących i prostych napraw.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:

1. Zdobędą Państwo wiedzę na temat TPM oraz celu jego wdrażania.
2. Zapoznają się Państwo z metodyką i narzędziami TPM.
3. Zobaczą Państwo korzyści wynikające z wdrożenia TPM.
4. Poznają Państwo pułapki występujące przy wdrożeniu i utrzymaniu TPM.
5. Poznają Państwo podstawowe wskaźniki dla utrzymania ruchu.
6. Będą potrafi li Państwo zidentyfi kować i określić źródła marnotrawstwa.
7. Dowiedzą się Państwo, jakie warunki muszą być zapewnione, aby w organizacji mogło rozpocząć się wdrożenie TPM oraz by było ono kontynuowane we właściwy sposób.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresowane są w szczególności do:
- osób odpowiedzialnych za:
> zarządzanie produkcją,
> zarządzanie jakością,
> proces ciągłego doskonalenia,
> utrzymanie ruchu,
- przedstawicieli średniego szczebla zarządzania,
- właścicieli strumieni wartości.

Program szkolenia:

9:00 Rozpoczęcie

> Prezentacja Autoliv
> Przedstawienie wiedzy na temat wartości dodanej i marnotrawstwa oraz celu i potrzeb wdrożenia TPM
> Zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej dotyczącej TPM, celu i potrzeb wdrażania TPM
> OEE jako wskaźnik do pomiaru efektywności urządzeń
> Czynniki sukcesu - co jest niezbędne, aby odnieść sukces z TPM?
> Wdrożenie TPM - 5 poziomów modelowego wdrożenia
> Utrzymanie i rozwój systemu - czynniki decydujące o trwałości wdrożenia
> Wizyta na hali produkcyjnej obszarze produkcyjnym - obszary utrzymania ruchu
> Podsumowanie warsztatów

17:00 Zakończenie

Podczas warsztatów zaplanowane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.

Informacje o prelegentach:

Katarzyna Szczupał-Vieweg (Autoliv Production System Manager, Autoliv Poland Sp. z o.o.)
Lucjan Kornicki (Prezes zarządu, Staufen Polska Sp. z o.o.)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1500 - netto

Cena zawiera:

Cena zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunke w czasie przerw kawowych, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji na stronie: http://www.staufen.pl/pl/akademia/polska/kalendarz-szkolen.html

Wydarzenie: TPM – Total Productive Maintenance warsztaty w firmie Autoliv Poland Sp. z o.o.