Szkolenie

TPM – Total Productive Maintenance warsztaty w firmie Autoliv Poland Sp. z o.o.

O szkoleniu

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WARSZTATY:

TPM (ang. Total Productive Maintenance – Kompleksowe/Produktywne Utrzymanie Ruchu) to podejście zmierzające do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. To zbiór technik zapewniających, że każda maszyna w procesie produkcyjnym będzie zawsze zdolna do wykonywania wymaganych zadań. TPM wymaga totalnego zaangażowania wszystkich zatrudnionych (nie tylko personelu utrzymania ruchu), ale menedżerów liniowych, inżynierów, ekspertów od jakości i operatorów. Poszukuje totalnej produktywności wyposażenia w okresach wyłączania, przezbrajania, krótkich przestojach, stratach szybkości, brakach i przeróbkach. Zajmuje się też całkowitym cyklem życia wyposażenia w celu poprawy praktyk utrzymywania, działania i udoskonalania przy uwzględnieniu tego, w jakim okresie życia znajduje się dana maszyna. TPM w odróżnieniu do tradycyjnego utrzymania prewencyjnego angażuje operatorów do rutynowego utrzymania projektów doskonalących i prostych napraw.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:

1. Zdobędą Państwo wiedzę na temat TPM oraz celu jego wdrażania.
2. Zapoznają się Państwo z metodyką i narzędziami TPM.
3. Zobaczą Państwo korzyści wynikające z wdrożenia TPM.
4. Poznają Państwo pułapki występujące przy wdrożeniu i utrzymaniu TPM.
5. Poznają Państwo podstawowe wskaźniki dla utrzymania ruchu.
6. Będą potrafi li Państwo zidentyfi kować i określić źródła marnotrawstwa.
7. Dowiedzą się Państwo, jakie warunki muszą być zapewnione, aby w organizacji mogło rozpocząć się wdrożenie TPM oraz by było ono kontynuowane we właściwy sposób.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty adresowane są w szczególności do:
- osób odpowiedzialnych za:
> zarządzanie produkcją,
> zarządzanie jakością,
> proces ciągłego doskonalenia,
> utrzymanie ruchu,
- przedstawicieli średniego szczebla zarządzania,
- właścicieli strumieni wartości.

Program szkolenia

9:00 Rozpoczęcie

> Prezentacja Autoliv
> Przedstawienie wiedzy na temat wartości dodanej i marnotrawstwa oraz celu i potrzeb wdrożenia TPM
> Zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej dotyczącej TPM, celu i potrzeb wdrażania TPM
> OEE jako wskaźnik do pomiaru efektywności urządzeń
> Czynniki sukcesu - co jest niezbędne, aby odnieść sukces z TPM?
> Wdrożenie TPM - 5 poziomów modelowego wdrożenia
> Utrzymanie i rozwój systemu - czynniki decydujące o trwałości wdrożenia
> Wizyta na hali produkcyjnej obszarze produkcyjnym - obszary utrzymania ruchu
> Podsumowanie warsztatów

17:00 Zakończenie

Podczas warsztatów zaplanowane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.

Czas trwania

9:00 - 17:00

Prelegenci

Cytat
Katarzyna Szczupał-Vieweg (Autoliv Production System Manager, Autoliv Poland Sp. z o.o.)
Lucjan Kornicki (Prezes zarządu, Staufen Polska Sp. z o.o.)

Gdzie i kiedy

Jelcz-Laskowice 1 grudnia 2011
Autoliv Poland Sp. z o.o.

55-230 Jelcz-Laskowice

Belgijska 2

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
netto
1500 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunke w czasie przerw kawowych, lunch
Weź udział

Organizator

Staufen Polska Sp.z o.o.
50-125 Wrocław
Św. Mikołaja 7
woj. dolnośląskie
Staufen jest firmą doradczą specjalizującą się w optymalizacji procesów przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z siedziba główną w Köngen (pod Stuttgartem). Swoje oddziały posiada również w Szwajcarii, Chinach, Polsce i we Włoszech. Korzysta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.staufen.pl/pl/akademia/polska/kalendarz-szkolen.html

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Staufen Polska Sp.z o.o.
50-125 Wrocław Św. Mikołaja 7
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!