Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/tpm5s-prewencyjne-utrzymanie-ruchu-51634-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy po szkoleniu:

-rozumieją jak TPM przynosi efekty w przedsiębiorstwie,
-wiedzą jak praktycznie osiągać cele zamierzone przez TPM,
-potrafią analizować przyczyny problemów,
-potrafią zastosować narzędzia poprawy procesów.

CELE SZKOLENIA:
- Przedstawienie najważniejszych elementów systemu TPM (Total Productive Maintenance) i ich
identyfikacja we własnym środowisku produkcyjnym.
- Przedstawienie narzędzi, które wspomagają identyfikację i eliminację strat związanych
z obszarem Utrzymania Ruchu, oraz wdrożenie w ich wykorzystanie we własnej organizacji.
- Przedstawienie, związanych z koncepcją TPM, metod zwiększenia efektywności organizacji na wszystkich
jej szczeblach i we wszystkich jej działach.
- Przedstawienie standardów dokumentacji niezbędnej we wprowadzeniu jak i utrzymaniu systemu TPM.
- Podczas szkolenia zwrócona zostanie szczególna uwaga na kluczowe punkty, od których zależy
powodzenie wdrożenia TPM w organizacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- Zwiększenie wskaźników dostępności maszyn poprzez wzrost niezawodności, zmniejszenie liczby
nieplanowanych zatrzymań i zmniejszenie liczby awarii.
- Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu dzięki zwiększeniu udziału czynności planowych
i eliminowaniu sytuacji awaryjnych.
- Poprawa jakości produktów dzięki utrzymywaniu maszyn i urządzeń w stanie gwarantującym stabilność
parametrów procesu produkcyjnego
- Zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego dzięki zmniejszeniu Minimalnej Ekonomicznej Partii
Produkcyjnej (poprzez skrócenie czasu przezbrojeń)

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do pracowników bezpośrednio produkcyjnych, kadry kierującej – mistrzów, inżynierów.

Program szkolenia:

1. Czym jest TPM - historia zarządzania

2. Straty produktywności
- Najczęstsze przyczyny strat oraz środków zaradczych - ćwiczenie
- Opis najczęstszych przyczyn defektów maszyn i ich wpływ na produkcję
- Poka-yoke w procesie produkcyjnym i działania maszyn

3. Określenie modelu TPM dla firmy

4. Autonomous Maintenance + 5S:
- Program zaangażowania operatorów w obsługę maszyn
- 7 Faz wdrożenia
- Powiązanie Obsługi Autonomicznej z 5S - ćwiczenie
- Standardy czyszczenia i konserwacji

5. Rola Działu Utrzymania Ruchu – PM
- Kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym
- System diagnostyki urządzeń – Predictive Maintenance

6. Wskaźniki efektywności TPM

7. Focused Improvement
- Sposoby eliminacji Strat poprzez działania zespołów KAIZEN
- Omówienie metod analizy problemów – RCFA
- Maintenance Work flow System
- SMED

8. Obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1290 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

proces szkolenia, wszelkie koszty związane z trenerem, pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolację integracyjną, udział Uczestnika w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, starannie przygotowane materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje w języku polskim ( na życzenie Uczestnika istnieje możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim/niemieckim), konsultacje z trenerem po zajęciach.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na górze strony.


Wydarzenie: TPM+5S-Prewencyjne utrzymanie ruchu