Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/transakcje-w-walutach-obcych-roznice-kursowe-po-zmianach-w-2012-roku-wedlug-prawa-podatkowego-ujecie-wg-cit-vat-oraz-bilansowego-39081-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
• Celem szkolenia jest przedstawienie zasad dot. problematyki różnic kursowych.

Korzyści dla uczestników
• rozszerzenie wiedzy o transakcjach w walutach obcych w kontekście problematyki podatkowej.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy działów finansowo-księgowych
• wszyscy zainteresowani tematyką zamknięcia roku.

Program szkolenia:

Wprowadzenie.
2. Klasyfikacja różnic kursowych.
3. Zmiany w prawie podatkowym wchodzące w życie 01.01.2012.
4. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy
o rachunkowości
 wprowadzone zmiany w ustawie o rachunkowości
 pojęcie kursu faktycznie zastosowanego
 zasady ewidencji własnych środków pieniężnych
5. Różnice kursowe w prawie podatkowym.
 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych
 interpretacje indywidualne Ministra Finansów na temat metody bilansowej ustalania różnic kursowych.
6. Ustawa o podatku od towarów i usług – rozliczenie transakcji
wewnątrzwspólnotowych
7. Zmiany w VAT.
8. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
 zapłata rozrachunków walutowych
 wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym
 wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy
 kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej na tle interpretacji organów skarbowych
 rozliczanie delegacji zagranicznych
9. Problematyka wyceny majątku trwałego w kontekście różnic kursowych oraz
wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie
10. Przykład wyceny majątku trwałego uwzględniający wycenę różnic kursowych
11. Wpływ różnic kursowych na aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
12. Dyskusja.
13. Zakończenie.

Informacje o prelegentach:

Biegły rewident, wykładowca IFRS, przez wiele lat kierownik działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej, autor wielu artykułów z zakresu sprawozdawczości rachunkowej oraz audytu, wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Transakcje w walutach obcych - Różnice kursowe po zmianach w 2012 roku - według prawa podatkowego (ujęcie wg cit, vat) oraz bilansowego