Szkolenie

Transport drogowy - reklamacje i spory

O szkoleniu

Korzyści dla uczestników:

wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie drogowym po stronie przewoźnika oraz spedytora,

zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,

wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie towaru z wykorzystaniem transportu drogowego,

przećwiczenie metod psychologii dochodzenia i załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).
Kto powinien wziąć udział?

Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji z tytułu transportu drogowego, a także z działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników drogowych.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania odpowiedzialności przewoźnika drogowego według stanu w 2015 r. i wzajemne relacje pomiędzy Konwencją CMR, Prawem przewozowym, ogólnymi warunkami transportu oraz różnymi formami umowy przewozu.
 2. Nowa wersja Konwencji ADR i jej wpływ na umowy przewozu drogowego, a także przewóz na podstawie zezwoleń z GIOŚ.
 3. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
 4. Najnowsza nowelizacja Prawa przewozowego i jej wpływ na odpowiedzialność załadowcy.
 5. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki w przewozach krajowych, w świetle postanowień Prawa przewozowego.
 6. Zakres stosowania do przewozów krajowych Konwencji CMR.
 7. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki zgodnie z Konwencją CMR, z uwzględnieniem Protokołu genewskiego.
 8. Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego i spedytora przy przewozach multimodalnych.
 9. Limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego i metody ich eliminowania.
 10. Zasady wypełniania listu przewozowego, zapewniające pełną odpowiedzialność przewoźnika oraz takie, które powodują zastosowanie limitów odpowiedzialności.
 11. Rola kierowcy jako przedstawiciela przewoźnika przy załadunku.
 12. Zasady wnoszenia zastrzeżeń do listu przewozowego przez kierowcę.
 13. Prawne uzasadnienia eliminujące zastrzeżenia o nie zapoznaniu się ze stanem przesyłki.
 14. Problem dostępu kierowcy do rampy a odpowiedzialność przewoźnika.
 15. Spory z wysyłającym z tytułu wyboru trasy przewozu i jej zmiany.
 16. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za niedotrzymanie terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 17. Sposoby wyrażania w dokumentach specjalnego interesu w dostawie towaru i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika.
 18. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru oraz za niedotrzymanie terminu dostawy.
 19. Odpowiedzialność załadowcy za zabezpieczenie towaru po załadunku.
 20. Problem przemieszczania się ładunku podczas transportu i jego wpływ na ustalenie odpowiedzialności.
 21. Sytuacje, w których przewoźnik może powołać się na niewystarczające opakowanie, jako przyczynę szkody.
 22. Zasady odpowiedzialności przewoźnika za braki ilościowe, zabezpieczenia, zwolnienia, dowodzenie braku ingerencji w opakowania zbiorcze.
 23. Prawne możliwości zachowania przewoźnika przy odmowie odebrania uszkodzonego towaru przez odbiorcę.
 24. Wykorzystanie umowy przewozu i Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
 25. Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według nowych IncotermsŸ2010.
 26. Ubezpieczenia OCP przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul instytutowych ICC.
 27. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 28. Analiza przypadków (case study)::
  - Analiza procesu reklamacyjnego w transporcie drogowym na przykładach.
  - Przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika drogowego na przykładach.
  - Analiza zdjęć z samochodów i dokumentacji reklamacyjnej oraz związanej z innymi sporami na linii wysyłający - przewoźnik drogowy czy spedytor.

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
Szkolenie online: 10:00- 16:00

Prelegenci

Cytat

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny , jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.” SZKOLENIA ZAMKNIĘTE – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ

Gdzie i kiedy

Online 18 listopad 2020

Gdzie i kiedy

Poznań 5 listopad 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 październik 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 27 październik 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Online 5 październik 2020

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
690 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
790 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
590 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji
690 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!