Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/transport-drogowy-reklamacje-i-spory-74737-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Transport drogowy - reklamacje i spory


  ID szkolenia: 74737
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
  Szkolenie online: 10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści dla uczestników:

wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie drogowym po stronie przewoźnika oraz spedytora,

zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,

wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie towaru z wykorzystaniem transportu drogowego,

przećwiczenie metod psychologii dochodzenia i załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji z tytułu transportu drogowego, a także z działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników drogowych.

Program szkolenia:

 1. Uwarunkowania odpowiedzialności przewoźnika drogowego według stanu w 2015 r. i wzajemne relacje pomiędzy Konwencją CMR, Prawem przewozowym, ogólnymi warunkami transportu oraz różnymi formami umowy przewozu.
 2. Nowa wersja Konwencji ADR i jej wpływ na umowy przewozu drogowego, a także przewóz na podstawie zezwoleń z GIOŚ.
 3. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
 4. Najnowsza nowelizacja Prawa przewozowego i jej wpływ na odpowiedzialność załadowcy.
 5. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki w przewozach krajowych, w świetle postanowień Prawa przewozowego.
 6. Zakres stosowania do przewozów krajowych Konwencji CMR.
 7. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki zgodnie z Konwencją CMR, z uwzględnieniem Protokołu genewskiego.
 8. Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego i spedytora przy przewozach multimodalnych.
 9. Limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego i metody ich eliminowania.
 10. Zasady wypełniania listu przewozowego, zapewniające pełną odpowiedzialność przewoźnika oraz takie, które powodują zastosowanie limitów odpowiedzialności.
 11. Rola kierowcy jako przedstawiciela przewoźnika przy załadunku.
 12. Zasady wnoszenia zastrzeżeń do listu przewozowego przez kierowcę.
 13. Prawne uzasadnienia eliminujące zastrzeżenia o nie zapoznaniu się ze stanem przesyłki.
 14. Problem dostępu kierowcy do rampy a odpowiedzialność przewoźnika.
 15. Spory z wysyłającym z tytułu wyboru trasy przewozu i jej zmiany.
 16. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za niedotrzymanie terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 17. Sposoby wyrażania w dokumentach specjalnego interesu w dostawie towaru i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika.
 18. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru oraz za niedotrzymanie terminu dostawy.
 19. Odpowiedzialność załadowcy za zabezpieczenie towaru po załadunku.
 20. Problem przemieszczania się ładunku podczas transportu i jego wpływ na ustalenie odpowiedzialności.
 21. Sytuacje, w których przewoźnik może powołać się na niewystarczające opakowanie, jako przyczynę szkody.
 22. Zasady odpowiedzialności przewoźnika za braki ilościowe, zabezpieczenia, zwolnienia, dowodzenie braku ingerencji w opakowania zbiorcze.
 23. Prawne możliwości zachowania przewoźnika przy odmowie odebrania uszkodzonego towaru przez odbiorcę.
 24. Wykorzystanie umowy przewozu i Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
 25. Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według nowych IncotermsŸ2010.
 26. Ubezpieczenia OCP przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul instytutowych ICC.
 27. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 28. Analiza przypadków (case study)::
  - Analiza procesu reklamacyjnego w transporcie drogowym na przykładach.
  - Przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika drogowego na przykładach.
  - Analiza zdjęć z samochodów i dokumentacji reklamacyjnej oraz związanej z innymi sporami na linii wysyłający - przewoźnik drogowy czy spedytor.

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny , jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.” SZKOLENIA ZAMKNIĘTE – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Transport drogowy - reklamacje i spory