Szkolenie

Transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa

O szkoleniu

Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik. Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie.

Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem. Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych.

Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy. Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie.

Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający?

Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uporządkują swoją wiedzę na temat systemu prawa transportowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat skutecznego dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie i spedycji,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad uzasadniania swojego stanowiska w sytuacji utraty towaru, ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami w transporcie oraz dokumentami transportowo-spedycyjnymi,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów transportowych i spedycyjnych,
 • zdobędą praktyczne umiejętności doboru przewoźników, spedytorów, zleceniodawców i ich weryfikacji.
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rynku transportowo-spedycyjnym, przepisach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynku TSL (transportowo - spedycyjno - logistycznego),
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z działania na rynku TSL.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • osób odpowiadających za współpracę z przewoźnikami,
 • pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów w przedsiębiorstwach,
 • pracowników branży TSL - firm przewozowych, spedytorów, firm logistycznych.

Program szkolenia

 1. TRANSPORT W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA.
  • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.
  • System transportowo-spedycyjny przedsiębiorstwa.
  • Bazy informacji o przewoźnikach i spedytorach.
  • Giełdy transportowe.
 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO-ZWYCZAJOWE DECYZJI TRANSPORTOWYCH.
  • Konwencje przewozowe i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
  • Umowy transportowe i spedycyjne w prawie cywilnym.
  • Ustawy branżowe dotyczące transportu.
  • Zwyczaje transportowe.
  • Prawo właściwe w umowach transportowych.
 3. ZAWIERANIE UMÓW TRANSPORTOWYCH.
  • Sposoby zawierania umów z przewoźnikami i spedytorami.
  • Rola zlecenia transportowego i zlecenia spedycyjnego.
  • Umowy ramowe w transporcie i spedycji.
  • Ogólne warunki przewozu.
  • Zabezpieczanie rozstrzygania spraw spornych.
 4. TRANSPORT DROGOWY.
  • Specyfika transportu krajowego i międzynarodowego.
  • Procedury wysyłkowe w Prawie przewozowym.
  • Konwencja CMR i jej ostatnia aktualizacja.
  • Dokumenty w transporcie drogowym.
  • Znaczenie listu przewozowego krajowego i CMR.
  • Zasady zgłaszania wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie.
  • Umowa ADR i Konwencja TIR.
 5. TRANSPORT KOLEJOWY.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie kolejowym.
  • Konwencje COTIF/CIM i SMGS.
  • Dokumenty w transporcie kolejowym.
  • Instrukcje ładunkowe kolei.
 6. TRANSPORT MORSKI.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie morskim.
  • Reguły Hasko-Visbijskie (RHV) i nowe Reguły Rotterdamskie.
  • Dokumenty w transporcie morskim.
  • Znaczenie i rodzaje konosamentu (B/L).
  • Kodeks morski.
 7. TRANSPORT LOTNICZY.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie lotniczym.
  • Konwencja Montrealska.
  • Dokumenty w transporcie lotniczym.
  • Stowarzyszenia IATA i ICAO.
 8. WSPÓŁPRACA ZE SPEDYTOREM.
  • Zakres usług spedycyjnych.
  • Sytuacje, w których spedytor staje się przewoźnikiem.
  • Procedury współpracy ze spedytorem.
  • Dokumenty spedycyjne.
  • Uzanse OPWS 2010 i ich zastosowanie do umów.
  • Organizacje FIATA i CLECAT oraz dokumenty spedycyjne FIATA.
  • Spedytor jako zleceniodawca przewoźnika.
 9. BAZA DOSTAWY WEDŁUG Incoterms.
  • Baza dostawy – gestia transportowa a ryzyko transportowe.
  • Terminy uniwersalne w Incoterms.
  • Terminy morskie w Incoterms.
  • Procedury bezpieczeństwa w transporcie.
  • Terminy Combiterms i RAFTD.
  • Zasady negocjowania bazy dostawy.
 10. RYZYKO I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.
  • Ryzyko transportowe – zasady odpowiedzialności.
  • Ubezpieczenia cargo.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC A.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC B.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC C.
  • Ubezpieczenia OCP przewoźnika i OCS spedytora.
 11. DOKUMENTY TRANSPORTOWE W AKREDYTYWIE.
  • Dokumenty transportowe a baza dostawy.
  • Wymagania dotyczące dokumentów w zwyczajach UCP 600.
  • Weryfikacja dokumentów przez bank według zwyczajów.
  • Postępowanie w przypadku błędów w dokumentach transportowych.
 12. PROCEDURY REKLAMACYJNE WOBEC PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW.
  • Specyfika i rodzaje reklamacji transportowych.
  • Siła wyższa jako zwolnienie od odpowiedzialności.
  • Procedury reklamacyjne w Rozporządzeniu Ministra Transportu.
  • Reklamacje wobec spedytorów według OPWS 2010.
  • Problem winy spedytora w wyborze podwykonawcy.
 13. REKLAMACJE W TRANSPORCIE DROGOWYM.
  • Dochodzenie reklamacji drogowych według Prawa przewozowego.
  • Reklamacje w transporcie drogowym według Konwencji CMR.
  • Tryb zabezpieczenia roszczenia przy załadunku.
  • Tryb postępowania przy zgłaszaniu reklamacji.
  • Załatwianie reklamacji przez przewoźnika.
 14. REKLAMACJE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, MORSKIM I LOTNICZYM.
  • Dochodzenie reklamacji kolejowych według Prawa przewozowego.
  • Reklamacje kolejowe według Konwencji COTIF/CIM.
  • Kolejowe procedury reklamacyjne w Konwencji SMGS .
  • Reklamacje morskie według Konwencji RHV.
  • Planowane procedury morskie w Regułach Rotterdamskich.
  • Reklamacje w transporcie lotniczym.

Analiza przypadków (case study):

 • praktyczna analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
 • przygotowanie argumentów prawnych do negocjowania warunków umowy transportowej.

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 i 9.00-15.00
Szkolenie online: 09.00- 16.00

Prelegenci

Cytat

Dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej.

Gdzie i kiedy

Online 20-21 grudzień 2021

Gdzie i kiedy

Poznań 16-17 grudzień 2021
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9-10 grudzień 2021
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 2-3 grudzień 2021
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18-19 listopad 2021
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19-20 listopad 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 16-17 listopad 2020
Hotel Europejski

31-154 Kraków

Lubicz 5

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 12-13 październik 2020

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-9 październik 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 1-2 październik 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29-30 wrzesień 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 14-15 wrzesień 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 10-11 wrzesień 2020
Hotel Europejski

31-154 Kraków

Lubicz 5

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 3-4 wrzesień 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za zgłoszenie minimum 7 dni przed wydarzeniem
1390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
po okresie promocji
1590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za zgłoszenie minimum 7 dni przed wydarzeniem
1130 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
po okresie promocji
1230 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!