Szkolenie

Transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa

O szkoleniu

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

Poznanie zasad doboru przewoźników, spedytorów, zleceniodawców i ich weryfikacji,

Wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów,

Zapoznanie się z procedurami oraz dokumentami transportowo-spedycyjnymi,

Zwiększenie skuteczności dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie i spedycji,

Wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji oraz zwolnień od odpowiedzialności, w zakresie ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie.
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami,
 • pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów w przedsiębiorstwach,
 • pracowników branży TSL - firm przewozowych, spedytorów, firm logistycznych.

Program szkolenia

 1. TRANSPORT W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA.
  • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.
  • System transportowo-spedycyjny przedsiębiorstwa.
  • Bazy informacji o przewoźnikach i spedytorach.
  • Giełdy transportowe.
 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO-ZWYCZAJOWE DECYZJI TRANSPORTOWYCH.
  • Konwencje przewozowe i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
  • Umowy transportowe i spedycyjne w prawie cywilnym.
  • Ustawy branżowe dotyczące transportu.
  • Zwyczaje transportowe.
  • Prawo właściwe w umowach transportowych.
 3. ZAWIERANIE UMÓW TRANSPORTOWYCH.
  • Sposoby zawierania umów z przewoźnikami i spedytorami.
  • Rola zlecenia transportowego i zlecenia spedycyjnego.
  • Umowy ramowe w transporcie i spedycji.
  • Ogólne warunki przewozu.
  • Zabezpieczanie rozstrzygania spraw spornych.
 4. TRANSPORT DROGOWY.
  • Specyfika transportu krajowego i międzynarodowego.
  • Procedury wysyłkowe w Prawie przewozowym.
  • Konwencja CMR i jej ostatnia aktualizacja.
  • Dokumenty w transporcie drogowym.
  • Znaczenie listu przewozowego krajowego i CMR.
  • Zasady zgłaszania wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie.
  • Umowa ADR i Konwencja TIR.
 5. TRANSPORT KOLEJOWY.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie kolejowym.
  • Konwencje COTIF/CIM i SMGS.
  • Dokumenty w transporcie kolejowym.
  • Instrukcje ładunkowe kolei.
 6. TRANSPORT MORSKI.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie morskim.
  • Reguły Hasko-Visbijskie (RHV) i nowe Reguły Rotterdamskie.
  • Dokumenty w transporcie morskim.
  • Znaczenie i rodzaje konosamentu (B/L).
  • Kodeks morski.
 7. TRANSPORT LOTNICZY.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie lotniczym.
  • Konwencja Montrealska.
  • Dokumenty w transporcie lotniczym.
  • Stowarzyszenia IATA i ICAO.
 8. WSPÓŁPRACA ZE SPEDYTOREM.
  • Zakres usług spedycyjnych.
  • Sytuacje, w których spedytor staje się przewoźnikiem.
  • Procedury współpracy ze spedytorem.
  • Dokumenty spedycyjne.
  • Uzanse OPWS 2010 i ich zastosowanie do umów.
  • Organizacje FIATA i CLECAT oraz dokumenty spedycyjne FIATA.
  • Spedytor jako zleceniodawca przewoźnika.
 9. BAZA DOSTAWY WEDŁUG Incoterms.
  • Baza dostawy – gestia transportowa a ryzyko transportowe.
  • Terminy uniwersalne w Incoterms.
  • Terminy morskie w Incoterms.
  • Procedury bezpieczeństwa w transporcie.
  • Terminy Combiterms i RAFTD.
  • Zasady negocjowania bazy dostawy.
 10. RYZYKO I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.
  • Ryzyko transportowe – zasady odpowiedzialności.
  • Ubezpieczenia cargo.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC A.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC B.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC C.
  • Ubezpieczenia OCP przewoźnika i OCS spedytora.
 11. DOKUMENTY TRANSPORTOWE W AKREDYTYWIE.
  • Dokumenty transportowe a baza dostawy.
  • Wymagania dotyczące dokumentów w zwyczajach UCP 600.
  • Weryfikacja dokumentów przez bank według zwyczajów.
  • Postępowanie w przypadku błędów w dokumentach transportowych.
 12. PROCEDURY REKLAMACYJNE WOBEC PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW.
  • Specyfika i rodzaje reklamacji transportowych.
  • Siła wyższa jako zwolnienie od odpowiedzialności.
  • Procedury reklamacyjne w Rozporządzeniu Ministra Transportu.
  • Reklamacje wobec spedytorów według OPWS 2010.
  • Problem winy spedytora w wyborze podwykonawcy.
 13. REKLAMACJE W TRANSPORCIE DROGOWYM.
  • Dochodzenie reklamacji drogowych według Prawa przewozowego.
  • Reklamacje w transporcie drogowym według Konwencji CMR.
  • Tryb zabezpieczenia roszczenia przy załadunku.
  • Tryb postępowania przy zgłaszaniu reklamacji.
  • Załatwianie reklamacji przez przewoźnika.
 14. REKLAMACJE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, MORSKIM I LOTNICZYM.
  • Dochodzenie reklamacji kolejowych według Prawa przewozowego.
  • Reklamacje kolejowe według Konwencji COTIF/CIM.
  • Kolejowe procedury reklamacyjne w Konwencji SMGS .
  • Reklamacje morskie według Konwencji RHV.
  • Planowane procedury morskie w Regułach Rotterdamskich.
  • Reklamacje w transporcie lotniczym.

Analiza przypadków (case study):

 • praktyczna analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
 • przygotowanie argumentów prawnych do negocjowania warunków umowy transportowej.

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.
Szkolenie online: 09:00- 16:00

Prelegenci

Cytat

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 grudnia 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 10 - 11 grudnia 2020

Gdzie i kiedy

Poznań 7 - 8 grudnia 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 1 - 2 grudnia 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 - 20 listopada 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 16 - 17 listopada 2020
Hotel Europejski

31-154 Kraków

Lubicz 5

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 29 - 30 października 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Online 12 - 13 października 2020

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 9 października 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 1 - 2 października 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 września 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 14 - 15 września 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 10 - 11 września 2020
Hotel Europejski

31-154 Kraków

Lubicz 5

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 3 - 4 września 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
1390 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
960 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji
1160 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!