Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/transport-i-spedycja-krajowa-oraz-miedzynarodowa-74728-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa


  ID szkolenia: 74728
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Stare Miasto
  Muranowska 2
  00-209 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.
  Szkolenie online: 09:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

Poznanie zasad doboru przewoźników, spedytorów, zleceniodawców i ich weryfikacji,

Wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów,

Zapoznanie się z procedurami oraz dokumentami transportowo-spedycyjnymi,

Zwiększenie skuteczności dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie i spedycji,

Wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji oraz zwolnień od odpowiedzialności, w zakresie ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami,
 • pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów w przedsiębiorstwach,
 • pracowników branży TSL - firm przewozowych, spedytorów, firm logistycznych.

Program szkolenia:

 1. TRANSPORT W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA.
  • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.
  • System transportowo-spedycyjny przedsiębiorstwa.
  • Bazy informacji o przewoźnikach i spedytorach.
  • Giełdy transportowe.
 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO-ZWYCZAJOWE DECYZJI TRANSPORTOWYCH.
  • Konwencje przewozowe i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
  • Umowy transportowe i spedycyjne w prawie cywilnym.
  • Ustawy branżowe dotyczące transportu.
  • Zwyczaje transportowe.
  • Prawo właściwe w umowach transportowych.
 3. ZAWIERANIE UMÓW TRANSPORTOWYCH.
  • Sposoby zawierania umów z przewoźnikami i spedytorami.
  • Rola zlecenia transportowego i zlecenia spedycyjnego.
  • Umowy ramowe w transporcie i spedycji.
  • Ogólne warunki przewozu.
  • Zabezpieczanie rozstrzygania spraw spornych.
 4. TRANSPORT DROGOWY.
  • Specyfika transportu krajowego i międzynarodowego.
  • Procedury wysyłkowe w Prawie przewozowym.
  • Konwencja CMR i jej ostatnia aktualizacja.
  • Dokumenty w transporcie drogowym.
  • Znaczenie listu przewozowego krajowego i CMR.
  • Zasady zgłaszania wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie.
  • Umowa ADR i Konwencja TIR.
 5. TRANSPORT KOLEJOWY.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie kolejowym.
  • Konwencje COTIF/CIM i SMGS.
  • Dokumenty w transporcie kolejowym.
  • Instrukcje ładunkowe kolei.
 6. TRANSPORT MORSKI.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie morskim.
  • Reguły Hasko-Visbijskie (RHV) i nowe Reguły Rotterdamskie.
  • Dokumenty w transporcie morskim.
  • Znaczenie i rodzaje konosamentu (B/L).
  • Kodeks morski.
 7. TRANSPORT LOTNICZY.
  • Procedury wysyłkowe w transporcie lotniczym.
  • Konwencja Montrealska.
  • Dokumenty w transporcie lotniczym.
  • Stowarzyszenia IATA i ICAO.
 8. WSPÓŁPRACA ZE SPEDYTOREM.
  • Zakres usług spedycyjnych.
  • Sytuacje, w których spedytor staje się przewoźnikiem.
  • Procedury współpracy ze spedytorem.
  • Dokumenty spedycyjne.
  • Uzanse OPWS 2010 i ich zastosowanie do umów.
  • Organizacje FIATA i CLECAT oraz dokumenty spedycyjne FIATA.
  • Spedytor jako zleceniodawca przewoźnika.
 9. BAZA DOSTAWY WEDŁUG Incoterms.
  • Baza dostawy – gestia transportowa a ryzyko transportowe.
  • Terminy uniwersalne w Incoterms.
  • Terminy morskie w Incoterms.
  • Procedury bezpieczeństwa w transporcie.
  • Terminy Combiterms i RAFTD.
  • Zasady negocjowania bazy dostawy.
 10. RYZYKO I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.
  • Ryzyko transportowe – zasady odpowiedzialności.
  • Ubezpieczenia cargo.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC A.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC B.
  • Klauzula ubezpieczeniowa ICC C.
  • Ubezpieczenia OCP przewoźnika i OCS spedytora.
 11. DOKUMENTY TRANSPORTOWE W AKREDYTYWIE.
  • Dokumenty transportowe a baza dostawy.
  • Wymagania dotyczące dokumentów w zwyczajach UCP 600.
  • Weryfikacja dokumentów przez bank według zwyczajów.
  • Postępowanie w przypadku błędów w dokumentach transportowych.
 12. PROCEDURY REKLAMACYJNE WOBEC PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW.
  • Specyfika i rodzaje reklamacji transportowych.
  • Siła wyższa jako zwolnienie od odpowiedzialności.
  • Procedury reklamacyjne w Rozporządzeniu Ministra Transportu.
  • Reklamacje wobec spedytorów według OPWS 2010.
  • Problem winy spedytora w wyborze podwykonawcy.
 13. REKLAMACJE W TRANSPORCIE DROGOWYM.
  • Dochodzenie reklamacji drogowych według Prawa przewozowego.
  • Reklamacje w transporcie drogowym według Konwencji CMR.
  • Tryb zabezpieczenia roszczenia przy załadunku.
  • Tryb postępowania przy zgłaszaniu reklamacji.
  • Załatwianie reklamacji przez przewoźnika.
 14. REKLAMACJE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, MORSKIM I LOTNICZYM.
  • Dochodzenie reklamacji kolejowych według Prawa przewozowego.
  • Reklamacje kolejowe według Konwencji COTIF/CIM.
  • Kolejowe procedury reklamacyjne w Konwencji SMGS .
  • Reklamacje morskie według Konwencji RHV.
  • Planowane procedury morskie w Regułach Rotterdamskich.
  • Reklamacje w transporcie lotniczym.

Analiza przypadków (case study):

 • praktyczna analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
 • przygotowanie argumentów prawnych do negocjowania warunków umowy transportowej.

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 960 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 1160 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa