Szkolenie: Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym dla logistyków i spedytorów - rozszerzona odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora (nowelizacja ustaw o transporcie drogowym i Prawa pr

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/transport-i-spedycja-miedzynarodowa-w-handlu-zagranicznym-dla-logistykow-i-spedytorow---rozszerzona-odpowiedzialnosc-nadawcy-zaladowcy-i-spedytora-nowelizacja-ustaw-o-transporcie-drogowym-i-prawa-pr-48527-id4

Informacje o szkoleniu

 • Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym dla logistyków i spedytorów - rozszerzona odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora (nowelizacja ustaw o transporcie drogowym i Prawa pr


  ID szkolenia: 48527
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Transport, spedycja, logistyka
 • Adres szkolenia:

  dokładna lokalizację podamy naszym uczestnikom przed szkoloeniem
  dokładną lokalizację podamy naszym uczestnikom przed szkoleniem
  Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28-29.08.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin dydaktycznych- dwa dni szkoleniowe
 • Organizator szkolenia:

  ABC Sikorski
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przekażemy praktyczne wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami, a także umiejętnosci poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych. Zajęcia mają charakter warsztatów, w czasie których uczestnicy szkolenia mają możliwość sprawdzenia własnych umiejętności wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych, a także wymiany doświadczeń z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

spedytorów, logistyków i osób zajmujących się transportem

Program szkolenia:

Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu:
Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu
EXW EX WORKS (Z ZAKŁADU)
FCA FREE CARRIER (DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)
CPT CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)
DAT DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONY DO TERMINALU)
DAP DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONY DO MIEJSCA)
DDP DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)
Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego
FAS FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)
FOB FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)
CFR COST AND FREIGHT (KOSZT I UBEZPIECZENIE)
CIF COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)

Umowa spedycji a umowa przewozu:
nowelizacja ustaw od 1 stycznia 2012 r.: odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora za nieprawidłowe załadowanie towaru, wypełnienie listu przewozowego, czy udzielenie zlecenia, w którym nie uwzględnia się czasu pracy kierowców
podobieństwa, różnice pułapki,
odpowiedzialność spedytora: za co odpowiada a za co nie odpowiada,
dlaczego i kiedy spedytor jest pozywany do odpowiedzialności jak przewoźnik,
dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, Karnet TIR, zezwolenia EKMT, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki,
wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny,
rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
ryzyko związane z transportem towarów - INCOTERMS 2010,
instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): zakres stosowania i Prawo przewozowe
zakres stosowania
przewozy krajowe i międzynarodowe
pojęcie osoby uprawnionej,
podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną,
reklamacja – jak to robić prawidłowo i skutecznie
Dyskusja - pytania.

Informacje o prelegentach:

Andrzej Sikorski - konsultant i trener, specjalista w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu. Absolwent Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim oraz wielu prestiżowych szkoleń i kursów min. we Francuskim Instytucie Zarządzania i Zrzeszeniu Prawników Polskich, od 28 lat praktycznie pracujący w spedycji międzynarodowej i transporcie. Doświadczenie zdobył pracując w Zarządzie Portu Gdynia, C.Hartwig Warszawa
a ostatnio jako przedstawiciel na Polskę koncernu logistycznego Geologistics Corporation - odpowiedzialny za obronę interesów korporacji i szkolenia. Doskonale potrafi połączyć teorię i praktykę. Jest także autorem wielu publikacji na łamach „Polskiej Gazety Transportowej” i czasopisma „Materiały niebezpieczne”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190 - netto

Cena zawiera:

wykład z użyciem prezentacji multimedialnej, przerwy kawowe, obiad podawany podczas spotkania, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Po potwierdzeniu przeprowadzenia szkolenia naszym uczestnikom wysyłamy fakturę, której oryginał wręczymy na szkoleniu

Wydarzenie: Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym dla logistyków i spedytorów - rozszerzona odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora (nowelizacja ustaw o transporcie drogowym i Prawa pr