Szkolenie

Transport międzynarodowy - przewozy multimodalne i spedycja. Jak bezpiecznie zorganizować przewóz ładunku do lub z polski?

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niebezpieczeństwami wynikającymi z wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności przewoźników i spedytorów za szkody w przewozie oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań, które pomogą należycie zabezpieczyć interesy importerów i eksporterów ładunków w przewozie.

 W ramach szkolenia prześledzona zostanie cała droga ładunku przewożonego na zasadzie door-to-door w aspekcie zakresu odpowiedzialności poszczególnych przewoźników morskich i lądowych, spedytorów oraz ubezpieczycieli tak odpowiedzialności OC przewoźnika lub spedytora, jak i ubezpieczyciela cargo. Ponadto przedstawione zostaną możliwości skutecznego zabezpieczenia się przed powstaniem szkód oraz brakiem wypłaty odszkodowania przez przewoźników i ich ubezpieczycieli.

 Program szkolenia opracowany został tak, by uczestnicy zyskali wiedzę pozwalającą na bezpieczny import lub eksport towarów, uświadomienie sobie zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów wykonywających i organizujących przewóz oraz ich ubezpieczycieli i tym samym ograniczenie ryzyka popełnienia kosztownych błędów przy zawieraniu poszczególnych umów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane do osób zajmujących się importem lub eksportem towarów i wiążącą się z tym koniecznością korzystania z przewozów międzynarodowych – zarówno lądowych jaki i morskich.

Program szkolenia

1. Warunki INCOTERMS 2000/Incoterms®2010 – która strona umowy sprzedaży towaru bierze na siebie ryzyko wystąpienia szkody w trakcie przewozu ładunku? – omówienie relacji umowy sprzedaży towaru do umowy o przewóz tegoż towaru.

2. Zakres odpowiedzialności spedytora:

 Czy zlecenie organizacji transportu profesjonalnej firmie spedycyjnej gwarantuje bezpieczeństwo przewozu i pokrycie ewentualnych szkód przez spedytora i jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej?
 Praktyczne aspekty umowy spedycji oraz omówienie ubezpieczenia OC spedytora i stanów faktycznych, w których polisa spedytora nie zapewni wypłaty odszkodowania eksporterowi / importerowi.

3. Problemy importera / eksportera vis-a-vis spedytora i przewoźnika:

 Gdy spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w ładunku? Co z tego wynika?
 Gdy ubezpieczyciel spedytora uchyla się od udzielenia pokrycia polisowego ubezpieczonemu spedytorowi.
 Gdy spedytor zwalnia się od odpowiedzialności wobec nadawcy ładunku – praktyczne konsekwencje wynikające z regulacji art. 799 Kodeksu cywilnego – co oznacza „brak winy w wyborze” spedytora?
 Gdy przewoźnik morski zwalnia się od odpowiedzialności za utratę lub szkodę w ładunku albo ogranicza tę odpowiedzialność kwotowo; reguły odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie za konosamentem lub innym dokumentem przewozowym – praktyczne skutki reguł Hasko-Visbijskich oraz warunków umowy przewozu narzucanych przeze przewoźników morskich dla polskich eksporterów i importerów
 Gdy przewoźnik drogowy zwalnia się od odpowiedzialności za utratę lub szkodę w ładunku; na terenie Polski i w przewozach międzynarodowych; omówienie zakresu odpowiedzialności przewoźników drogowych - ustawa
Prawo przewozowe (przewóz drogowy na terenie Polski) oraz Konwencji CMR (przewóz drogowy transgraniczny)
 Zakres odpowiedzialności poszczególnych ubezpieczycieli (OC spedytora, OC przewoźnika, cargo) – czy importer i eksporter mogą liczyć na odszkodowanie?

CASE STUDY:

 Pożar na statku – czy w przypadku gdy ładunek spłonie podczas pożaru na statku w czasie podróży morskiej, importer lub eksporter mogą liczyć na odszkodowanie od spedytora lub przewoźnika morskiego lub ich ubezpieczycieli?
 Zlecenie przewozu lądowego na trasie Hamburg-Warszawa w trakcie przewozu ł ładunku z Chin przez spedytora:
- przewoźnikowi lądowemu, któremu ładunek został następnie skradziony w okolicach Warszawy – omówienie zakresu odpowiedzialności spedytora (art.799 kodeksu cywilnego oraz warunki OPWS i ich praktyczne skutki), omówienie zakresu odpowiedzialności przewoźnika i ograniczenia odpowiedzialności (CMR) oraz ich ubezpieczycieli,
- przewoźnikowi wybranemu z giełdy internetowej przewoźników - omówienie zasad odpowiedzialności spedytora, przewoźnika oraz ich ubezpieczycieli,
- Jak zabezpieczyć interesy importera lub eksportera, by ustrzec się przed sytuacjami omówionymi powyżej?

4. Omówienie właściwego sposobu składania reklamacji oraz elementów, które powinna zawierać reklamacja.

5. Omówienie terminów przedawnienia roszczeń i praktycznych sposobów zabezpieczania się przed upływem biegu terminu przedawnienia (reklamacja, uznanie roszczenia, wytoczenie powództwa, zawezwanie do próby ugodowej, time extension).

6. Omówienie procesu sądowego w efekcie szkód zaistniałych podczas przewozu multimodalnego.

7. Wskazanie zagadnień na które należy zwrócić uwagę na etapie zawierania umowy spedycyjnej lub przewozowej oraz umowy sprzedaży rzeczy; zapis na sąd obcy i obce prawo – praktyczne konsekwencje wyboru.

Czas trwania

10.00-16.30 – I dnia, 9.00-15.30 – II dnia

Prelegenci

Cytat
PROWADZĄCY: Dr Krzysztof Kochanowski.
Radca prawny. Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie „Prawo transportu morskiego, lądowego i spedycji. Ubezpieczenia w transporcie morskim, lądowym i spedycji.” W pomorskim rankingu kancelarii i firm prawniczych „Rzeczpospolitej” uzyskał tytuł Lidera usług prawnych w dziedzinie prawo morskie. Jest Sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni, członkiem EMLO (European Maritime Law Organisation), ekspertem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do sprawy zmian w kodyfikacjach oraz ekspertem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i członkiem zespołu przygotowującego projekt ustawy o sądach morskich oraz projekt nowego Kodeksu morskiego, działającego przy tymże Ministerstwie. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie wiedzy dotyczącej problematyki transportu morskiego, lądowego i spedycji.

Gdzie i kiedy

Szczecin 16 - 17 grudnia 2015
NOVOTEL Szczecin

70-215 Szczecin

al. 3 Maja 31

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 listopada 2015
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19 - 20 listopada 2015
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk

80-890 Gdańsk

Heweliusz 22

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
Cena promocyjna do dnia 7.12.2015
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
Cena po okresie promocji.
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 13290 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Zakwaterowanie: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia na preferencyjnych warunkach. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!