Szkolenie: Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/transport-morski-likwidacja-szkod-i-dochodzenie-roszczen-konosament-inne-morskie-dokumenty-przewozowe-61418-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe.


  ID szkolenia: 61418
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo Transport, spedycja, logistyka
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Stare Miasto
  ul. Muranowska 2
  00-209 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16-17.05.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.30 – I dnia, 9.00-15.30 – II dnia
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie obejmuje prezentację procedur dochodzenia roszczeń ładunkowych w morskim transporcie międzynarodowym, wraz z informacjami na temat zaangażowanych w tym procesie podmiotów, ich roli w każdym z etapów przewozu, warunków przewozu, zasad odpowiedzialności oraz metod dochodzenia i egzekwowania roszczeń transportowych.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników: eksportu, importu, spedycji, logistyki, transportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację procesu przewozu towarów w transporcie morskim i multimodalnym.

Program szkolenia:

1. Podstawowa wiedza o przewozach międzynarodowych.

Zasadniczym zagadnieniem szkolenia jest likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń w morskim transporcie międzynarodowym. Jednak dla lepszego zrozumienia tematu istotne jest też poznanie podstawowych prawnych mechanizmów przewozów morskich, a zatem ustaw i konwencji regulujących te przewozy, a także zasad według których ten, a nie inny zbiór przepisów stosowany jest do danego przewozu lub do danego zdarzenie (np. do szkody zaistniałej na jedynym z etapów przewozu multimodlanego).

1. Podstawowa wiedza o przewozach międzynarodowych.

1.1. Przewóz multimodalny jako podstawowa kategoria w przewozach światowych - co to jest przewóz multimodalny?

1.2. Czym są roszczenia ładunkowe?

1.2.A. Roszczenia ładunku przeciwko przewoźnikowi: uszkodzenie, zmniejszenie ilości, utrata ładunku opóźnienie.
1.2.B. Adresatem takiego roszczenia będzie:przewoźnik, ewentualnie jego ubezpieczyciel OC, w tym Klub P&I, spedytor organizujący przewóz dla strony, która poniosła szkodę, ubezpieczyciel cargo.
1.2.C. Roszczenia przewoźnika przeciwko ładunkowi. Roszczenia takie mogą dotyczyć:zasadniczych kosztów przewozu - fracht, kosztów i wydatków extra - demurrage i detention, extra koszty związane z przewozem lądowym, szkody wyrządzonej przez ładunek.

2. Prezentacja podstawowych uregulowań prawnych w Polsce, Europie, na świecie i ich wzajemne relacje.

2.1. W Polsce.
- Ustawa Kodeks morski z roku 2001 (Dz. U. z 2002 roku nr 41 poz. 365),
- Reguły Hasko-Visbijskie 1924 – 1968.

2.2. Na świecie.
- Reguły Hasko-Visbijskie,
- Reguły Hamburskie,
- Prawo angielskie,
- Prawo amerykańskie.

3. Dokumenty przewozowe i strony umowy przewozu.

3.1. Nota bukingowa.
3.2. Konosament ( liniowy i czarterowy, door-to-door ),wystawiany przez feedera).
3.3. Inne morskie dokumenty przewozowe:
- (Sea) waybill,
- Konosament elektroniczny, celny, spedytorski.
- Zlecenie przewozu,
- Nota bukingowa,
- Kwity sternika,
- Deklaracje ładunkowe i manifesty ładunkowe,
- Polisy ubezpieczeniowe,
- Certyfikaty jakości,
- Survey reports (ekspertyzy stanu ładunku).

3.4. Akredytywa dokumentowa w świetle dokumentów przewozowych.
3.5. Treść i znaczenie konosamentu:
- Konosament jako papier wartościowy,
- Konosament jako dokument,
- Liczba egzemplarzy konosamentu,

3.5.A. Oryginały a kopie; walor prawny oryginału - walor prawny kopii konosamentu,
3.5.B. Kto, kiedy i w jakim charakterze wystawia konosament?,
3.5.C. Znaczenie prawne korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy przewozu i wystawienie konosamentu - znaczenie noty bukingowej,
3.5.D. "Short form" i "long for" bill of landing.

3.6 Podmioty związane z umową przewozu morskiego i/lub multimodalnego.

3.6.A. Strony umowy przewozu morzem:
- Frachtujący / Załadowca (Shipper),
- Przewoźnik (Carrier),
- Odbiorca (Consignee).

3.6.B Statek i osoby z nim związane:
- Przewoźnik (Carrier),
- Agent,
- Armator (Ship operator),
- Właściciel statku (Owner).

3.6.C. Strona ładunkowa:
- Załadowca (Shipper),
- Notify Party,
- Odbiorca (Consignee).

4. Dochodzenie szkód w transporcie morskim.

4.1. Notyfikacja roszczenia ładunkowego w przewozie morskim.Kiedy i jak to zrobić, by zabezpieczyć interes strony ładunkowej?
4.2. Zakres i zasada odpowiedzialności.
- Za jakie szkody i na jakiej zasadzie?
- Wartość towaru, a wysokość odszkodowania ?
- Odpowiedzialność za deck cargo i inne ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika.
- Ramy czasowe odpowiedzialności przewoźnika.
- Odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie.
- Reżymy odpowiedzialności przewoźnika w zależności od miejsca powstania szkody.

4.3. Misdelivery jako podstawowy błąd agenta w miejscu wydania towaru.
4.4. Przedawnienie roszczeń (Terminy. Time extension).
4.5. Zastaw na ładunku.
4.6. Ograniczenia kwotowe odpowiedzialności przewoźnika morskiego.
4.7. Rola ubezpieczyciela.
- Ubezpieczyciel OC statku
- Ubezpieczyciel ładunku (cargo)

4.8. Areszt statku jako sposób zabezpieczenia roszczeń ładunkowych.
- Celowość aresztu.
- Broń obosieczna - roszczenia o wrongful arrest.
- Jak to zrobić? Czas, koszty, prawnik.
- Co możemy przez to uzyskać?
- Co to jest Letter of Undertakig / Guarantee ?

4.9. Proces sądowy. Kiedy? Przeciw komu? Według jakiego prawa? Arbitraż?
- Egzekucja. Wykonalność wyroków sądów Polskich w krajach Unii i vice versa.
- Koszty. Dobry prawnik.

4.10.Law & jurisdiction clauses.
- Wybór sądu dokonany w umowie / konosamencie
- Wybór prawa

4.11. Demurrage i Detention.
4.12. Czy odbiorca ma obowiązek odebrać ładunek i zapłacić należności związane z przewozem?
4.13. Sytuacje szczególne - roszczenia przewoźnika morskiego do ładunku.


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053

Informacje o prelegentach:

PROWADZĄCY: Dr Krzysztof Kochanowski. Radca prawny. Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie „Prawo transportu morskiego, lądowego i spedycji. Ubezpieczenia w transporcie morskim, lądowym i spedycji.” W pomorskim rankingu kancelarii i firm prawniczych „Rzeczpospolitej” uzyskał tytuł Lidera usług prawnych w dziedzinie prawo morskie. Jest Sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni, członkiem EMLO (European Maritime Law Organisation), ekspertem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do sprawy zmian w kodyfikacjach oraz ekspertem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i członkiem zespołu przygotowującego projekt ustawy o sądach morskich oraz projekt nowego Kodeksu morskiego, działającego przy tymże Ministerstwie. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie wiedzy dotyczącej problematyki transportu morskiego, lądowego i spedycji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 - Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 16.10.2015
 • 1790 - po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

 • 10% - przy zgłoszeniu 2 osób
 • 15% - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 20% - przy zgłoszeniu 4 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1590 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1790 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Zakwaterowanie: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia na preferencyjnych warunkach. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Wydarzenie: Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe.