Transport odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym i online. Celem szkolenia jest:
- zapoznanie słuchaczy z zasadami przemieszczania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w transporcie krajowym i międzynarodowym,
- przedstawienie aktów prawnych regulujących przemieszczanie odpadów
- przedstawienie wzorów dokumentów i zasad prowadzenia ewidencji odpadów
- przedstawienie zasad klasyfikacji odpadów w różnych systemach klasyfikacyjnych: Konwencji Bazylejskiej, Konwencji REACH i Konwencji ADR.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • Będą wiedzieli przygotować i zrealizować przewóz odpadów,
 • jak zabezpieczyć ładunek i jak przygotować pojazdy wykorzystywane do przewozu odpadów
 • jak przeszkolić pracowników uczestniczących w przewozie odpadów
 • uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • poznają najnowsze regulacje prawne oraz interpretacje,
 • zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane jest do:

 • właścicieli i zarządzających transportem firm przewozowych zajmujących się przewozem odpadów
 • pracowników firm wykonujących czynności pomocnicze wobec transportu (załadowcy, pakujący),
 • osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia

1. Transport krajowy.

 • Podstawy prawne:
  - ustawa o odpadach,
  - ustawa o transporcie drogowym,
  - ustawa przewozie towarów niebezpiecznych,
  - katalog odpadów,
  - rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
  - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Rodzaje odpadów:
  - komunalne,
  - inne niż niebezpieczne,
  - niebezpieczne – dwa systemy klasyfikacji: Umowa ADR i konwencja wiedeńska (katalog odpadów),
  - kategorie sanitarne 1, 2, 3 na podstawie rozporządzenia UE nr 1069/2009.
 • BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami): obowiązek rejestracji działalności, obowiązek zgłaszania przewozu, krajowy system informatyczny.
 • Dokumentowanie przewozu: w firmie, w pojeździe.
 • Wymagania co do środków transportu, oznakowanie.

2. Transport międzynarodowy.

 • GIOŚ – nadzór na transportem transgranicznym.
 • Rozporządzenie UE nr 1013/2006, Konwencja Bazylejska.
 • Lista „zielona” i lista „bursztynowa” oraz odpady niesklasyfikowane.
 • Procedura zgłaszania i wykonywania przewozu transgranicznego.
 • Dokumentowanie przewozu.
 • Lista odpadów, których wwóz na terytorium Polski jest zakazany (rozporządzenie ministra środowiska z dnia 24 czerwca 2008r.).

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 Szkolenia online: 08.00-14.00

Prelegenci

Praktyk transportu drogowego

Praktyk. Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w organach Inspekcji Transportu Drogowego.
Uprawnienia Doradcy ADR zdobył w pierwszym roku, w którym zaistniał ten zawód czyli w roku 2003. Kilka lat zarządzał transportem w firmach przewożących odpady przemysłowe, później przez 14 pracował w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Biegły sądowy w zakresie analizy zapisów z tachografów i transportu drogowego. Reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach w ramach Euro Contrôle Route. Autor książek o tematyce transportowej: zabezpieczenie ładunków, normy czasu pracy, przewóz towarów niebezpiecznych i użytkowanie tachografów.
Prowadzi o wielu lat szkolenia w zakresie:
kontroli ITD drogowej i w przedsiębiorstwie; postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenia przepisów transportowych; odpowiedzialności karnej uczestników przewozu: kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy; transportu odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju; czasu pracy kierowców i obsługi tachografów, ADR – transportu towarów niebezpiecznych w tym szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym; przewozów nienormatywne w transporcie drogowym.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Vienna House Easy Kraków

31-034 Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto

20-841 Lublin

Solidarności 7

woj. lubelskie

Hotel Vienna House Easy Katowice

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line ZOOM.
Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Rejestracja

Szkolenie on-line
Dla osób zgłoszonych maksymalnie na 7 dni przed terminem szkolenia.
387
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 430 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF do pobrania. Możliwość kontaktu e-mail z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - 1 miesiąc od daty szkolenia.
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
Dla osób zgłoszonych maksymalnie na 7 dni przed terminem szkolenia.
954
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 060 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF do pobrania. Możliwość kontaktu e-mail z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - 1 miesiąc od daty szkolenia.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa
ul. Augustyna Locciego 26
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 - Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia do 7 dni przed szkoleniem, przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Zwrotu zaliczki dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty 100% podanej kwoty.
- Inne warunki płatności mogą zostać uzgodnione bezpośrednio.
- W przypadku nie uczestniczenia w szkoleniu i braku pisemnej rezygnacji obciążamy Państwa 100% kosztami szkolenia.
    Możliwe jest uczestnictwo innej osoby niż zgłoszonej.
- ATL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia otwartego ze względu na zgromadzenie niedostatecznej liczby uczestników, o czym Zamawiający/Zleceniodawca i Uczestnik zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.

SZKOLENIE ON-LINE: ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Szkolenie może zostać zrealizowane z dofinansowaniem przyznanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) lub poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!