Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/transport-towarow-niebezpiecznych-szkolenie-dla-kierowcow-przewozacych-towary-w-ramach-wylaczen-70620-id356

Informacje o szkoleniu

 • Transport towarów niebezpiecznych – szkolenie dla kierowców przewożących towary w ramach wyłączeń


  ID szkolenia: 70620
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Theta Doradztwo Techniczne
  Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:45-16:15
 • Organizator szkolenia:

  THETA Doradztwo Techniczne
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do firm przewozowych, bowiem transport towarów niebezpiecznych związany jest z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących między innymi pracowników zaangażowanych w taki przewóz. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (artykuł 14) oraz Umowa europejska (dział 1.3 i 8.2.3) nakładają w tym zakresie na przedsiębiorców wymóg zapewnienia przeszkolenia, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Kierowcy przewożący towary niebezpieczne powinni uzyskać zaświadczenie o przeszkoleniu (tzw. zaświadczenie ADR). W przypadku kiedy kierowcy będą transportować towary tylko w ramach wyłączeń ilościowych, czyli z wykorzystaniem wyłączenia na jednostkę transportową, wyłączenia LQ lub EQ, nie mają obowiązku posiadania zaświadczenia, powinni natomiast przejść szkolenie dla osób zaangażowanych.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowców nie posiadających zaświadczenia ADR, którzy przewożą towary niebezpieczne tylko w ramach wyłączeń oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Program szkolenia:

1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
2. Obowiązki przewoźnika, obowiązki innych uczestników przewozu.
3. Główne rodzaje zagrożeń; klasy towarów niebezpiecznych.
4. Środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
5. Rodzaje opakowań, oznakowanie sztuki przesyłki.
6. Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych.
7. Zakazy ładowania razem do pojazdu lub kontenera.
8. Warunki przewozu, manipulowanie ładunkiem, środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku.
9. Stosowanie wyłączeń spod przepisów – wyłączenia całkowite i częściowe.
10. Realizowanie transportu kombinowanego.
11. Odpowiedzialność cywilna, organa kontrolne, taryfikator kar.
12. Ćwiczenia, dyskusja.

Informacje o prelegentach:

mgr inż. Joanna Puchalska – Gad, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 12 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 600 netto

Cena zawiera:

Szkolenie, materiały dydaktyczne

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Transport towarów niebezpiecznych – szkolenie dla kierowców przewożących towary w ramach wyłączeń