Szkolenie: TRENER WEWNĘTRZNY Narzędzia pracy trenerskiej - analiza potrzeb - budowanie przekazu - dynamika procesu grupowego - analiza transakcyjna

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trener-wewnetrznynarzedzia-pracy-trenerskiej---analiza-potrzeb---budowanie-przekazu---dynamika-procesu-grupowego---analiza-transakcyjna-68257

Informacje o szkoleniu

 • TRENER WEWNĘTRZNY Narzędzia pracy trenerskiej - analiza potrzeb - budowanie przekazu - dynamika procesu grupowego - analiza transakcyjna


  ID szkolenia: 68257
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Umiejętności osobiste
 • Adres szkolenia:

  olden Floor, Millennium Plaza
  Al.Jerozolimskie 123a
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-28.02.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jak prowadzić szkolenia wykorzystując własną kreatywność, ekspresję, energię i przy użyciu metod pracy z grupą, tak aby uczestnicy mieli poczucie sensu i przydatności szkolenia? Jak wykorzystać interaktywne sposoby prowadzenia zajęć, aby wypracowane podczas szkolenia rozwiązania były osadzone w kontekście doświadczenia, realności i praktyczności? W jaki sposób zmotywować doświadczonych uczestników szkoleń do doskonalenia swoich kompetencji? Jak doskonalić techniki przygotowania i prowadzenia szkoleń, aby z jednej strony podnosić jakość swoich usług trenerskich, a z drugiej strony radzić sobie ze zjawiskiem wypalonych szkoleniami uczestników?

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu wspierającym warsztat trenerski w zakresie wykorzystania metod interaktywnych, które nie tylko podnoszą atrakcyjność szkoleń, ale wpływają na jakość i efektywność przyswajanej wiedzy przez co ułatwiają jej wykorzystanie w życiu zawodowym.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do:

trenerów w firmach
HR managerów, specjalistów ds. szkoleń, osób współpracujących z działami HR, które odpowiedzialne są za prowadzanie szkoleń
kierowników i specjalistów ds. handlu, którzy w ramach swoich działań prowadzą szkolenia
oraz tych osób, które w swojej zawodowej praktyce szkolą pracowników

Program szkolenia:

DOBRY POCZĄTEK TO PODSTAWA
Jak zrobić pierwszy krok?

Co jest ważne w rozpoczęciu zajęć?
Struktura zajęć
Jak angażować grupę?
Konsekwencje braku zaangażowania
Pierwsze wrażenie w pracy trenera
Praca trenerska z ćwiczeniem
Diagnoza grupy szkoleniowej

SPECYFIKA UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH
Wykorzystywanie Cyklu Kolb’a

Diagnoza indywidualna: preferowany styl uczenia się
Różne style uczenia się dorosłych – konsekwencje dla grupy i prowadzącego
Sztuka prowadzenia wykładu interaktywnego i wykorzystania flip chart’a

NARZĘDZIA PRACY TRENERSKIEJ
„Gra interaktywna”

Siła jako wartość psychologiczna
Sposoby budowania swojej siły
Rozegranie gry „wyspa rekinów”
Omówienie gry: między dominacją, a uległością – przeżywanie swojej siły w pracy trenera, wykorzystanie cyklu Kolb’a
Konsekwencje dla grupy i szkolenia (wygrana – przegrana)

DYSKUSJA GRUPOWA
Moderowanie dyskusji grupowej oraz sztuka prezentacji

„Koń Karola” i „Adwokat diabła”
Struktura prezentacji „4P” jako sposób wywołania dyskusji
Ćwiczenia w zastosowaniu struktury
Moderowanie dyskusji – rygory: szanse i zagrożenia dla moderatora

ŚWIADOME WZMACNIANIE PRZEKAZU PRZEZ TRENERA
Umiejętne budowanie przekazu trenerskiego

„Scena trenerska” i jej wykorzystanie
Miejsca zajmowane przez uczestników – ich symboliczne znaczenia
Słowa klucze
Kotwice emocjonalne oraz kanały percepcyjne i ich wykorzystanie
Wzmacnianie treści istotnych dla różnych preferencji naturalnych u odbiorców

INFORMACJA ZWROTNA I JEJ WYKORZYSTANIE
Feedback jako integralna część komunikacji z grupą

Modele informacji zwrotnej
Poszukiwanie zalążków indywidualnego stylu trenerskiego
Swoboda trenerska i interaktywność w relacji z grupą

SYMULACJA SZKOLENIOWA
Analiza różnicowa procedur stosowania

Diagnoza
Poszukiwanie rozwiązań
Doskonalenie umiejętności
DYNAMIKA PROCESU GRUPOWEGO
Znajomość dynamiki procesu grupowego, a efektywność prowadzonego szkolenia

Analiza etapów procesu grupowego i ich konsekwencje
Zadania trenera na poszczególnych etapach
Zagrożenia płynące z nieświadomego poddawania się procesowi
Rozpoznawalność charakterystycznych zjawisk dla poszczególnych faz rozwoju procesu

ANALIZA POTRZEB I PISANIE PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH
Tworzenie, konsultacje, prezentacje i omówienie programów szkoleniowych

Dekompozycja potrzeb szkoleniowych (mini WBS)
Kroki pisania programu szkoleniowego – prezentacja schematu
Proporcje pomiędzy treściami teoretycznymi i praktycznymi

TYPOLOGIA CHARAKTERÓW MBTI
Wykorzystanie typologii w pracy trenera

Test – autodiagnoza
Prezentacja typologii – omówienie
Dobór trenerów do pracy w parze trenerskiej

ANALIZA TRANSAKCYJNA
Spójny sposób tłumaczenia skomplikowanych zjawisk psychologicznych w relacjach międzyludzkich

Założenia Analizy Transakcyjnej w kontekście lepszego rozumienia relacji interpersonalnych
Dostosowane do potrzeb uczestników, ich trudności, warunków pracy i życia – rozumienie możliwości wpływu na rzeczywistość interpersonalną
Analiza strukturalna i funkcjonalna
Pogłębienie rozumienia poszczególnych Stanów Ego
Praktyczna analiza transakcji interpersonalnych – motywacja do określonych zachowań- analiza gier psychologicznych

PRAKTYCZNY TRENING
Prezentacje przygotowanych przez uczestników programów szkoleniowych

Prezentacja fragmentu szkolenia zawierającego: wstęp, pracę w temacie, zamknięcie tematu z uwzględnieniem korzyści dla odbiorców proponowanego szkolenia
Bieżąca informacja zwrotna – mocne strony/obszary rozwojowe

ZAMKNIĘCIE SZKOLENIA
Podsumowanie szkolenia

Ocena ewaluacyjna
Action Plan – wyznaczenie osobistej drogi rozwojowej
Propozycje superwizyjne

Informacje o prelegentach:

Arkadiusz Żurek

Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - zgłoszenie do 13.02.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 14.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 13.02.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 14.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: TRENER WEWNĘTRZNY Narzędzia pracy trenerskiej - analiza potrzeb - budowanie przekazu - dynamika procesu grupowego - analiza transakcyjna