Szkolenie: Trening Asertywności i Budowania Pewności Siebie Szkolenie Otwarte

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-asertywnosci-i-budowania-pewnosci-siebie-szkolenie-otwarte-65809

Informacje o szkoleniu

 • Trening Asertywności i Budowania Pewności Siebie Szkolenie Otwarte


  ID szkolenia: 65809
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Umiejętności osobiste
 • Adres szkolenia:

  PERSPECTA
  Trzy Lipy 3
  Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8-14
 • Organizator szkolenia:

  Perspecta
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:
TRENING ASERTYWNOŚCI I BUDOWANIA PEWNOŚCI SIEBIE

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników postaw i zachowań asertywnych. Trening asertywności przygotuje uczestników do wyrażania swojego zdania i emocji w sposób stanowczy i konsekwentny. Osoby, które ukończą szkolenie:
• Staną się bardziej pewne siebie.
• Dowiedzą się, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i zaprezentować się w jak najlepszym świetle.
• Będą potrafiły lepiej słuchać i skutecznie się komunikować.
• Nauczą się, jak bronić się w sytuacji konfliktu i ostrej krytyki.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.

Program szkolenia:

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA
Reguła pierwszego wrażenia, gestykulacja, mowa ciała – znaczenie i wpływ na rozmówcę. Kanały komunikacji: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny i dopasowywanie języka do odbiorcy. Rodzaje pytań: zamknięte, otwarte i wyjaśniające. Trening aktywnego słuchania, wykorzystanie parafrazy, odzwierciedlanie uczuć. Określenie własnego stylu komunikacji za pomocą narzędzi psychologicznych. Metody skutecznej komunikacji i utrzymywania pozytywnych relacji w firmie i w życiu osobistym. Indywidualne treningi komunikacji i autoprezentacji uczestników szkolenia – praca nad mocnymi i słabymi stronami.

ASERTYWNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
Pojęcie asertywności, rozróżnianie zachowań asertywnych, biernych i agresywnych. Zalety i funkcje asertywności. Samoocena i pewność siebie jako fundamenty do kreowania asertywności. Trening budowania pewności siebie. Tworzenie komunikatów typu JA, różnice w konstruowaniu sądów „chcę”
i „muszę”. Asertywna wymiana opinii i uczuć: przyjmowanie i wyrażanie ocen negatywnych i pozytywnych, konstruktywna krytyka. Obrona swoich praw i przekonań. Praktyczne zastosowanie technik asertywnych - "zdarta płyta", "odroczenie asertywne", "asertywne pytanie", metoda jujitsu. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza.

WYWIERANIE WPŁYWU
Czym różni się asertywność od wywierania wpływu. Kiedy wykorzystywać zachowania asertywne, a kiedy wywieranie wpływu? Zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, stopa w drzwiach, zasada kontrastu, lubienia. Asertywność, wywieranie wpływu a manipulacja. Indywidualne treningi uczestników – praca nad mocnymi i słabymi stronami.

ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
Umiejętność budowania granicy w komunikacie asertywnym. Asertywne przyjmowanie ocen, budowanie pozytywnych ocen. Panowanie nad emocjami i stresem w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Budowanie umiejętności wyrażania asertywnej krytyki, trening wyrażania uczuć, indywidualne treningi asertywności.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 499 - złotych

Cena zawiera:

1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Wydarzenie: Trening Asertywności i Budowania Pewności Siebie Szkolenie Otwarte