TRENING ASERTYWNOŚCI, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW ORAZ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1786,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1749,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.08.2013 r.

uświadomienie korzyści wynikających z posiadania zasadnego poczucia własnej wartości i prezentowania postawy asertywnej,
rozwinięcie umiejętności kształtowania postawy asertywnej, czyli zachowań społecznych wyrażających postawy, życzenia, opinie i prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy.
wzmacnianie zachowań interpersonalnych umożliwiających otwarte komunikowanie się oraz racjonalne rozwiązywanie konfliktów.
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
lepiej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i konfrontacyjnych,
odczuwać mniejszy stres w pracy,
rozwiną umiejętność posługiwania się językiem opinii, a nie oceny,
poznają techniki asertywnych zachowań,
poznają własny poziom asertywności,
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie umiejętności interpersonalnych, w szczególności w zakresie: asertywności, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

Program szkolenia

1. Rodzaje zachowań interpersonalnych - omówienie zalet i wad każdego typu zachowania:
zachowanie agresywne,
zachowanie uległe,
zachowanie manipulacyjne,
zachowanie asertywne.
2. Istota asertywności
Co to znaczy być osobą asertywną?
Monolog wewnętrzny, przekonania i wartości źródłem jakości stosunków między ludźmi.
Co to znaczy posiadać swoje prawa i respektować prawa innych?
Asertywność jako jeden ze sposobów zmniejszania kosztów psychicznych w pracy.
3. Autodiagnoza własnego sposobu kontaktowania się z innymi - test
4. Mapa asertywności, czyli określenie poziomu asertywności w różnych sferach życia osób aktywnych zawodowo.
5. W kierunku większej pewności siebie...
lepsze poznanie siebie -zasoby i słabe strony,
samoświadomość, postawa i zachowania w relacjach z ludźmi,
własny potencjał,
kierunki doskonalenia,
życie w zgodzie ze sobą.
6. Postawa asertywna
artykułowanie swoich potrzeb,
wyrażanie własnego zdania,
wyrażanie uczuć i emocji,
uwzględnianie reakcji innych,
prawo do odmowy,
umiejętność stawiania ograniczeń w sytuacjach, gdy jest to konieczne.
7. Asertywność jako narzędzie służące radzeniu sobie z:
presją
manipulacją
krytyką
8. Obrona swoich praw
granice psychologiczne
analiza własnych praw - czy korzystam ze swoich praw i czy respektuje prawa innych ludzi?
9. Istota konfliktu społecznego jako forma rywalizacji w sytuacji pracy
co może wyzwalać konflikt pomiędzy rozmówcami?
tradycyjny i współczesny pogląd na konflikt.
przekształcenie konfliktu we współpracę.
przełamywanie własnej postawy wobec konfliktów.
charakterystyka przyczyn konfliktów, których z nich można było uniknąć?
poznawanie dynamiki konfliktu - od fazy inkubacji do jego rozwiązania.
10. Pokój stresu i sukcesu, czyli jak rozwiązywać konflikty i spory.
jak umiejętnie bronić swoje prawa i respektować stanowiska innych?
zarządzanie „sytuacją kryzysową" - czyli jak pokonywać masowe trudności?
negocjacje i mediacje - czyli jak wykorzystywać sposoby rozwiązywania konfliktów?
zapobieganie powtarzającym się problemom - czyli jak uprzedzać trudności i nieporozumienia.
ekologia pracy - czyli jak racjonalnie gospodarować własną energią?
11. Asertywność jako jeden ze sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Najczęstsze typy zachowań ludzi zaangażowanych w konflikt
Jak odróżniać ludzi od problemów i fakty od opinii?
Jak przyjmować krytykę i agresję - taktyki antymanipulacyje?
Jak wyrażać własne, niepopularne opinie i przekonania?
12. Asertywna komunikacja w życiu zawodowym
Jak komunikować się w sposób jasny, przejrzysty, zrozumiały i asertywny?
W jaki sposób wspierać swoich podwładnych i oddziaływać na nich przykładem (własną asertywną postawą)?
Jak wykorzystać asertywność podczas delegowania zadań, wydawania poleceń, rozliczania z powierzonych obowiązków?
13. Stres w życiu zawodowym
Użyteczne techniki relaksacyjne - stres jako nieodłączny czynnik towarzyszący naszym emocjom.
Kiedy stres motywuje?
Jak wykorzystać w pracy dobre strony stresu?

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, licencjonowany trener - Certified practitioner of Art of Neuro-Linguitic Programming in Poland, członek PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ceniony trener, od 15 lat prowadzi zajęcia na renomowanych wyższych uczelniach oraz szkoli kadrę kierowniczą i pracowników administracji państwowej oraz wielu znanych firm w Polsce. Pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jest konsultantem biznesowym,autor projektów doradczo-szkoleniowych dla firm min. opracowania i wdrożenia „ Systemu komunikacji wewnętrznej„ „Systemu ocen pracowniczych„ ,"Badania zadowolenia pracowników" dla dużych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych z zakresu umiejętności psychospołecznych. Stały współpracownik Masters CSB, wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
188
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 22.09.2013 r. (kolacja) do 25.09.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!