Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-dla-trenerow-warsztaty-trenerskie-45094-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
19-20 marca 2020r., Zakopane - Mercure Kasprowy***
25-26 czerwca 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
14-15 września 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
3-4 grudnia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Korzyści dla uczestników
Uczestnik podczas szkolenia:
• rozumie najważniejsze zasady pedagogiczne i dydaktyczne i przekłada je na konkretne zachowania skupiając się na swoich własnych umiejętnościach i postawach,
• poznaje ścieżkę prowadzącą od wiedzy do praktyki,
• uczy się łączyć treści szkolenia z potrzebami określonymi strategią firmy,
• tworzy scenariusz lub model szkoleniowy oparty o jasno określone potrzeby osób zainteresowanych,
• jest przygotowany do przekazywania informacji, do zdobycia zaangażowania uczestników oraz ich wsparcia podczas szkolenia,
• poznaje metody i style uczenia z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami dorosłymi,
• w swej koncepcji wychodzi poza schemat dedykujący „jeden rozmiar dla wszystkich”.

Metody szkolenia
• trener stosuje technikę "Treningu uczestniczącego - uczący się bierze czynny udział w proponowanych aktywnościach i poprzez to stanowi ich integralną część. Istotą tej metody jest przewaga uczenia się przez doświadczanie sytuacji „z życia wziętych”,
• trzyetapowy program łączy narzędzia, modele oraz ćwiczenia praktyczne i odgrywanie ról,
• korzystanie z pomocy: tablic typu flipchart, przenośnego komputera i pokazu slajdów na rzutniku multimedialnym, wykresów i przykładów,
• podczas tego szkolenia stosuje też metody tradycyjne/zwyczajowe/takie jak - praca indywidualna, ćwiczenia w parach, dyskusje grupowe, praca przed obiektywem kamery, udzielanie sobie informacji zwrotnych oraz metody autorskie w ćwiczeniach swobodnych z autodiagnostyką zachowań.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób, posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie własnej specjalizacji, nabytą w wyniku studiów i doświadczenia zawodowego, które potrzebują przygotowania do praktycznego prowadzenia szkoleń, do pracy z grupą. Szkolenie przygotowuje do pracy jako trener wewnętrzny w firmie.

Program szkolenia:

1. Uczenie dorosłych - różnimy się preferencjami:
• jak uczą się dorośli?
• uniwersalne etapy procesu uczenia się,
• koncepcja G.Allporta i D.Kolba - klasyczny model uczenia się,
• czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
• Krzywa Ebbinhausa,
• bariery i błędy komunikacji - uwaga,
• rożne sposoby odbierania informacji.

2. Przygotowanie Trenera:
• obszar odpowiedzialności Trenera,
• trener aktor-interaktor-reżyser,
• metody ewaluacji i oceny szkolenia.

3. Struktura i podział czasowy modułu szkoleniowego:
• określenie celu szkolenia,
• przygotowanie scenariusza.

4. Konstrukcja szkolenia:
• przygotowanie do szkolenia,
• metodologia szkolenia,
• początek szkolenia,
• część zasadnicza,
• zakończenie,
• wskazówki dla Trenera,
• angażowanie uczestników,
• informacja zwrotna.

5. Uczenie się w grupie:
• zjawiska procesu grupowego w ujęciu dynamicznym - Model Tuckmana,
• facylitacja podczas procesu grupowego (osobowość i rola trenera w procesie grupowym),
• przestrzeń w której odbywa się szkolenie,
• pomoce audiowizualne,
• ubiór Trenera/prezentera – standard.

6. Techniki i metody przekazywania wiedzy:
• wykład,
• dyskusja,
• analiza przypadku,
• scenki i odgrywanie ról,
• zasady omawiania scenek,
• bezpieczne formy feedbacku po scenkach,
• Take 90,
• Quick Wins,
• pokaz,
• instruktaż,
• zadanie indywidualne,
• rundka,
• praca w grupach.

7. Trudne zachowania uczestników szkolenia:
• charakterystyka zjawiska oporu w grupie,
• jak sobie radzić z oporem podczas szkolenia?
• działania interwencyjne Trenera.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie